Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2016 2017 1r.sm.2018
Barcelona 1.233 1.373 1.338
l'Hospitalet de Llobregat 560 746 412
Badalona 618 960 357
Terrassa 81 214 53
Sabadell 203 287 317
Mataró 89 300 92
Santa Coloma de Gramenet 9 41 46
Cornellà de Llobregat 336 187 276
Sant Cugat 552 583 268
Sant Boi de Llobregat 155 134 129
Rubí 77 92 179
Viladecans 111 133 2
el Prat de Llobregat 36 194 174
Castelldefels 67 40 100
Granollers 11 190 32
Cerdanyola del Vallès 40 56 15
Mollet del Vallès 12 5 59
Total municipis grans 4.190 5.535 3.849
Total Àmbit Metropolità 5.753 8.462 5.550
Total Catalunya 8.317 11.340 7.426

La reactivació de la construcció residencial es continua consolidant a les comarques metropolitanes, especialment al Barcelonès i Baix Llobregat, les més poblades.

Les xifres d’habitatges iniciats durant el primer semestre d’enguany mostren alguns aspectes rellevants quan es comparen amb les de l’any passat. El primer i més destacat és que Barcelona, en només sis mesos, ha assolit uns volums d’activitat similars als de tot l’any passat. Una situació que també es dóna a unes poques ciutats grans i mitjanes de l’entorn metropolità com ara Sabadell, Sant Boi i el Prat. L’evolució positiva més radical en termes relatius és la de Cornellà i especialment, Rubí, Castelldefels i Mollet. Contràriament, Badalona i especialment Terrassa, són les dues grans ciutats amb una primera meitat d’any més discreta si es compara amb els registres de 2017. Les dades del semestre són encara més discretes a Mataró, Viladecans, Granollers i Cerdanyola. En la majoria d’aquestes ciutats sembla que la dotació de l’any passat ha absorbir tants recursos que enguany no s’ha pogut mantenir el ritme inversor. Les xifres de l’Hospitalet i Sant Cugat ofereixen una visió de mercats immobiliaris que han assolit un ritme expansiu relativament estable. En termes agregats, els 3.849 habitatges iniciats en el que va d’any als 17 grans municipis de l‘AMB equivalen al setanta per cent dels iniciats durant 2017. A la resta de Catalunya aquest percentatge no passa del 62%. La conclusió sembla força diàfana: es promou sostre residencial on hi ha més demanda revelada.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML