Impressió

Habitatges iniciats i acabats per districtes

Array
Array
Habitatges iniciats i acabats a Barcelona per districtes
______________________ Iniciats Acabats
Districte gn-st.2016 gn-st.2017 gn-st.2018 gn-st.2016 gn-st.2017 gn-st.2018
Ciutat Vella 47 5 29 0 0 52
l'Eixample 146 152 243 134 107 22
Sants-Montjuïc 202 204 184 33 234 232
Les Corts 100 84 23 90 37 12
Sarrià-Sant Gervasi 65 35 73 32 47 94
Gràcia 27 53 169 118 5 99
Horta-Guinardó 36 87 118 181 25 61
Nou Barris 68 38 22 0 21 118
Sant Andreu 24 59 259 195 136 125
Sant Martí 260 307 641 194 218 160
Barcelona 975 1.024 1.761 977 830 975

La construcció de nous habitatges durant els primers nou mesos de 2018 es distribueix per tota la ciutat però sobresortint el districte de Sant Martí.

Efectivament, amb les dades dels primers nou mesos de 2018 hom pot diferenciar quatre Barcelones en funció de la construcció de sostre residencial. Sant Martí, com ja és habitual i per sí sol, acapara més del 36% del total dels habitatges en construcció. L’Eixample, Sant Andreu i Sants-Montjuïc concentren en conjunt el 39% del total. Tres quartes parts dels habitatges en construcció s’ubiquen en només quatre dels deu districtes de la ciutat. A l’extrem oposat, els tres menys afavorits, Ciutat Vella, Les Corts i Nou Barris, només disposen del quatre per cent del total. Per raons ben diferents, l’oferta d’habitatge nou és especialment escassa als districtes barcelonins amb nivells de renda familiar mitjana més extrems.  

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML