Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2010 97.432 64.929 27.741 4.762
2011 97.467 64.581 27.684 5.203
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
  
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
1.tr. 24.821 17.490 6.124 1.207
2n.tr. 23.357 15.821 6.315 1.221
3r.tr. 23.821 15.124 6.957 1.740
4t.tr. 21.253 12.366 6.449 1.438
  
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
1r.tr. 26.102 18.250 6.436 1.416
2n.tr. 24.271 15.851 7.014 1.406
3r.tr. 24.152 15.711 6.799 1.641
4t.tr. 20.881 13.329 6.143 1.410
  
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
4t.tr. 21.771 13.840 6.458 1.474
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
4t.tr.2017/4t.tr.2016 4,3 3,8 5,1 4,5
2n.sm.2017/2n.sm.2016 0,5 0,8 -0,2 1,4
2017 / 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0
2016 / 2015 2,3 2,2 2,1 4,8

El consum d’aigua a Barcelona al llarg de 2017 s’ha estabilitzat alhora que el d’energia elèctrica repunta al conjunt de Catalunya.

Després de mantenir una evolució moderadament alcista que es va allargar una trentena de mesos, el consum d’aigua a la ciutat s’ha estabilitzat durant la segona meitat de 2017. El resultat en termes anuals ha estat un creixement de només vuit dècimes percentuals o poc més d’un punt percentual en termes homogenis, el més reduït del darrer trienni. Un fet especialment rellevant perquè s’ha produït en un context de fort creixement de l’activitat econòmica i dels volums d’ocupació. Però segurament també hi ha influït la pèrdua d’activitat que han registrat alguns sectors del terciari com a conseqüència de la incertesa política a més de la creixent conscienciació de la població de la necessitat d’estalviar aigua especialment en períodes de tanta sequera com han estat l’estiu i tardor de l’any passat. Sigui per la raó que sigui, el resultat final en termes globals ha estat un consum d’aigua notablement eficient perquè s’ha deslligat de manera clara de l’augment del PIB.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, el repunt del primer semestre de 2017 s’ha mantingut durant la segona meitat de l’any. En aquest cas, la relació entre PIB i consum energètic no mostra el grau d’eficiència revelat en el consum d’aigua. I tampoc en el consum domèstic, tot i que en aquest cas s’ha de relativitzar per la tendència de les llars a substituir el gas per l’electricitat com a font d’energia principal o única.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML