Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2011 1.162.083 10.854.335 519.172 3.418.369 642.912 7.435.965
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.203.713 455.632 2.121.225 996.799 7.082.488
2015 1.066.025 7.716.741 363.953 2.236.034 702.071 5.480.707
  
2016 942.040 7.383.887 320.902 2.365.792 621.138 5.018.095
1r.tr. 158.002 1.887.337 58.971 500.441 99.031 1.386.896
2n.tr. 171.171 1.665.539 54.398 538.317 116.773 1.127.222
3r.tr. 327.070 2.039.236 111.506 712.790 215.564 1.326.446
4t.tr. 285.797 1.791.775 96.027 614.244 189.770 1.177.531
   
2017 1.375.903 10.191.501 645.490 3.474.826 730.414 6.716.673
1r.tr. 235.239 1.767.413 95.541 703.704 139.698 1.063.709
2n.tr. 280.169 1.933.306 121.783 690.389 158.386 1.242.916
3r.tr. 360.711 2.763.222 182.204 1.032.571 178.507 1.730.650
4t.tr. 499.784 3.727.560 245.962 1.048.162 253.823 2.679.398
2018
1r.tr. 345.171 3.146.981 166.899 1.084.299 178.272 2.062.682
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
1r.tr.2018/
1r.tr.2017
46,7 77,9 74,7 54,0 27,6 93,7
2n.sm.2017/
2n.sm.2016
37,5 68,6 100,2 55,8 5,4 75,4
2017/ 2016 44,2 37,6 97,2 46,3 16,8 33,5
2016/ 2015 -11,6 -4,3 -11,8 5,8 -11,5 -8,4

Array
Array
Array
Array

L’augment del volum d’obra pública licitada a Catalunya l’any passat s’ha mantingut durant el primer trimestre d’enguany. Una evolució que ha permès que la dotació anual s’apropi als 1.500 milions d’euros, la més elevada dels darrers set anys però insuficient per situar novament el pes relatiu de la inversió pública a Catalunya a l’entorn del quinze per cent del total espanyol. 

Després de l’ajustament tan dràstic que va patir la licitació oficial de les AA.PP. durant el bienni 2012-2013 i de l’aparent canvi de terç que anunciaven les xifres de 2014, quatre anys després es constata que la inversió pública en edificació i obra civil s’ha estabilitzat en uns volums molt més baixos que ara fa deu anys. És inqüestionable que Catalunya i també Espanya necessiten dotar amb més recursos els seus pressupostos d’inversió pública. Però no ho és menys que aquest esforç inversor ha de contemplar objectius que van més enllà de l’obra pública. S’han d’esperar increments en els volums licitats però no seria realista fixar l’objectiu en magnituds similars a les que foren habituals durant la major part de la dècada passada. Les prioritats inversores van canviant i ara s’imposa avançar en la digitalització dels serveis públics per millorar-ne la seva eficiència.

A Catalunya, la licitació oficial del conjunt de les AA.PP., després del revifament dels darrers anys pel que fa al percentatge sobre el total d’Espanya, durant els darrers sis mesos i especialment durant el primer trimestre d’enguany ha mostrat un descens preocupant. El volum licitat en termes absoluts creix però ho fa menys que a la resta d’Espanya. Les dotacions continuen sent partides relativament minses en termes absoluts i són clarament insuficients per corregir la pèrdua de pes relatiu que ha patit la inversió pública a Catalunya en relació amb el total d’Espanya els darrers anys.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML