Impressió

Índex de Confiança del Consumidor

Array
Array
Array
Array

Per primera vegada l’Oficina Municipal de Dades ofereix resultats per a Barcelona de l’Índex de Confiança del Consumidor, un índex reconegut a l’estadística europea (Eurostat) com un significatiu indicador avançat de la conjuntura econòmica.

L’Índex de Confiança del Consumidor en l’economia de les llars es va situar a Barcelona, al juny de 2018, en 106,6 punts. Aquest resultat suposa un augment 3,4 punts percentuals respecte al valor de desembre de 2017. Aquesta dinàmica és conseqüència de la millora en les expectatives de l’economia familiar. Per a l’economia espanyola el CIS estima un valor de 100,8, amb un increment respecte al segon semestre de 2017 de 2,9 punts percentuals.

Primer semestre de 2018
Índex de Confiança del Consumidor

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML