Impressió

Sostre per districtes

Distribució territorial del sostre total previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
_____________________ 2018
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria i altres Total
1. Ciutat Vella 14.838 2.532 2.839 5.243 170 384 4.036 30.041
2. Eixample 35.782 10.577 17.020 2.048 2.565 0 2.763 70.754
3. Sants-Montjuïc 22.638 8.333 5.698 746 2.536 0 21.910 61.861
4. Les Corts 5.096 910 4.331 959 1.581 0 535 13.411
5. Sarrià-Sant Gervasi 33.159 18.344 1.927 131 246 0 4.232 58.038
6. Gràcia 16.922 4.697 1.642 0 892 0 2.881 27.034
7. Horta-Guinardó 7.441 1.423 0 0 2.301 0 730 11.895
8. Nou Barris 3.940 1.140 1.694 0 7.312 0 130 14.216
9. Sant Andreu 19.280 12.776 6.707 0 11.070 0 1.732 51.565
10. Sant Martí 28.220 15.518 2.609 11.014 10.217 963 18.707 87.250
Barcelona 187.316 76.250 44.467 20.140 38.889 1.347 57.657 426.065
2017
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria
i altres
Total
1. Ciutat Vella 48.546 4 9.391 3.715 30.625 1.239 8.322 101.842
2. Eixample 48.299 20.873 15.806 3.919 14.804 21.191 13.832 138.723
3. Sants-Montjuïc 18.823 13.680 4.381 18.678 1.743 1.265 72.213 130.783
4. Les Corts 17.649 23.331 322 49 38.705 52.080 5.885 138.021
5. Sarrià-Sant Gervasi 36.577 13.357 2.097 2.308 7.323 0 9.279 70.941
6. Gràcia 46.267 17.146 5.226 4.709 2.075 0 7.563 82.986
7. Horta-Guinardó 18.951 5.226 1.759 905 2.500 0 2.637 31.977
8. Nou Barris 6.777 1.525 124 0 2.988 0 2.353 13.767
9. Sant Andreu 52.179 24.753 4.670 245 1.677 0 15.959 99.485
10. Sant Martí 69.745 30.722 11.958 21.334 10.716 234 14.406 159.115
Barcelona 363.814 150.616 55.735 55.861 113.157 76.009 152.448 967.641
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

 

 

Array
Array

Quatre districtes es reparteixen gairebé dues terceres parts del volum d’obra a construir o reformar durant el primer semestre d’enguany. Una distribució que mostra una polarització territorial més accentuada que en el passat més recent.

Si l’any passat els quatre districtes més beneficiats per les llicències d’obres van acaparar el 59% del total, durant el primer semestre d’enguany el quartet destacat –tres repeteixen i Sarrià-Sant Gervasi substitueix a Les Corts- concentra en 65% del total. A l’altre extrem, als dos districtes menys beneficiats l’any passat per les promocions a construir o reformar, Horta-Guinardó i Nou Barris, enguany s’hi ha incorporat un tercer, Les Corts, i junts acaparen poc més d’un nou per cent del total. Han passat de disposar de poc menys d’un 2,5% del total per districte a un tres per cent. Menys d’una cinquena part del 16% llarg que els correspon a cadascun dels quatre districtes més beneficiats. Remarcar també la retallada que enguany presenta la superfície prevista a Ciutat Vella, concentrada en el segment dels equipaments.

Els usos residencials, inclosos els aparcaments, acaparen més del seixanta per cent de la superfície prevista a les llicències d’obres aprovades en el que d’any. Una distribució a l’entorn dels usos residencials més polaritzada que durant el bienni anterior i que sembla respondre a la creixent demanda d’aquest segment del mercat. A l’altre extrem, i per frenar el fort creixement de la demanda turística, es constaten els primers efectes de l’entrada en vigor del corresponent Pla Especial que limita el creixement del sostre per a usos hotelers a determinades zones de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML