Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Array
Array
Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte 1r.sm.2016 1r.sm.2017 1r.sm.2018 1r.sm.2016 1r.sm.2017 1r.sm.2018
Ciutat Vella 47 5 29 47 0 0
l'Eixample 100 88 197 2 107 46
Sants-Montjuïc 187 191 102 220 223 0
Les Corts 90 71 23 12 28 18
Sarrià-Sant Gervasi 58 23 30 81 6 22
Gràcia 7 35 168 50 5 74
Horta-Guinardó 24 50 72 48 19 81
Nou Barris 68 18 7 18 9 0
Sant Andreu 21 36 200 121 130 43
Sant Martí 53 307 510 87 105 65
Barcelona 655 824 1.338 686 632 349

La construcció de nous habitatges durant el primer semestre d’enguany es fa sentir a tota la ciutat però sobresortint el districte de Sant Martí.

Efectivament, amb les dades dels primers sis mesos d’enguany hom pot diferenciar quatre Barcelones en funció de la construcció de sostre residencial. Sant Martí, com ja és habitual i per sí sol, acapara el 38% del total dels habitatges en construcció. L’Eixample, Sant Andreu i Gràcia (un fet extraordinari) acaparen en conjunt el 42% del total. Vuit de cada deu habitatges en construcció s’ubiquen en només quatre dels deu districtes de la ciutat. A l’extrem oposat, els quatre menys afavorits, Ciutat Vella, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris, només disposen del set per cent del total. Que tenen en comú els districtes barcelonins amb nivells de renda mitjana més extrems? Oferta d’habitatge nou molt escassa.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML