Impressió

Preus de consum

La reactivació de l’economia europea sumada a una demanda interna de consum  a l’alça de la mà de la política monetària expansiva aplicada pel BCE i el progressiu encariment de l’energia, són els ingredients que auguren un 2018 més aviat inflacionista.   

Hi ha un consens relativament clar a l’entorn de què enguany l’economia catalana i l’espanyola creixeran amb menys intensitat que durant 2017 i també que les recentment contingudes tensions inflacionistes es tornaran a reforçar. Tot apunta a l’inici d’un nou període de diferencial d’inflació relativament contingut entre Catalunya i la zona euro. Sense perdre de vista l’evolució de la cotització de l’euro en relació al dòlar, en un moment de canvi de política fiscal i monetària als Estats Units i a les portes de que el BCE comenci el lent camí de retorn a l’ortodòxia.