Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2016 2017 1r.tr.2018
Barcelona 1.233 1.373 730
l'Hospitalet de Llobregat 560 746 261
Badalona 618 960 155
Terrassa 81 214 14
Sabadell 203 287 19
Mataró 89 300 81
Santa Coloma de Gramenet 9 41 8
Cornellà de Llobregat 336 187 237
Sant Cugat 552 583 129
Sant Boi de Llobregat 155 134 119
Rubí 77 92 92
Viladecans 111 133 135
el Prat de Llobregat 36 194 135
Castelldefels 67 40 16
Granollers 11 190 27
Cerdanyola del Vallès 40 56 10
Mollet del Vallès 12 5 2
Total municipis grans 4.190 5.535 2.170
Total Àmbit Metropolità 5.753 8.462 2.765
Total Catalunya 8.317 11.340 3.661

La reactivació de la construcció residencial es continua consolidant a les comarques metropolitanes, especialment al Barcelonès i Baix Llobregat.

Les xifres del primer trimestre d’enguany corregeixen lleument les de 2017 i tornen a reflectir de protagonisme de la capital i de les dues principals ciutats de la primera corona metropolitana en la dotació de nou sostre residencial. Les tres tornen a representar més del trenta per cent dels habitatges iniciats durant el trimestre. En paral·lel, i consolidant el repunt constructiu del bienni precedent, Cornellà comença l’any amb xifres similars a les de l’Hospitalet i sobrepassant dels de Badalona, que necessita absorbir el fort increment de 2017. Juntament amb Cornellà, sorprenen favorablement els augments d’altres ciutats del Baix Llobregat com ara Sant Boi, Viladecans i el Prat. Contràriament, i amb l’excepció de Sant Cugat i Rubí, les principals ciutats del Vallès Occidental presenten unes xifres d’habitatges iniciats especialment minses. Igual que Granollers i Mollet, al Vallès Oriental. De ben segur que aquests resultats s’aniran corregint al llarg de l’any i es podrà mantenir l’augment generalitzat a totes les comarques de la ràtio d’habitatges iniciats segons la població resident: en només dos anys s’ha quintuplicat el valor d’aquesta ràtio al conjunt de l’Àmbit Metropolità. Una acceleració afavorida, no cal dir-ho, pels valors mínims de referència del trienni 2013-2015.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML