Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
  4t.tr.15 1r.tr.16 2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16  1r.tr.17  2n.tr.17
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 3,6 4,0 4,1 4,2 3,9 3,0 2,8
Índex Producció (IPI)
- Total 2,5 0,5 8,0 4,2 1,1 6,9 -0,9
- Consum 3,3 2,8 10,1 3,5 -0,9 6,7 -2,5
- Equipament 3,2 -1,5 9,1 7,5 -0,3 8,1 -3,7
- Intermedis 3,4 1,3 6,9 3,2 2,3 7,9 1,6
- Energia -3,1 -4,1 3,8 5,4 6,7 3,4 1,4
 
Exportacions de béns 5,9 0,1 5,7 2,5 1,7 13,7 5,1
Importacions de béns 9,3 4,1 6,7 1,2 4,6 12,0 5,4
Índex Clima (ICI) (2) -2,1 -2,6 -3,2 -1,7 -0,4 -0,5 3,2
Índex Preus (IPRI) (3) -2,1 -5,8 -5,2 -2,5 1,7 5,7 3,9
Cost laboral/treballador 1,2 0,0 -0,7 -0,5 0,1 0,5
Afiliats Seguretat Social (3) 2,2 2,4 2,6 2,6 2,9 2,8 2,8
Aturats registrats (3) -15,3 -16,9 -16,3 -15,7 -15,8 -15,3 -16,3
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 4,9 2,7 2,8 1,7 2,2 2,8 2,7
Índex Producció (IPI)
- Total 3,1 1,5 4,6 1,1 0,2 5,0 -0,8
- Consum 2,3 1,8 5,7 0,8 -0,8 3,4 -1,5
- Equipament 8,9 6,4 9,9 2,6 -2,9 5,5 -3,5
- Intermedis 4,3 2,3 3,8 1,4 1,3 7,4 1,1
- Energia -4,0 -5,6 -1,6 1,0 3,9 2,1 0,4
 
Exportacions de béns 6,1 1,2 6,3 -0,6 3,3 14,1 5,3
Importacions de béns 10,9 5,7 6,2 1,0 5,0 10,8 6,2
Índex Clima (ICI)(2) -1,4 -2,8 -2,3 -3,4 -1,3 -0,2 0,9
Índex Preus (IPRI)(3) -2,2 -5,4 -4,5 -2,0 2,8 5,8 3,2
Cost laboral/treballador -0,4 0,5 0,3 0,0 0,6 0,9
Afiliats Seguretat Social (3) 2,9 2,5 2,6 2,7 2,9 3,3 3,3
Aturats registrats (3) -13,2 -12,2 -11,9 -11,7 -12,2 -13,0 -13,2
Crèdit (saldo viu) (3) -1,6 0,7 -0,2 -2,9 -2,4 -1,5
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals.(2) Saldos. (3) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La indústria metropolitana encara la segona meitat de l’any aprofitant l’impuls dels darrers trimestres i mostrant, alhora, senyals d’alentiment després d’un trienni en el que ha liderat el creixement de l’economia catalana. En el que va d’any el PIB sectorial ha crescut lleument per sota del tres per cent interanual per primer cop d’ençà començament de 2014. 

Les primeres estimacions disponibles corresponents a l’evolució del PIB industrial de Catalunya apunten a un creixement interanual del 2,8% durant el segon trimestre d’enguany, dues dècimes percentuals menys que el trimestre anterior i 1,3 punts percentuals menys que un any abans. Malgrat això, es tracta d’un ritme inequívocament alcista que dóna continuïtat als més de tres anys consecutius de trajectòria expansiva de l’activitat manufacturera. Una trajectòria que continua recolzada en la demanda externa i en una lenta recuperació de la interna.

Una ullada a l’evolució recent d’alguns indicadors directament associats a l’activitat industrial com ara l’índex de producció i l’ocupació generada aporta tants interrogants com certeses. Així, alhora que el nombre d’ocupats directes continua creixent de forma estable i les opinions empresarials sintetitzades en l’índex de clima industrial reconeixen que la situació actual de les seves empreses és millor que la d’un any enrere, l’índex de producció industrial reflecteix un cert estancament en els volums de producció imputable bàsicament a factors estacionals i al creixement acumulat durant els darrers dotze mesos. És a dir, els resultats del darrer trimestre han estat i són positius però el potencial de creixement accentuat gràcies a factors com ara l’anomenada devaluació interna, la millora de les condicions de finançament, un preu del petroli comparativament baix i un tipus de canvi relativament favorable està perdent tracció.

Una observació més detallada de les dades provisionals de l’índex de producció industrial segons tipologia i usos dels productes permet corroborar que el sobtat canvi de signe del segon trimestre d’enguany és directament tributari d’uns augments molt elevats dels dos trimestres de referència: el primer d’enguany i el darrer de l’any passat. En tot cas, descomptat aquest efecte, la variació de fons continua sent globalment positiva però relativament heterogènia segons les diverses categories de productes.

Pel que fa als factors acceleradors de la producció industrial abans esmentats, ja s’han començat a produir canvis que els fan menys efectius com ara la recent apreciació de l’euro en relació a les principals divises i l’augment dels preus de sortida de fàbrica com a conseqüència de l’encariment d’inputs bàsics com ara l’energia i primeres matèries. Els costos laborals fins ara continguts també s’apunten a aquest canvi de cicle per compensar l’augment acumulat de la inflació. Uns increments de costos que, traslladats als preus de venda, poden refredar la demanda interna. El contrapunt a aquest escenari pot venir igualment de les previsions que apunten a un lleu revifament del creixement de l’economia mundial i especialment de l’europea, que pot contribuir a mantenir les exportacions catalanes a la zona de l’euro.

XXXXXXXXXX