Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2011 1.162.083 10.854.335 519.172 3.418.369 642.912 7.435.965
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.203.713 455.632 2.121.225 996.799 7.082.488
2015 1.066.025 7.716.741 363.953 2.236.034 702.071 5.480.707
  
2016 942.040 7.383.887 320.902 2.365.792 621.138 5.018.095
1r.tr. 158.002 1.887.337 58.971 500.441 99.031 1.386.896
2n.tr. 171.171 1.665.539 54.398 538.317 116.773 1.127.222
3r.tr. 327.070 2.039.236 111.506 712.790 215.564 1.326.446
4t.tr. 285.797 1.791.775 96.027 614.244 189.770 1.177.531
   
2017 1.358.120 10.191.000 632.844 3.460.297 725.276 6.730.703
1r.tr. 235.219 1.768.740 95.541 704.029 139.678 1.064.711
2n.tr. 280.149 1.933.506 121.783 689.788 158.366 1.243.718
3r.tr. 360.761 2.779.305 182.204 1.032.551 178.557 1.746.754
4t.tr. 481.991 3.709.449 233.316 1.033.929 248.675 2.675.520
2018
1r.tr. 345.283 3.139.450 166.675 1.081.975 178.608 2.057.475
2n.tr. 149.581 874.246 64.463 243.575 85.118 630.671
3r.tr. 139.356 2.536.598 24.959 429.702 114.397 2.106.896
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
3r.tr.2018/
3r.tr.2017
-61,4 -8,7 -86,3 -58,4 -35,9 20,6
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-4,0 8,4 6,4 -4,9 -11,5 16,4
2017/ 2016 44,2 38,0 97,2 46,3 16,8 34,1
2016/ 2015 -11,6 -4,3 -11,8 5,8 -11,5 -8,4

Array
Array
Array
Array

El volum d’obra pública licitada a Catalunya durant els primers nou mesos de 2018 no ha pogut mantenir el repunt de 2017 i es contrau estrepitosament. Una evolució que no s’observa al conjunt d’Espanya tot i el retrocés dels mesos d’estiu, imputable probablement a l’inesperat canvi de govern.

Després de l’ajustament tan dràstic que va patir la licitació oficial de les AA.PP. durant el bienni 2012-2013 i de l’aparent canvi de terç que anunciaven les xifres de 2014, quatre anys després es constata que la inversió pública en edificació i obra civil s’ha estabilitzat en uns volums molt més baixos que ara fa deu anys. I les xifres dels trimestres centrals de 2018 alerten de que ni tan sols aquests volums estan assegurats. És inqüestionable que tant Catalunya com també Espanya necessiten dotar amb suficients recursos els seus pressupostos d’inversió pública. Però no ho és menys que aquest esforç inversor ha de contemplar objectius que van més enllà de l’edificació i l’obra civil. S’han d’esperar increments en els volums licitats però no seria realista fixar l’objectiu en magnituds similars a les que foren habituals durant la major part de la dècada passada. Les prioritats inversores van canviant i ara s’imposa avançar en la digitalització dels serveis públics per millorar-ne la seva eficiència.

El revifament que d’ençà 2014 havia mostrat el percentatge del volum d’obra licitada a Catalunya en relació amb el total d’Espanya s’ha estroncat quatre anys després. Si aquests darrers anys s’ha mantingut a l’entorn del 13/15% de mitjana anual, les xifres del tercer trimestre de 2018 anuncien un valor anual força per sota d’aquesta cota. És conseqüència de que l’acumulat dels primers nou mesos ha registrat una davallada de més del 25% a Catalunya mentre que a Espanya la licitació s’ha mantingut en els valors d’un any abans. Si la referència es pren amb els darrers dotze mesos, el descens a Catalunya és molt més moderat però continua perdent pes relatiu per l’increment que registra el volum licitat al conjunt d’Espanya.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML