Impressió

Preus de consum

Els preus de consum deixen enrere gairebé tres anys d’estabilitat i quasi deflació a remolc del baix preu del petroli. La represa de la demanda interna de consum de la mà de la política monetària expansiva aplicada pel BCE i el progressiu encariment de l’energia estan pressionant a l’alça les taxes d’inflació. 

Hi ha un consens relativament clar a l’entorn de què enguany l’economia catalana i l’espanyola creixeran amb menys intensitat que durant 2016 i també que les recentment recuperades tensions inflacionistes es faran omnipresents durant tot l’any. Tot apunta a l’inici d’un nou període de diferencial d’inflació relativament elevat entre Catalunya i la zona euro. Sense perdre de vista l’evolució de la cotització de l’euro en relació al dòlar, en un moment de canvi de política fiscal i monetària als Estats Units.