Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
  1r.tr.16 2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16  1r.tr.17  2n.tr.17  3r.tr.17
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 4,0 4,1 4,2 3,9 2,9 2,9 3,7
Índex Producció (IPI)
- Total 0,5 8,0 4,2 1,1 6,9 -1,0 3,4
- Consum 2,8 10,1 3,5 -0,9 6,7 -2,6 1,1
- Equipament -1,5 9,1 7,5 -0,3 8,1 -3,9 5,0
- Intermedis 1,3 6,9 3,2 2,3 7,9 1,6 6,3
- Energia -4,1 3,8 5,4 6,7 3,4 1,7 2,1
 
Exportacions de béns 0,1 5,7 2,5 1,7 13,5 5,9 6,5
Importacions de béns 4,1 6,7 1,2 4,6 12,9 5,2 8,8
Índex Clima (ICI) (2) -2,6 -3,2 -1,7 -0,4 -0,5 3,3 1,0
Índex Preus (IPRI) (3) -5,8 -5,2 -2,5 1,7 5,7 3,7 3,4
Cost laboral/treballador 0,0 -0,7 -0,5 0,1 0,5 0,2
Afiliats Seguretat Social (3) 2,4 2,6 2,6 2,9 2,8 2,7 3,5
Aturats registrats (3) -16,9 -16,3 -15,7 -15,8 -15,3 -16,3 -15,5
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 2,7 2,8 1,7 2,2 2,8 2,7
Índex Producció (IPI)
- Total 1,5 4,6 1,1 0,2 5,0 -0,8 1,6
- Consum 1,8 5,7 0,8 -0,8 3,4 -1,6 -0,1
- Equipament 6,4 9,9 2,6 -2,9 5,5 -3,9 1,9
- Intermedis 2,3 3,8 1,4 1,3 7,4 1,2 4,4
- Energia -5,6 -1,6 1,0 3,9 2,1 0,8 -0,9
 
Exportacions de béns 1,2 6,3 -0,6 3,3 14,1 6,1 6,4
Importacions de béns 5,7 6,2 1,0 5,0 15,4 7,3 10,7
Índex Clima (ICI)(2) -2,8 -2,3 -3,4 -1,3 -0,1 1,0 0,1
Índex Preus (IPRI)(3) -5,4 -4,5 -2,0 2,8 5,8 3,2 3,4
Cost laboral/treballador 0,5 0,3 0,0 0,6 0,9 0,4
Afiliats Seguretat Social (3) 2,5 2,6 2,7 2,9 3,3 3,0 3,6
Aturats registrats (3) -12,2 -11,9 -11,7 -12,2 -13,0 -13,2 -11,8
Crèdit (saldo viu) (3) 0,7 -0,2 -2,9 -2,4 -1,5 0,8
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals.(2) Saldos. (3) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La indústria metropolitana ha tancat el tercer trimestre de 2017 recuperant l’impuls exhibit durant el bienni anterior gràcies a l’impuls de les exportacions. El PIB sectorial repunta amb força després d’un primer semestre en el que no havia superat el tres per cent interanual per primer d’ençà començament de 2014.

Les primeres estimacions disponibles de l’evolució del PIB industrial de Catalunya mostren un creixement interanual del 3,7% durant el tercer trimestre d’enguany, cinc dècimes percentuals menys que el mateix trimestre d’un any abans i vuit més que durant el trimestre anterior. Sense perdre de vista que es tracta d’un resultat provisional, sembla que dóna continuïtat a la trajectòria inequívocament alcista que per quart any consecutiu manté l’activitat manufacturera a Catalunya. Una trajectòria que continua recolzada en una demanda externa a l’alça i en la progressiva consolidació de la interna.

Una primera ullada a l’evolució recent de la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura molt favorable i sense febleses a considerar. Tant l’índex de producció com l’ocupació directament generada apunten en aquesta direcció. El nombre d’ocupats intensifica el seu ritme de creixement alhora que les opinions empresarials sintetitzades en l’índex de producció industrial i també les de clima industrial reconeixen augments de la producció i que la situació actual de les seves empreses és millor que la d’un any enrere. Al respecte és rellevant constatar el canvi de signe de la variació del saldo viu del crèdit bancari de què disposen les empreses industrials espanyoles.

Si bé els resultats del darrer trimestre i de l’acumulat anual han estat positius en termes globals, el potencial de creixement a curt i mitjà termini accentuat els darrers anys per factors com ara l’anomenada devaluació interna, la millora de les condicions de finançament, un preu del petroli comparativament baix i un tipus de canvi relativament favorable per a les exportacions, està perdent tracció. Excepte l’accés al crèdit, la resta de factors ja juga un paper més neutre o lleument a la contra. Un bon reflex d’aquest canvi és l’evolució a l’alça dels preus de sortida de fàbrica d’ençà començament d’any, parcialment imputable a un augment relativament sobtat dels costos energètics i d’altres inputs bàsics.

Una observació més detallada de les dades provisionals de l’índex de producció industrial segons tipologia i usos dels productes permet constatar la pèrdua d’impuls de la producció de béns de consum –una evolució probablement associada a l’augment de les importacions- alhora que es reforça la producció de béns intermedis i es recupera la dels d’equipaments.

XXXXXXXXXX