Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya (1r.tr.2017)
Milions
d'€
Variació (%)
Sectors 1r.tr.2017/
1r.tr.2016
2016/
2015
Energia 662,2 209,7 -12,6
Alimentació i begudes 2.085,7 16,0 7,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.461,0 6,7 -3,1
Química 4.306,9 11,5 1,0
Metal·lúrgic 1.089,1 15,3 -3,1
  
Maquinària i equip. mecànic 1.066,6 14,6 3,4
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 243,2 -7,1 1,8
Equip. elèctric i electrònic 1.072,4 6,1 5,9
Vehicles i altre mat. de transport 3.297,1 13,8 6,8
Resta sectors i no classificat 2.030,5 5,7 0,5
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

Les exportacions de productes industrials catalans tanquen el primer trimestre d’enguany amb variacions positives en totes les destinacions i a gairebé totes les tipologies de productes.

El fort creixement que han registrat les exportacions catalanes durant el primer trimestre d’enguany ha estat liderat pel sector de l’Energia en termes relatius i per la Química i Vehicles i material de transport en termes absoluts. Una dinàmica expansiva que també s’ha manifestat en l’Alimentació i begudes, la Metal•lúrgia i la Maquinària i equipament mecànic. L’Ofimàtica, equips de precisió i òptica ha estat l’únic agregat que ha tancat el trimestre amb menys vendes a l’exterior que durant el mateix període de 2016. Cal valorar positivament que els tres sectors que van tancar 2016 en negatiu han començat 2017 corregint la trajectòria.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques de destinació de les exportacions catalanes, les xifres del primer trimestre d’enguany revelen el protagonisme de Xina i els Estats Units en termes relatius. Si en el primer cas no és cap novetat perquè ja acumulava dos anys sent la destinació que més havia crescut, el cas dels Estats Units és més singular. Deixant de banda aquestes curiositats, que no deixen de tenir la seva transcendència perquè revelen com els productes catalans es van fent mercat fora del continent europeu, la realitat és que gairebé dues terceres parts de les exportacions del primer trimestre no han sortit de l’àmbit comunitari. 

Fora del continent europeu, les exportacions a Nord-Amèrica creixen més que les adreçades al sud del continent. Un fet imputable a les diferències de cicle econòmic que mostren les principals economies dels dos hemisferis. En el cas d’Àsia, a més del protagonisme xinès, les exportacions a les economies en desenvolupament augmenten més que les adreçades al Japó. I també van en augment les vendes al continent africà.

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (1r.tr.2017)
Milions
d'€
Variació (%)
Països / Àrees 1r.tr.2017/
 1r.tr.2016
2016/
 2015
Alemanya 2.008,5 5,3 2,1
França 2.850,6 9,1 6,9
Itàlia 1.589,7 14,3 5,7
Portugal 1.137,4 11,6 -3,5
Regne Unit 1.072,4 10,6 -4,3
Resta UE 2.883,7 13,9 5,2
Total UE 11.542,3 10,7 3,3
Resta Europa 1.292,6 15,5 5,1
Total Europa 12.834,9 11,1 3,4
  
Estats Units d'Amèrica 670,1 30,6 0,4
Resta d'Amèrica Nord 79,5 34,7 12,2
Amèrica Central i Sud 989,5 6,8 -7,8
Total Amèrica 1.739,1 16,1 -4,5
  
Xina 399,5 39,9 9,0
Japó 204,5 5,8 -3,1
Resta del món 2.474,7 22,5 -1,2
  
Total exportacions 17.652,7 13,5 2,0
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML