Impressió

Sostre per districtes

Distribució territorial del sostre total previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
_____________________ 1r.sem.2017
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria
i altres
Total
1. Ciutat Vella 24.903 4 3.940 1.971 28.609 1.160 5.828 66.414
2. Eixample 29.227 17.605 7.446 1.855 10.395 19.471 5.557 91.557
3. Sants-Montjuïc 8.434 12.051 3.587 18.678 481 0 21.978 65.209
4. Les Corts 8.070 2.590 0 49 4.702 0 5.752 21.163
5. Sarrià-Sant Gervasi 21.986 11.770 1.744 1.256 4.395 0 6.829 47.980
6. Gràcia 13.196 3.858 1.417 360 432 0 2.909 22.172
7. Horta-Guinardó 11.815 3.823 0 845 558 0 1.631 18.672
8. Nou Barris 2.554 406 27 0 1.194 0 412 4.594
9. Sant Andreu 36.643 18.287 4.399 5 193 0 472 59.998
10. Sant Martí 32.168 17.195 5.199 14.399 7.500 234 9.377 86.072
Barcelona 188.996 87.589 27.759 39.417 58.459 20.865 60.744 483.830
2016
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria
i altres
Total
1. Ciutat Vella 34.683 962 8.882 5.732 1.010 4.666 5.554 61.491
2. Eixample 55.741 21.057 5.777 1.838 5.762 32.648 27.361 150.184
3. Sants-Montjuïc 67.559 50.337 4.251 47.973 3.527 16.932 94.091 284.669
4. Les Corts 11.338 701 274 0 2.868 0 1.858 17.040
5. Sarrià-Sant Gervasi 35.818 7.471 1.144 3.375 12.184 1.021 10.621 71.633
6. Gràcia 22.091 9.293 418 1.343 2.800 9.499 4.512 49.955
7. Horta-Guinardó 13.788 11.801 3.757 0 6.946 0 10.891 47.184
8. Nou Barris 9.964 3.175 546 373 4.391 0 1.348 19.798
9. Sant Andreu 13.764 572 1.461 0 738 0 2.847 19.381
10. Sant Martí 57.967 58.628 9.837 46.408 12.288 25.374 12.885 223.386
Barcelona 322.713 163.997 36.346 107.041 52.513 90.140 171.968 944.719
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

 

 

Array
Array

La meitat dels districtes es reparteixen tres quartes parts del volum d’obra a construir o reformar durant el primer semestre d’enguany. La contenció del volum d’obra prevista ha anat acompanyada d’una polarització territorial menys acusada que un any abans.

Si el 2015 els tres districtes més beneficiats per les llicències d’obres acaparaven el 52% del total i l’any passat aquest percentatge era del 71%, en el que va de 2017 s’ha tornat a situar a l’entorn del 50%. A l’altre extrem, si durant 2015 els dos districtes menys beneficiats per les promocions a construir o reformar concentraven el 7,5% del total i el darrer any els tres menys beneficiats –Nou Barris, Sant Andreu i Les Corts- ni tan sols arriben a captar el sis per cent del total, durant la primera meitat d’enguany només Nou Barris presenta xifres irrellevants. Enguany no s’observa una concentració territorial de projectes nous i de reforma en uns pocs districtes com la que es va produir l’any passat.
   
Els usos residencials, inclosos els aparcaments, acaparen gairebé el seixanta per cent de la superfície prevista a les llicències d’obres aprovades. Una distribució a l’entorn dels usos residencials més polaritzada que durant el bienni anterior i que respon a una demanda novament activada. A l’altre extrem, i per frenar el fort creixement de la demanda turística, es constaten els primers efectes de l’entrada en vigor del corresponent Pla Especial que limita el creixement del sostre per a usos hotelers a determinades zones de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML