Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
  3r.tr.16 4t.tr.16  1r.tr.17  2n.tr.17  3r.tr.17  4t.tr.17  1r.tr.18
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 4,9 4,9 3,8 4,0 5,2 6,4 5,1
Índex Producció (IPI)
-Total 4,2 1,1 4,9 -0,1 2,9 6,6 2,1
- Consum 3,5 -0,9 3,7 -1,4 1,7 5,4 0,7
- Equipament 7,5 -0,3 5,4 -2,4 2,5 9,7 6,8
- Intermedis 3,2 2,3 7,3 1,3 4,8 5,7 2,6
- Energia 5,4 6,7 2,5 2,2 3,3 6,1 -1,9
 
Exportacions de béns 2,5 1,7 13,5 5,9 6,5 9,5 4,2
Importacions de béns 1,2 4,6 12,9 5,2 8,8 7,4 8,1
Confiança Empres. (ICEH) 1,2 -1,2 3,4 1,8 1,8 1,1 0,0
Índex Preus (IPRI)(2) -2,5 1,7 5,7 3,7 3,5 1,3 2,3
Cost laboral/treballador -0,5 0,1 0,5 0,2 -0,8 1,3
Afiliats Seguretat Social (2) 2,6 2,9 2,8 2,7 3,5 3,1 3,5
Aturats registrats (2) -15,7 -15,8 -15,3 -16,3 -15,5 -13,9 -12,2
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 1,7 2,2 3,1 3,3 3,5 3,8
Índex Producció (IPI)
-Total 1,1 0,2 4,9 -0,1 1,9 4,8 0,8
- Consum 0,8 -0,8 3,7 -1,4 -0,9 1,6 -0,5
- Equipament 2,6 -2,9 5,4 -2,4 4,2 6,7 1,1
- Intermedis 1,4 1,3 7,3 1,3 4,6 6,2 1,8
- Energia 1,0 3,9 2,5 2,2 -0,9 3,2 2,1
 
Exportacions de béns -0,6 3,3 14,1 6,1 6,4 8,4 3,7
Importacions de béns 1,0 5,0 15,4 7,3 10,7 8,6 4,3
Confiança Empres. (ICEH) -0,9 -1,1 1,5 1,9 3,0 2,5 0,9
Índex Preus (IPRI)(2) -2,0 2,8 5,8 3,2 3,5 1,7 1,3
Cost laboral/treballador 0,0 0,6 0,9 0,4 0,3 1,1
Afiliats Seguretat Social (2) 2,7 2,9 3,3 3,0 3,6 3,3 3,1
Aturats registrats (2) -11,7 -12,2 -13,0 -13,2 -11,8 -11,3 -10,1
Crèdit (saldo viu) (2) -2,9 -2,4 -1,5 0,8 2,2 0,7
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

L’avanç del creixement del PIB industrial català del primer trimestre d’enguany mostra una intensitat que la majoria d’indicadors no corrobora. La confiança empresarial va a la baixa.

Les estimacions disponibles de l’evolució del PIB industrial de Catalunya del primer trimestre d’enguany ofereixen un creixement interanual de més del cinc per cent. Una variació que, juntament amb la de la segona meitat de 2017, dibuixen el cim més alt del actual cicle expansiu del sector. Assumint que es tracta d’un resultat provisional i que és molt probable que s’acabi revisant a la baixa, és inqüestionable que dóna continuïtat a una trajectòria inequívocament alcista de l’activitat manufacturera a Catalunya que s’endinsa en el seu cinquè any consecutiu de creixement intens. Una trajectòria que ha continuat recolzada en una demanda externa moderadament alcista i en la progressiva consolidació de la interna, especialment la inversora.

Una primera ullada a l’evolució recent de la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura relativament favorable que es comença a enfosquir pel que fa a les perspectives a curt i mitjà termini per l’evolució del preu del petroli i per les amenaces de restriccions a una part del comerç mundial. La classe empresarial també mira amb preocupació impotent la incidència que pot arribar a tenir el progressiu enduriment de la política monetària tant als Estats Units com a la zona euro en la demanda interna i especialment en la d’algunes economies en desenvolupament. Especialment si aquest progressiu i inevitable canvi de política s’ha d’accelerar per unes tensions inflacionistes, fins ara contingudes, derivades majoritàriament de conflictes polítics.

Tot i que els resultats del darrer trimestre han continuat sent globalment positius, el potencial de creixement a curt i mitjà termini està perdent tracció per l’esgotament o progressiva retirada d’alguns dels factors que l’havien nodrit generosament. La forta devaluació interna ja s’ha començat a revertir de la mateixa manera que les excepcionals condicions de finançament tenen els dies comptats. L’encariment del petroli i primeres matèries en els mercats internacionals pot contrarestar el benefici que representa l’apreciació del dòlar per al sector exportador català. En definitiva, comportaments dispars a les diverses variables que es poden sintetitzar en un inici d’any relativament expansiu que serà difícil de mantenir els propers mesos.

XXXXXXXXXX