Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Array
Array
Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
2016 1r.tr.2017 Var(%) 2016 1r.tr.2017 Var(%)
Districte (1) (1)
1. Ciutat Vella 47 -- 225,0 4 -- -96,0
2. l'Eixample 183 27 -31,8 239 58 258,6
3. Sants-Montjuïc 222 110 -54,8 79 7 616,7
4. Les Corts 109 -- 30,4 119 6 46,8
5. Sarrià-Sant Gervasi 85 11 155,6 39 1 -21,4
6. Gràcia 30 13 0,0 137 5 226,5
7. Horta-Guinardó 77 38 79,3 200 5 318,4
8. Nou Barris 79 -- -51,1 65 1 -41,6
9. Sant Andreu 102 22 -36,3 200 130 485,7
10. Sant Martí 299 89 135,6 209 10 -22,9
Barcelona 1.233 310 -4,7 1.291 223 74,6
(1) Variació interanual dels darrers dotze mesos

La construcció de sostre residencial nou es fa sentir a la major part de la ciutat però es concentra a tres districtes.

Gairebé el 60% de l’oferta residencial en construcció o construïda a la capital catalana d’ençà començament de 2015 s’ha localitzat a l’Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí. Els altres tres districtes que també han estat protagonistes destacats, Les Corts, Nou Barris i Sant Andreu, acaparen menys d’una quarta part del total dels habitatges nous. La resta de l’oferta es localitza majoritàriament en tres dels quatre districtes restants, mentre que a Ciutat Vella li correspon un escàs dos per cent del total.

Si hom limita l’anàlisi exclusivament a les dades del primer trimestre d’enguany, l’Eixample es despenja dels llocs capdavanters, alhora que Horta-Guinardó es situa en una posició lleument destacable. Contràriament, a Ciutat Vella i Nou Barris la promoció de nous habitatges en el que va d’any encara no s’ha estrenat.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML