Impressió

Sostre per districtes

Distribució territorial del sostre total previst a les llicències d'obres aprovades (m2)
_____________________ 2017
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria i altres Total
1. Ciutat Vella 48.546 4 9.391 3.715 30.625 1.239 8.322 101.842
2. Eixample 48.299 20.873 15.806 3.919 14.804 21.191 13.832 138.723
3. Sants-Montjuïc 18.823 13.680 4.381 18.678 1.743 1.265 72.213 130.783
4. Les Corts 17.649 23.331 322 49 38.705 52.080 5.885 138.021
5. Sarrià-Sant Gervasi 36.577 13.357 2.097 2.308 7.323 0 9.279 70.941
6. Gràcia 46.267 17.146 5.226 4.709 2.075 0 7.563 82.986
7. Horta-Guinardó 18.951 5.226 1.759 905 2.500 0 2.637 31.977
8. Nou Barris 6.777 1.525 124 0 2.988 0 2.353 13.767
9. Sant Andreu 52.179 24.753 4.670 245 1.677 0 15.959 99.485
10. Sant Martí 69.745 30.722 11.958 21.334 10.716 234 14.406 159.115
Barcelona 363.814 150.616 55.735 55.861 113.157 76.009 152.448 967.641
2016
Districte Residencial Aparcament Comercial Oficines Equipaments Hotels Indústria
i altres
Total
1. Ciutat Vella 34.683 962 8.882 5.732 1.010 4.666 5.554 61.491
2. Eixample 55.741 21.057 5.777 1.838 5.762 32.648 27.361 150.184
3. Sants-Montjuïc 67.559 50.337 4.251 47.973 3.527 16.932 94.091 284.669
4. Les Corts 11.338 701 274 0 2.868 0 1.858 17.040
5. Sarrià-Sant Gervasi 35.818 7.471 1.144 3.375 12.184 1.021 10.621 71.633
6. Gràcia 22.091 9.293 418 1.343 2.800 9.499 4.512 49.955
7. Horta-Guinardó 13.788 11.801 3.757 0 6.946 0 10.891 47.184
8. Nou Barris 9.964 3.175 546 373 4.391 0 1.348 19.798
9. Sant Andreu 13.764 572 1.461 0 738 0 2.847 19.381
10. Sant Martí 57.967 58.628 9.837 46.408 12.288 25.374 12.885 223.386
Barcelona 322.713 163.997 36.346 107.041 52.513 90.140 171.968 944.719
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

 

 

Array
Array

Quatre districtes es reparteixen prop del seixanta per cent del volum d’obra a construir o reformar durant 2017. Tot i que aquest volum previst no ha assolit la quantia d’un any abans, la polarització territorial s’ha moderat sensiblement.

Si el 2016 els tres districtes més beneficiats per les llicències d’obres acaparaven el 71% del total, per assolir aquest percentatge l’any passat s’havia de recórrer als cinc districtes amb més obra prevista. A l’altre extrem, si durant 2016 els tres districtes menys beneficiats per les promocions a construir o reformar concentraven escassament el sis per cent del total, un any després dos d’aquests districtes –Sant Andreu i Les Corts- concentren una quarta part del volum d’obra prevista. En l’acumulat dels darrers dos anys només Nou Barris presenta xifres irrellevants, per sota del dos per cent del total. Una de les raons d’aquesta atonia inversió és l’absència total de projectes per a usos hotelers i d’oficines.
    
Els usos residencials, inclosos els aparcaments, acaparen poc més de la meitat de la superfície prevista a les llicències d’obres aprovades. Una distribució a l’entorn dels usos residencials menys polaritzada que durant el bienni anterior i que sembla respondre a una demanda novament activada en diversos fronts. A l’altre extrem, i per frenar el fort creixement de la demanda turística, es constaten els primers efectes de l’entrada en vigor del corresponent Pla Especial que limita el creixement del sostre per a usos hotelers a determinades zones de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML