Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2010 97.432 64.929 27.741 4.762
2011 97.467 64.581 27.684 5.203
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
  
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
1.tr. 24.821 17.490 6.124 1.207
2n.tr. 23.357 15.821 6.315 1.221
3r.tr. 23.821 15.124 6.957 1.740
4t.tr. 21.253 12.366 6.449 1.438
  
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
1r.tr. 26.102 18.250 6.436 1.416
2n.tr. 24.271 15.851 7.014 1.406
3r.tr. 24.152 15.711 6.799 1.641
4t.tr. 20.881 13.329 6.143 1.410
  
2017
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r.tr.2017/1r.tr.2016 1,0 0,7 3,9 -8,9
2n.sm.2016/ 2n.sm.2015 -0,9 1,9 -3,5 -4,0
2016 / 2015 2,3 2,2 2,1 4,8
2015 / 2014 2,0 1,2 2,3 10,5

El fort creixement de l’activitat econòmica explica la major part del moderat increment del consum d’aigua i electricitat.

Després d’un bienni moderadament expansiu pel que fa al consum d’aigua a la ciutat, el primer semestre d’enguany ofereix un perfil igualment alcista però força més contingut a l’entorn de l’1%. Un efecte imputable al moderat augment del consum domèstic, responsable de dues terceres parts del consum total. Per contra, tant les activitats comercials i industrials com els serveis públics municipals, han augmentat el consum d’aigua a un ritme similar al de 2016 com a conseqüència del creixement sostingut que mostra l’activitat econòmica.   

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, el repunt del primer trimestre d’enguany s’ha mantingut durant el segon però atorgant un protagonisme creixent als sectors productius. A mesura que avança l’any, el consum més estable de les activitats productives substitueix al més estacional de les llars.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML