Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2010 97.432 64.929 27.741 4.762
2011 97.467 64.581 27.684 5.203
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
  
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
1.tr. 24.821 17.490 6.124 1.207
2n.tr. 23.357 15.821 6.315 1.221
3r.tr. 23.821 15.124 6.957 1.740
4t.tr. 21.253 12.366 6.449 1.438
  
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
1r.tr. 26.102 18.250 6.436 1.416
2n.tr. 24.271 15.851 7.014 1.406
3r.tr. 24.152 15.711 6.799 1.641
4t.tr. 20.881 13.329 6.143 1.410
  
2017
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
1r.tr.2017/1r.tr.2016 1,0 0,7 3,9 -8,9
2n.sm.2016/ 2n.sm.2015 -0,9 1,9 -3,5 -4,0
2016 / 2015 2,3 2,2 2,1 4,8
2015 / 2014 2,0 1,2 2,3 10,5

El creixement de l’activitat econòmica apareix com el principal factor responsable del lleu augment del consum d’aigua a la capital durant el primer trimestre d’enguany.

Després d’un bienni moderadament expansiu pel que fa al consum d’aigua a la ciutat, el primer trimestre d’enguany ofereix un perfil igualment alcista però aparentment més contingut. En termes de consum diari, l’augment interanual del primer trimestre d’enguany és similar, en termes relatius, al del conjunt de 2016. La contracció del consum per a serveis públics municipals s’ha vist àmpliament compensada per l’augment imputat a les activitats comercials i industrials de la ciutat. El consum domèstic, responsable de dues terceres parts del consum total, manté per tercer any consecutiu una trajectòria lleument alcista a l’entorn de l’1’%.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, el repunt del primer trimestre d’enguany, liderat pel sector domèstic, és lleument més elevat que el d’un any abans en termes homogenis. Contràriament, el consum imputable als sectors productius mostra un creixement més contingut i estable. En definitiva, un consum més eficient.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML