Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2010 42.102 168.980 221.387 1.373.616
2011 32.414 140.165 181.312 1.143.539
2012 28.454 122.387 158.190 968.368
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
  
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
1r.tr. 8.659 44.046 56.585 359.816
2n.tr. 9.626 53.019 67.359 407.320
3r.tr. 9.866 45.600 60.514 346.796
4t.tr. 10.294 49.014 64.123 359.394
  
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
1r.tr. 10.017 46.289 60.106 388.431
2n.tr 11.696 58.991 74.849 470.994
3r.tr. 10.559 49.751 65.506 370.635
4t.tr. 10.645 54.412 70.362 402.075
  
2017
1r.tr. 9.417 50.894 65.956 422.070
ab-mg 7.815 37.908 48.423 315.985
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i DGT.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
ab-mg 17/
ab-mg 16
6,3 -0,5 0,5 6,0
1r.tr.17/
1r.tr.16
-6,0 9,9 9,7 8,7
2016/2015 11,6 9,3 8,9 10,8
2015/2014 14,1 22,9 24,6 23,9

La matriculació de vehicles nous a Barcelona durant el darrer bimestre reflecteix un progressiu retorn a la normalitat després d’un trienni d’expansió incentivada.

Els poc més de 7.800 vehicles nous matriculats a Barcelona durant el bimestre abril-maig d’enguany equivalen a un augment interanual del 6,3% i mantenen el creixement de l’acumulat dels darrers dotze mesos per sota del cinc per cent per segon mes consecutiu per primera vegada en els darrers tres anys. En conseqüència, els minvants resultats dels darrers mesos –amb l’excepció del maig- s’inscriuen en una trajectòria de fons lleument descendent però encara expansiva. La no renovació dels plans públics d’incentius a la modernització del parc automobilístic i el fort creixement acumulat al llarg del trienni anterior ho feien preveure i ho podrien explicar sense més si no fos perquè el comportament observat a la resta del territori és lleument divergent. Una divergència amb poc recorregut com mostren les darreres dades i deguda probablement a l’existència d’una demanda potencial de vehicles més elevada a l’entorn metropolità i resta de Catalunya que no pas entre els residents i les empreses de la capital.

L’anàlisi per tipologies de vehicles posa de manifest que el lleu descens del total registrat a Barcelona en el que va d’any en relació al mateix període de 2016 respon bàsicament a la davallada que han registrat les matriculacions de motos i ciclomotors. Les de turismes, que havien evolucionat a la baixa durant el primer terç de l’any, han començat a repuntar mentre que les de vehicles comercials i altres han intensificat el seu creixement. Si hom pren com a referència les xifres de començament de la crisi, tant les matriculacions de turismes com de motos voregen la plena recuperació. No així els ciclomotors, sotmesos a canvis normatius i a la forta competència de la bicicleta en totes les seves modalitats. Igual que els vehicles comercials i d’ús industrial, imputable en part al persistent procés de deslocalització i transformació del teixit productiu de la ciutat.

Les expectatives a curt i mitjà termini són moderadament optimistes atès que no s’esperen canvis rellevants a la majoria dels factors que darrerament han afavorit la demanda de vehicles nous com ara l’augment del nombre d’empreses i d’ocupats en un context de disponibilitat de finançament a preus raonables. Recuperar els màxims de 2007-2008 queda encara lluny i, sent realistes, són objectius ara per ara inassolibles.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2010 22.880 14.054 1.774 3.394
2011 17.220 11.102 1.157 2.935
2012 15.061 9.847 1.334 2.212
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
  
2015 22.100 11.881 808 3.656
1r.tr. 5.141 2.453 180 885
2n.tr. 5.462 3.101 179 884
3r.tr. 5.454 3.307 233 872
4t.tr. 6.043 3.020 216 1.015
  
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
1r.tr. 6.034 2.829 304 850
2n.tr. 6.775 3.573 305 1.043
3r.tr. 6.032 3.426 216 885
4t.tr. 6.071 3.318 231 1.025
  
2017
1r.tr. 5.865 2.403 150 999
ab-mg 4.652 2.328 138 697
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
ab-mg 17/
ab-mg 16
14,0 -1,5 -42,0 3,9
1r.tr.17/
1r.tr.16
-2,8 -15,1 -50,7 17,5
2016/2015 12,7 10,6 30,7 4,0
2015/2014 17,0 7,5 -8,2 27,5

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML