Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Array
Array
Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
2016 2017 Var(%) 2016 2017 Var(%)
Districte (1) (1)
1. Ciutat Vella 47 5 -89,4 4 -- --
2. l'Eixample 183 199 8,7 239 156 -34,7
3. Sants-Montjuïc 222 228 2,7 79 234 196,2
4. Les Corts 109 84 -22,9 119 38 -68,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 85 36 -57,6 39 69 76,9
6. Gràcia 30 85 183,3 137 5 -96,4
7. Horta-Guinardó 77 130 68,8 200 54 -73,0
8. Nou Barris 79 38 -51,9 65 101 55,4
9. Sant Andreu 102 147 44,1 200 239 19,5
10. Sant Martí 299 421 40,8 209 239 14,4
Barcelona 1.233 1.373 11,4 1.291 1.039 -19,5
(1) Variació interanual dels darrers dotze mesos

La construcció de sostre residencial nou es fa sentir a la major part de la ciutat però es concentra a tres districtes.

El 60% de l’oferta de sostre residencial en construcció o construïda a la capital catalana durant els darrers dos anys es localitza a Sant Martí, Sants-Montjuïc i l’Eixample. De la resta de districtes també han estat protagonistes destacats Sant Andreu, Horta-Guinardó i Les Corts, acaparant un 25% del total dels habitatges nous. Amb l’excepció del darrer, l’activitat constructora als altres cinc districtes ha repuntat clarament a l’alça durant 2017. El restant quinze per cent de l’oferta es localitza majoritàriament en tres dels quatre districtes restants, mentre que Ciutat Vella, amb mig centenar d’habitatges nous, només disposa del dos per cent del total.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML