Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials Catalunya
    Segons contingut tecnològic (milions d'€) (%) Taxa de
cobertura
Període Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2010 45.525 5.355 21.890 6.855 11.426 77,9
2011 51.241 5.157 25.429 7.880 12.777 82,0
2012 54.204 5.328 27.092 7.811 13.973 91,6
2013 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523 95,3
2014 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183 90,4
2015 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111 88,4
  
2016 61.952 6.714 30.726 7.983 16.529 87,0
1r.tr. 14.861 1.549 7.540 1.888 3.885 86,0
2n.tr. 16.238 1.807 8.020 2.175 4.236 87,2
3r.tr. 15.120 1.600 7.322 1.965 4.233 88,2
4t.tr 15.732 1.758 7.844 1.955 4.176 86,8
   
2017
1r.tr. 16.901 1.873 8.241 2.521 4.266 87,3
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat.
Variació (%) Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix Cobertura
1r.tr.17/1r.tr.16 13,7 20,9 9,3 33,5 9,8 1.5
2n.sm.16/2n.sm.15 2,1 6,0 2,8 0,2 0,3 -0.7
2016/2015 2,5 8,9 2,5 -1,4 2,1 -1.6
2015/2014 6,2 10,5 6,2 2,7 6,7 -2.2

Array
Array
Array

La notable recuperació de les exportacions de productes manufacturats durant el primer trimestre d’enguany és el millor inici que es podia esperar del que probablement serà el vuitè any consecutiu de creixement de les exportacions industrials catalanes. Amb el permís del conflicte de l’estiba als principals ports espanyols.   

Si els bons resultats de 2015 del segment exportador de la indústria catalana –assolint un nou màxim anual en milions d’euros i un creixement de més del sis per cent- han estat una referència ineludible a l’hora d’explicar la contenció de l’evolució expansiva de 2016, aquesta darrera podria ser una bona raó per a justificar el fort repunt del primer trimestre d’enguany. Un creixement des de màxims de gairebé el 14%, motivat tant per la recuperació de l’economia i dels fluxos comercials arreu del món com per factors extraordinaris com ara el conflicte laboral que ha afectat les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies als principals ports espanyols. En paral·lel al creixement de les exportacions, les importacions de productes equivalents també han repuntat tot i que amb menys intensitat. Això ha permès mantenir la taxa de cobertura lleument per sobre dels valors de l’any passat.

Si hom agrupa els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, s’observa que els de més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que tot just han començat a recuperar els volums de deu anys enrere, cedeixen el lideratge del creixement en termes relatius que havien ostentat els darrers anys als productes amb un contingut tecnològic mitjà baix del que en són representants els Productes metàl·lics i les Matèries plàstiques, que havien tancat 2016 amb uns resultats lleument negatius. A banda d’aquestes variacions extremes, és tant o més rellevant els augments que han registrat les altres dues categories de productes i especialment la dels de contingut tecnològic mitjà alt, que de la mà dels Vehicles i Productes químics, concentren gairebé la meitat del total exportat.

XXXX