Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2011 97.467 64.581 27.684 5.203
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
  
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
1r.tr. 26.102 18.250 6.436 1.416
2n.tr. 24.271 15.851 7.014 1.406
3r.tr. 24.152 15.711 6.799 1.641
4t.tr. 20.881 13.329 6.143 1.410
  
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
4t.tr. 21.771 13.840 6.458 1.474
2018
1r.tr. 24.496 17.275 5.972 1.250
2n.tr. 24.587 16.501 6.850 1.236
juliol 9.187 5.939 2.571 678
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
jn-jl.2018/jn-jl.2017 -1,2 -0,8 -0,8 -6,8
1r.sm.2018/1r.sm.2017 -3,5 -1,7 -7,0 -8,5
2017 / 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0
2016 / 2015 2,3 2,2 2,1 4,8

En el que va d’any, el consum d’aigua a Barcelona mostra una contenció sostinguda, especialment intensa en els usos no domèstics.

Segons les dades disponibles, el consum d’aigua a Barcelona durant els primers set mesos d’enguany acumula una retallada de més del tres per cent. Una variació imputable gairebé en exclusiva al consum per a usos productius i que sembla respondre a una tendència de fons iniciada l’estiu de l’any passat. Analitzant les dades disponibles dels darrers onze mesos s’observa que en vuit d’ells les corresponents variacions interanuals han estat negatives. Es fa difícil no imputar la major part d’aquesta pèrdua de consum d’aigua a la contracció de l’activitat turística/hotelera derivada de l’atemptat terrorista de l’agost de l’any passat i a l’impacte en els carrers de Barcelona de l’enrarit clima polític que es va viure a Catalunya durant el darrer terç de l’any passat.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, les xifres dels darrers mesos apunten a un sobtat afebliment de la trajectòria lleument expansiva seguida durant la segona meitat de l’any passat i primera d’enguany. Un canvi de tendència, si finalment es confirma, imputable bàsicament als sectors productius i que estaria relacionat amb l’afebliment del creixement del PIB que ja reflecteixen les primeres estimacions oficials.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML