Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Array
Array
Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
2016 1r.sm.
2017
Var(%) 2016 1r.sm.
2017
Var(%)
Districte (1) (1)
1. Ciutat Vella 47 5 -89,4 4 -- --
2. l'Eixample 183 88 -12,0 239 107 132,6
3. Sants-Montjuïc 222 191 2,1 79 223 --
4. Les Corts 109 71 -21,1 119 28 55,6
5. Sarrià-Sant Gervasi 85 23 -60,3 39 6 -72,7
6. Gràcia 30 25 257,1 137 5 -93,2
7. Horta-Guinardó 77 50 108,3 200 19 -76,5
8. Nou Barris 79 18 -73,5 65 9 --
9. Sant Andreu 102 36 71,4 200 130 103,1
10. Sant Martí 299 307 479,2 209 105 61,5
Barcelona 1.233 824 25,8 1.291 632 81,1
(1) Variació interanual dels darrers dotze mesos

La construcció de sostre residencial nou es fa sentir a la major part de la ciutat però es concentra a tres districtes.

L’oferta de sostre residencial en construcció o construïda a la capital catalana durant el darrer any i mig es localitza a l’Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí. Els altres dos districtes que també han estat protagonistes destacats, Les Corts i Sant Andreu, acaparen un 15% del total dels habitatges nous. La resta de l’oferta es localitza majoritàriament en tres dels cinc districtes restants, mentre que a Ciutat Vella i Gràcia es reparteixen un escàs cinc per cent del total.

Si hom limita l’anàlisi exclusivament a les dades del primer semestre d’enguany, l’Eixample es despenja dels llocs capdavanters, alhora que Horta-Guinardó i fins a cert punt Gràcia, revifen. A l’extrem oposat, Nou Barris i de manera molt destacada Ciutat Vella, continuen relativament al marge de les noves promocions d’habitatges.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML