Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2010 42.102 168.980 221.387 1.373.616
2011 32.414 140.165 181.312 1.143.539
2012 28.454 122.387 158.190 968.368
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
  
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
1r.tr. 8.659 44.046 56.585 359.816
2n.tr. 9.626 53.019 67.359 407.320
3r.tr. 9.866 45.600 60.514 346.796
4t.tr. 10.294 49.014 64.123 359.394
  
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
1r.tr. 10.017 46.289 60.106 388.431
2n.tr 11.696 58.991 74.849 470.994
3r.tr. 10.559 49.751 65.506 370.635
4t.tr. 10.645 54.412 70.362 402.075
  
2017
1r.tr. 9.417 50.894 65.956 422.070
2n.tr. 12.114 60.200 77.052 499.411
3r.tr. 10.249 50.899 66.528 393.317
oct-nv 7.475 37.104 48.235 292.231
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i DGT.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
oct-nv.17/ oct-nv.16 5,0 2,4 2,9 12,5
3r.tr. 17/3r.tr. 16 -2,9 2,3 1,6 6,1
1r.sm.17/1r.sm.16 -0,8 5,5 6,0 7,2
2016/2015 11,6 9,3 8,9 10,8
2015/2014 14,1 22,9 24,6 23,9

A un mes de tancar 2017 la matriculació de vehicles nous a la capital repunta lleument després de nou mesos de vendes estancades. Un repunt protagonitzat bàsicament pels turismes i del que es despengen els vehicles comercials. Un moviment similar al que s’ha registrat a la resta del país i que s’emmarca en un progressiu retorn a la normalitat després d’un trienni d’expansió incentivada. El descens de les vendes de motos i ciclomotors contribueix a l’estancament de l’acumulat anual en valors lleument negatius.

Els gairebé 7.500 vehicles nous matriculats a Barcelona durant el passat bimestre octubre-novembre equivalen a un augment interanual del cinc per cent. En termes anuals, l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra una variació negativa de tres dècimes percentuals. Un resultat que té el valor afegit de frenar, si més no puntualment, la trajectòria d’alentiment del creixement mantinguda durant els darrers quinze mesos. En poc més de mig any s’ha passat de créixer a taxes de dos dígits a una situació d’estancament. Aquesta tendència d’intens alentiment és la que s’ha interromput amb el repunt d’octubre i novembre, molt centrat en els turismes. També s’ha començat a corregir la divergència observada entre l’estancament de les xifres a la capital i el creixement que s’observa a la resta del país. Una divergència imputable a les diferents sensibilitats de la demanda de particulars i especialment, a les diferents estructures productives i també a l’efecte seu social d’empreses de lloguer i renting.

L’anàlisi per tipologies de vehicles revela que el lleu descens del total registrat a Barcelona durant els primers onze mesos de 2017 en relació al mateix període de 2016 respon bàsicament a la davallada que han registrat les matriculacions de motos i ciclomotors, i, més significatiu, les de vehicles comercials i d’ús industrial. Les de turismes, que havien evolucionat a la baixa durant el primer terç de l’any, han repuntat tímidament. Si hom pren com a referència les xifres de començament de la crisi, tant les matriculacions de turismes com de motos voregen la plena recuperació. No així els ciclomotors, sotmesos a canvis normatius i a la forta competència de la bicicleta en totes les seves modalitats. Igual que els vehicles comercials i d’ús industrial, imputable en part al persistent procés de deslocalització i transformació del teixit productiu de la ciutat.

Les expectatives a curt i mitjà termini s’han enfosquit lleument. A la creixent disponibilitat de finançament a preus raonables s’hi oposa un refredament de la demanda d’empreses i un menor dinamisme del mercat laboral. Amb aquestes condicions, recuperar els màxims de 2007-2008 és un objectiu ara per ara inassolible.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2010 22.880 14.054 1.774 3.394
2011 17.220 11.102 1.157 2.935
2012 15.061 9.847 1.334 2.212
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
  
2015 22.100 11.881 808 3.656
1r.tr. 5.141 2.453 180 885
2n.tr. 5.462 3.101 179 884
3r.tr. 5.454 3.307 233 872
4t.tr. 6.043 3.020 216 1.015
  
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
1r.tr. 6.034 2.829 304 850
2n.tr. 6.775 3.573 305 1.043
3r.tr. 6.032 3.426 216 885
4t.tr. 6.071 3.318 231 1.025
  
2017
1r.tr. 5.865 2.403 150 999
2n.tr. 7.302 3.545 209 1.058
3r.tr. 6.098 3.110 269 772
oct-nv 4.409 2.290 184 592
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
oct-nv.17/ oct-nv.16 8,6 2,9 15,7 -12,3
3r.tr.17/3r.tr.16 1,1 -9,2 24,5 -12,8
1r.sm.17/1r.sm.16 2,8 -7,1 -41,1 8,7
2016/2015 12,7 10,6 30,7 4,0
2015/2014 17,0 7,5 -8,2 27,5

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML