Impressió

Construcció d'habitatges

Les dades de 2016 confirmen el repunt de l’edificació residencial tant a Barcelona com a la resta del país. Un repunt que respon a una demanda que comença a donar senyals de vida després de set anys sota mínims. Els valors absoluts dels habitatges iniciats, però, continuen sent poc rellevants.

La contundència de les variacions, que indubtablement consoliden un canvi de tendència, alerten de què els valors de referència són encara molt baixos en relació a les necessitats de la capital i d’altres grans ciutat de l’entorn metropolità per a mantenir el seu parc residencial en condicions d’habitabilitat acceptables. També s’ha de considerar la possibilitat de què l’esquifidesa de l’actual oferta de sostre nou contribueix a sobrevalorar la magnitud real de la recuperació de la demanda. És innegable però, un cert grau de recuperació. La correcció acumulada dels preus de venda, la possibilitat d’accedir novament a crèdit hipotecari a un cost interessant i l’atractiu turístic de la ciutat en un context de creixement econòmic relativament sostingut, són factors que incentiven tant la demanda solvent per a ús propi que porta anys en situació latent com la d’inversió.