Impressió

Sostre per districtes

Distribució territorial del sostre total previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
2016
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria
i altres
Total
1. Ciutat Vella 34.683 962 8.882 5.732 1.010 4.666 5.554 61.491
2. Eixample 55.741 21.057 5.777 1.838 5.762 32.648 27.361 150.184
3. Sants-Montjuïc 67.559 50.337 4.251 47.973 3.527 16.932 94.091 284.669
4. Les Corts 11.338 701 274 0 2.868 0 1.858 17.040
5. Sarrià-Sant Gervasi 35.818 7.471 1.144 3.375 12.184 1.021 10.621 71.633
6. Gràcia 22.091 9.293 418 1.343 2.800 9.499 4.512 49.955
7. Horta-Guinardó 13.788 11.801 3.757 0 6.946 0 10.891 47.184
8. Nou Barris 9.964 3.175 546 373 4.391 0 1.348 19.798
9. Sant Andreu 13.764 572 1.461 0 738 0 2.847 19.381
10. Sant Martí 57.967 58.628 9.837 46.408 12.288 25.374 12.885 223.386
Barcelona 322.713 163.997 36.346 107.041 52.513 90.140 171.968 944.719
2015
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria
i altres
Total
1. Ciutat Vella 34.827 818 10.477 1.849 2.546 20.022 10.412 80.952
2. Eixample 46.060 15.015 12.859 11.836 147 31.987 9.424 127.329
3. Sants-Montjuïc 15.511 2.265 2.066 1.112 7.575 0 20.612 49.141
4. Les Corts 19.452 10.185 2.130 777 6.500 0 1.807 40.851
5. Sarrià-Sant Gervasi 25.965 8.199 2 417 14.323 0 8.315 57.221
6. Gràcia 13.693 2.625 482 1.516 1.101 2.602 3.898 25.917
7. Horta-Guinardó 18.163 9.621 7.600 39 19.983 295 4.083 59.785
8. Nou Barris 10.471 6.036 4.760 0 463 0 367 22.096
9. Sant Andreu 19.894 11.254 4.855 2.019 8.320 0 4.358 50.700
10. Sant Martí 32.453 9.849 56.370 0 4.100 15.651 3.876 122.300
Barcelona 236.488 75.868 101.602 19.566 65.058 70.557 67.154 636.293
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

 

 

Array
Array

Tres districtes concentren el 70% del volum d’obra a construir o reformar durant 2016. L’augment de l’obra prevista s’ha traduït en una polarització territorial força més acusada que la d’un any abans.

Si el 2015 els tres districtes més beneficiats per les llicències d’obres acaparaven el 52% del total, el darrer any aquest percentatge ha estat del 71%. A l’altre extrem, si durant 2015 els dos districtes menys beneficiats per les promocions a construir o reformar concentraven el 7,5% del total, el darrer any els tres menys beneficiats –Nou Barris, Sant Andreu i Les Corts- ni tan sols arriben a captar el sis per cent del total. És la conseqüència d’una notable concentració territorial de l’augment de projectes nous i de reforma per a usos no residencials. Bàsicament a Sants-Montjuïc i Sant Martí.
   
Els usos residencials, inclosos els aparcaments i els industrials acaparen gairebé el setanta per cent de la superfície prevista a les llicències d’obres aprovades. Una concentració que un any abans no era tan accentuada i que era protagonitzada pels mateixos usos canviant els industrials pels comercials. El trenta per cent restant se’l reparteixen la resta d’usos amb un clar protagonisme d’oficines i hotels.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML