Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2016 2017 gn-st.2018
Barcelona 1.233 1.373 1.761
l'Hospitalet de Llobregat 560 746 477
Badalona 618 960 403
Terrassa 81 214 86
Sabadell 203 287 665
Mataró 89 300 178
Santa Coloma de Gramenet 9 41 47
Cornellà de Llobregat 336 187 288
Sant Cugat 552 583 519
Sant Boi de Llobregat 155 134 181
Rubí 77 92 208
Viladecans 111 133 3
el Prat de Llobregat 36 194 198
Castelldefels 67 40 131
Granollers 11 190 44
Cerdanyola del Vallès 40 56 45
Mollet del Vallès 12 5 139
Total municipis grans 4.190 5.535 5.373
Total Àmbit Metropolità 5.753 8.462 7.777
Total Catalunya 8.317 11.340 10.891

La reactivació de la construcció residencial es continua consolidant a les comarques metropolitanes, especialment a les més poblades.

Les xifres d’habitatges iniciats durant els primers nou mesos de 2018 mostren alguns aspectes rellevants quan es comparen amb les de l’any passat. El primer i més destacat és que Barcelona, en aquests nou mesos, ha assolit uns volums d’activitat molt més elevats que els de tot 2017. Una situació que també es dóna a unes poques ciutats grans i mitjanes de l’entorn metropolità com ara Sabadell, Cornellà, Sant Boi, Rubí, Castelldefels i Mollet. Contràriament, l’Hospitalet, Badalona, Terrassa i Mataró són les grans ciutats amb l’evolució més discreta en comparació amb els registres de 2017. I les dades són encara més discretes a Viladecans i Granollers. En la majoria d’aquestes ciutats sembla que la dotació de 2017 ha absorbir tants recursos que no s’ha pogut mantenir el ritme inversor un any després. Les xifres de Sant Cugat ofereixen la visió d’un mercat immobiliari que ha assolit un ritme expansiu relativament estable. En termes agregats, els 5.373 habitatges iniciats durant els primers nou mesos de 2018 als 17 grans municipis de l‘AMB equivalen al 97% dels iniciats durant 2017. Un percentatge pràcticament calcat al del conjunt de Catalunya. La conclusió sembla força diàfana: a banda de casos puntuals com els que s’observen entre els grans municipis de l’Àmbit Metropolità i suposadament en la immensa majoria dels municipis més petits de Catalunya, la promoció de sostre residencial viu una conjuntura expansiva relativament generalitzada. 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML