Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
  3r.tr.15 4t.tr.15 1r.tr.16 2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16  1r.tr.17
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 4,1 3,6 4,0 4,1 4,2 3,9 3,2
Índex Producció (IPI)
- Total 4,5 2,5 0,5 8,0 4,2 1,1 7,0
- Consum 4,3 3,3 2,8 10,1 3,5 -0,9 7,0
- Equipament 6,5 3,2 -1,5 9,1 7,5 -0,3 8,1
- Intermedis 4,1 3,4 1,3 6,9 3,2 2,3 8,0
- Energia 4,3 -3,1 -4,1 3,8 5,4 6,7 3,2
 
Exportacions de béns 5,9 5,9 0,1 5,7 2,5 2,8 10,8
Importacions de béns 8,1 9,3 4,1 6,7 1,2 3,2 11,2
Índex Clima (ICI) (2) -3,4 -2,1 -2,6 -3,2 -1,7 -0,4 0,5
Índex Preus (IPRI) (3) -3,5 -2,1 -5,8 -5,2 -2,5 1,7 5,7
Cost laboral/treballador -0,4 1,2 0,0 -0,7 -0,5 0,1
Afiliats Seguretat Social (3) 2,3 2,2 2,4 2,6 2,6 2,9 2,8
Aturats registrats (3) -16,2 -15,3 -16,9 -16,3 -15,7 -15,8 -15,3
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 6,1 4,9 2,7 2,8 1,7 2,2 2,5
Índex Producció (IPI)
- Total 5,0 3,1 1,5 4,6 1,1 0,2 4,9
- Consum 3,2 2,3 1,8 5,7 0,8 -0,8 3,6
- Equipament 11,7 8,9 6,4 9,9 2,6 -2,9 5,2
- Intermedis 4,5 4,3 2,3 3,8 1,4 1,3 7,3
- Energia 1,9 -4,0 -5,6 -1,6 1,0 3,9 2,1
 
Exportacions de béns 5,6 6,1 1,2 6,3 -0,6 3,1 12,2
Importacions de béns 10,2 10,9 5,7 6,2 1,0 2,2 13,1
Índex Clima (ICI)(2) -0,3 -1,4 -2,8 -2,3 -3,4 -1,3 -0,2
Índex Preus (IPRI)(3) -3,6 -2,2 -5,4 -4,5 -2,0 2,8 5,8
Cost laboral/treballador -0,4 -0,4 0,5 0,3 0,0 0,6
Afiliats Seguretat Social (3) 2,4 2,9 2,5 2,6 2,7 2,9 3,3
Aturats registrats (3) -13,7 -13,2 -12,2 -11,9 -11,7 -12,2 -13,0
Crèdit (saldo viu) (3) 1,1 -1,6 0,7 -0,2 -2,9 -2,4  
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals.(2) Saldos. (3) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La indústria metropolitana, i per extensió la catalana, ha tancat el primer trimestre d’enguany gairebé amb el mateix impuls que va mostrar durant la major part de l’any passat. Segons els primers avanços, el PIB sectorial ha continuat creixent amb més intensitat que la resta de l’economia. La reactivació de la demanda externa ha estat la gran sorpresa. 

Les primeres estimacions disponibles apunten a un creixement interanual a l’entorn o lleument per sobre del tres per cent pel que fa al PIB industrial de Catalunya durant el primer trimestre de 2017. Un ritme inequívocament alcista que dóna continuïtat als més de tres anys consecutius de trajectòria expansiva de l’activitat manufacturera. Una trajectòria recolzada en el notable repunt de les exportacions i que es correspon amb l’evolució igualment expansiva d’altres indicadors directament associats a l’activitat industrial com ara l’índex de producció i l’ocupació generada. Sigui com sigui, i a l’espera que en properes revisions aquestes estimacions es vagin ajustant, sembla inqüestionable que la indústria metropolitana ha començat 2017 millor del que es preveia. Si més no en termes globals. Ni el Brexit, ni l’encariment del petroli i primeres matèries que ha provocat un notable repunt dels preus de sortida de fàbrica han alterat en excés la trajectòria ascendent de l’activitat industrial a Catalunya. La progressiva millora de les condicions de finançament i d’accés al crèdit ha beneficiat doblement les empreses: ha afavorit noves inversions alhora que ha augmentat la capacitat  de compra dels seus clients.  

Una observació més detallada de les dades de l’IPI segons tipologia i usos dels productes permet corroborar que el sorprenent creixement interanual del primer trimestre d’enguany és parcialment tributari d’unes variacions molt discretes dels dos trimestres de referència: el primer i el darrer de l’any passat. En tot cas, descomptat l’efecte d’aquest previsible repunt tècnic, la variació de fons continua sent molt positiva i homogènia a les diverses categories de productes. Els resultats del sector energètic i la incansable tendència alcista de la producció de béns intermedis, ho confirmen.  

A curt i mitjà termini s’haurien d’esperar canvis significatius en alguns dels factors que han contribuït al rellançament de la indústria metropolitana del darrer trienni. La depreciació de l’euro en relació al dòlar i especialment el repunt del preu del petroli en un context de reactivació de la demanda s’haurien de traduir en un nou increment dels costos de fabricació i dels preus de sortida de fàbrica. Els costos laborals fins ara continguts també s’afegiran a aquest canvi de cicle per l’augment de la inflació. Uns increments de costos que, traslladats als preus de venda, poden refredar la demanda interna i fins i tot l’externa, atès el moderat ritme de creixement previst per a la resta de la UE. El contrapunt a aquest escenari pot venir igualment de les previsions que apunten a un revifament del creixement a la resta del món, que poden contribuir a mantenir les exportacions catalanes fora de la UE.

XXXXXXXXXX