Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2011 97.467 64.581 27.684 5.203
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
  
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
1r.tr. 26.102 18.250 6.436 1.416
2n.tr. 24.271 15.851 7.014 1.406
3r.tr. 24.152 15.711 6.799 1.641
4t.tr. 20.881 13.329 6.143 1.410
  
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
4t.tr. 21.771 13.840 6.458 1.474
2018
1r.tr. 24.496 17.275 5.972 1.250
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r.tr.2018/1r.tr.2017 -7,1 -6,0 -10,7 -3,2
2n.sm.2017/2n.sm.2016 0,5 0,8 -0,2 1,4
2017 / 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0
2016 / 2015 2,3 2,2 2,1 4,8

Reducció sorprenent del consum d’aigua a Barcelona durant el primer trimestre d’enguany alhora que el d’energia elèctrica al conjunt de Catalunya manté la trajectòria lleument alcista de l’any passat.

Segons les dades disponibles, el consum d’aigua a Barcelona durant el primer trimestre d’enguany ha registrat una davallada de magnitud inusual. El detall de les dades posa de manifest que la davallada s’ha concentrat en el consum del mes de març, amb registres que suposen una reducció d’entre el vint i el vint i cinc per cent en relació al mateix mes de 2017. S’haurà d’esperar a disposar de les dades d’abril per poder conèixer i valorar fins a quin punt es consolida la trajectòria de contenció que ha seguit el consum d’aigua a la capital durant el darrer any.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, les xifres del primer trimestre d’enguany apunten a un manteniment de la trajectòria lleument expansiva mostrada durant la segona meitat de l’any passat. A diferència del que s’ha vist en el consum d’aigua, en aquest cas, la relació entre PIB i consum d’energia elèctrica no mostra el grau d’eficiència que seria desitjable. Una afirmació que convé matisar, si més no en el segment del consum domèstic, per la tendència de les llars a substituir el gas per l’electricitat com a font d’energia principal o única.
 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML