Impressió

Sostre

Sostre previst a les llicències d'obres majors aprovades (m2)
Total Sostre nou Reforma i
ampliació
Període Total nou Habitatge Aparcament Comercial Oficines Equipaments
i hotels
Indústries
i altres
2011 737.379 428.424 136.795 135.329 22.853 35.442 61.726 36.279 308.955
2012 524.516 226.675 63.196 66.993 10.139 5.614 67.282 13.451 297.840
2013 547.084 291.199 51.692 63.167 15.182 26.913 61.629 72.615 255.885
2014 632.452 319.188 93.190 104.403 21.359 20.505 54.576 25.154 313.264
2015 632.354 257.575 101.181 53.727 16.881 2.888 59.875 23.023 374.779
  
2016 944.719 585.909 174.962 141.731 12.598 93.461 75.388 87.770 358.809
1r.tr. 217.076 111.825 45.302 23.300 263 24.502 11.726 6.732 105.251
2n.tr. 257.482 161.698 57.612 33.902 2.669 3.556 15.002 48.958 95.783
3r.tr. 294.054 192.248 44.984 47.370 8.381 65.403 12.202 13.907 101.806
4t.tr. 176.107 120.138 27.064 37.158 1.285 0 36.457 18.173 55.969
  
2017 967.640 458.785 172.116 104.951 18.922 29.825 56.718 76.252 508.855
1r.tr. 300.340 155.796 53.484 50.074 5.201 11.061 29.214 6.762 144.544
2n.tr. 183.618 95.660 31.817 19.228 4.907 18.765 4.017 16.927 87.958
3r.tr. 239.982 98.651 40.257 19.485 3.751 0 15.596 19.562 141.331
4t.tr. 243.701 108.679 46.558 16.164 5.063 0 7.892 33.001 135.022
2018 858.182 506.236 214.756 97.088 37.516 35.025 42.300 79.552 351.945
1r.tr. 188.459 117.042 50.046 29.079 12.743 7.391 994 16.788 71.417
2n.tr. 234.974 150.119 71.158 45.874 14.610 5.994 7.382 5.100 84.855
3r.tr. 169.404 78.296 47.177 9.753 1.155 372 18.285 1.554 91.108
4t.tr. 265.345 160.780 46.375 12.382 9.008 21.268 15.638 56.110 104.565
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Nou Ref.i ampl.
4.tr.2018/4.tr.2017 8,9 47,9 -22,6
2018/2017 -11,3 10,3 -30,8
2017/2016 2,4 -21,7 41,8
2016/2015 49,4 127,5 -4,3

La reducció del volum de sostre a reformar o ampliar certifica la davallada a la ciutat del sostre previst a les llicències d’obres majors, que ja s’intuïa a principis de 2017.

Si l’any passat era el sostre nou el que avisava amb un retrocés del 21,7%, enguany l’ha seguit el sostre de reforma i ampliació amb una caiguda del 30,8%. L’efecte global ha estat de reducció de 108.000m2, un -11,3% i un perfil descendent en el gràfic adjunt.

La reducció no ha estat superior per l’efecte anticipació a la mesura de govern de reserva del 30% de sostre per habitatge protegit, que ha impulsat les llicències de sostre nou d’habitatge (25%) i comerç (98%) per començar a reduir-se en el darrer trimestre (-15,6%). Des de la crisi, aquests dos usos assoleixen xifres màximes de sostre previst aquests exercici.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML