Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
  2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16  1r.tr.17  2n.tr.17  3r.tr.17  4t.tr.17
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 4,1 4,2 3,9 3,0 3,1 4,1 4,7
Índex Producció (IPI)
- Total 8,0 4,2 1,1 6,9 -1,0 3,5 7,0
- Consum 10,1 3,5 -0,9 6,7 -2,6 1,1 3,6
- Equipament 9,1 7,5 -0,3 8,1 -3,9 5,1 11,8
- Intermedis 6,9 3,2 2,3 7,9 1,6 6,3 6,8
- Energia 3,8 5,4 6,7 3,4 1,7 2,2 8,5
 
Exportacions de béns 5,7 2,5 1,7 13,5 5,9 6,5 9,5
Importacions de béns 6,7 1,2 4,6 12,9 5,2 8,8 7,4
Índex Clima (ICI) (2) -3,2 -1,7 -0,4 -0,5 3,3 1,0 3,8
Índex Preus (IPRI) (3) -5,2 -2,5 1,7 5,7 3,7 3,5 1,4
Cost laboral/treballador -0,7 -0,5 0,1 0,5 0,2 -0,8
Afiliats Seguretat Social (3) 2,6 2,6 2,9 2,8 2,7 3,5 3,1
Aturats registrats (3) -16,3 -15,7 -15,8 -15,3 -16,3 -15,5 -13,9
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 2,8 1,7 2,2 3,1 3,3 3,5 3,8
Índex Producció (IPI)
- Total 4,6 1,1 0,2 5,0 -0,8 1,6 5,0
- Consum 5,7 0,8 -0,8 3,4 -1,6 -0,1 1,2
- Equipament 9,9 2,6 -2,9 5,5 -3,9 1,8 7,3
- Intermedis 3,8 1,4 1,3 7,4 1,2 4,5 6,8
- Energia -1,6 1,0 3,9 2,1 0,8 -0,9 4,3
 
Exportacions de béns 6,3 -0,6 3,3 14,1 6,1 6,4 8,4
Importacions de béns 6,2 1,0 5,0 15,4 7,3 10,7 8,6
Índex Clima (ICI)(2) -2,3 -3,4 -1,3 -0,1 1,0 0,1 4,1
Índex Preus (IPRI)(3) -4,5 -2,0 2,8 5,8 3,2 3,5 1,7
Cost laboral/treballador 0,3 0,0 0,6 0,9 0,4 0,3
Afiliats Seguretat Social (3) 2,6 2,7 2,9 3,3 3,0 3,6 3,3
Aturats registrats (3) -11,9 -11,7 -12,2 -13,0 -13,2 -11,8 -11,3
Crèdit (saldo viu) (3) -0,2 -2,9 -2,4 -1,5 0,8 2,2
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals.(2) Saldos. (3) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La indústria metropolitana ha tancat 2017 confirmant la recuperació de l’impuls exhibit durant el bienni anterior gràcies a l’expansió de les exportacions i de la inversió empresarial. El PIB sectorial ha tancat l’any assolint els augments més intensos dels darrers set anys.

Les primeres estimacions disponibles de l’evolució del PIB industrial de Catalunya mostren un creixement interanual del 4,7% durant el darrer trimestre de 2017, sis dècimes percentuals més que el trimestre anterior i vuit més que un any abans. Sense perdre de vista que es tracta d’un resultat provisional i que molt probablement s’acabarà revisant a la baixa, sembla inqüestionable que dóna continuïtat a la trajectòria inequívocament alcista que per quart any consecutiu manté l’activitat manufacturera a Catalunya. Una trajectòria que continua recolzada en una demanda externa a l’alça i en la progressiva consolidació de la interna, especialment la inversora.

Una primera ullada a l’evolució recent de la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura molt favorable i sense febleses a considerar més enllà de la moderació salarial. Així, el nombre d’ocupats intensifica el seu ritme de creixement alhora que les opinions empresarials sintetitzades en l’índex de producció industrial i també les de clima industrial reconeixen augments de la producció i que la situació actual de les seves empreses és millor que la d’un any enrere. És igualment rellevant constatar la consolidació del canvi de signe de la variació del saldo viu del crèdit bancari de què disposen les empreses industrials espanyoles.

Si bé els resultats del darrer trimestre i de l’acumulat anual han estat positius en termes globals, el potencial de creixement a curt i mitjà termini accentuat els darrers anys per factors com ara l’anomenada devaluació interna, la millora de les condicions de finançament, un preu del petroli comparativament baix i un tipus de canvi relativament favorable per a les exportacions, està perdent tracció. Excepte l’accés al crèdit, la resta de factors ja juga un paper més neutre o lleument a la contra. Un bon reflex d’aquest canvi és l’evolució a l’alça dels preus de sortida de fàbrica d’ençà començament d’any, parcialment imputable a un augment relativament sobtat dels costos energètics i d’altres inputs bàsics.

Una observació més detallada de les dades provisionals de l’índex de producció industrial segons tipologia i usos dels productes permet constatar una consolidació general de l’impuls que ha caracteritzat les diverses categories de la producció, especialment els béns d’equipament i els intermedis.

XXXXXXXXXX