Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2015 2016 2017
Barcelona 1.408 1.233 1.373
l'Hospitalet de Llobregat 165 560 746
Badalona 539 618 960
Terrassa 252 81 214
Sabadell 102 203 287
Mataró 112 89 300
Santa Coloma de Gramenet 4 9 41
Cornellà de Llobregat 14 336 187
Sant Cugat 260 552 583
Sant Boi de Llobregat 58 155 134
Rubí 17 77 92
Viladecans 48 111 133
el Prat de Llobregat 70 36 194
Castelldefels 31 67 40
Granollers 29 11 190
Cerdanyola del Vallès 14 40 56
Mollet del Vallès 13 12 5
Total municipis grans 3.136 4.190 5.535
Total Àmbit Metropolità 3.998 5.753 8.462
Total Catalunya 6.176 8.317 11.340

La reactivació de la construcció residencial es va consolidant a l’entorn metropolità, especialment en les ciutats més grans.

Si el primer senyal de repunt que va registrar la construcció de sostre residencial a l’Àmbit Metropolità de Barcelona durant 2014 es va concentrar fora de les grans ciutats, l’augment del bienni següent va corregir aquell biaix. Això, juntament amb el protagonisme de la capital, explicava que el trenta per cent de la nova oferta residencial a Catalunya es localitzava fins fa ben poc a Barcelona i a les dues principals ciutats de la primera corona metropolitana, l’Hospitalet i Badalona. Una concentració que ha començat a perdre força a mesura que la construcció residencial s’ha estès cap a la resta del territori i s’ha estabilitzat a la capital. Així, els poc més de tres mil habitatges iniciats el 2017 als tres municipis abans esmentats impliquen una pèrdua d’uns dos punts relatius sobre el total de Catalunya. Un transvasament d’activitat cap a les grans ciutats del Vallès Occidental i les capitals del Maresme i del Vallès Oriental. El millor indici d’aquest nou dinamisme del sector és l’augment generalitzat de la ràtio d’habitatges iniciats en funció de la població resident: en només dos anys s’ha quintuplicat el valor d’aquesta ràtio al conjunt de l’Àmbit Metropolità. Una acceleració afavorida pels valors mínims de referència del trienni 2013-2015.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML