Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2014/
ds 2013
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
mg 2017/
mg 2016
Barcelona (província) -0,4 0,4 1,9 2,1
Catalunya -0,7 0,3 1,9 2,1
C.A. Madrid -1,1 0,0 1,4 1,8
Espanya -1,0 0,0 1,6 1,9
- Subjacent 0,0 0,9 1,0 1,0
Zona euro -0,2 0,2 1,1 1,4
Unió Europea -0,1 0,2 1,2 1,6
Variació mitjana anual
2014/
2013
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
Barcelona (província) 0,3 0,0 0,2 2,6
Catalunya 0,1 -0,2 0,1 2,7
C.A. Madrid -0,2 -0,5 -0,3 2,3
Espanya -0,2 -0,5 -0,2 2,6
- Subjacent 0,0 0,6 0,8 1,0
Zona euro 0,4 0,0 0,2 1,7
Unió Europea 0,5 0,0 0,3 1,8
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

La moderació que s’observa en l’evolució del preu del petroli després d’un any d’encariment és el principal argument a l’hora d’explicar la correcció de les tensions inflacionistes durant el mes de maig. La inflació subjacent es manté força estable alhora que el diferencial de preus amb la UE es redueix lleument.   

Després d’un trienni d’estabilitat i quasi deflació dels preus de consum i de que 2017 hagi començat amb un repunt de l’IPC fins a la cota del quasi oblidat tres per cent, la variació d’aquest indicador sintètic dels preus de consum durant els darrers tres mesos ha estat aparentment erràtica però seguint una tendència de fons dominada per una pressió inflacionista en procés d’afebliment. El fort contrast entre la variació lleument contractiva del passat mes de maig i la clarament expansiva del mateix mes de 2016 ha estat determinant per a reconduir la taxa d’inflació interanual cap a l’entorn del dos per cent.

En definitiva, la variació interanual de l’IPC durant els primers cinc mesos d’enguany ha repuntat escassament dues dècimes percentuals a Barcelona i Catalunya i tres a Espanya, diluint les tensions inflacionistes de començament d’any. Està per veure fins a quin punt aquestes tensions inflacionistes conjunturals i molt centrades en uns pocs components de la despesa han deixat rastre en la resta. Un fet que s’ha pogut veure afavorit per la trajectòria expansiva del PIB.

L’anomenada inflació subjacent, que durant el darrer abril va registrar el creixement mensual més elevat del darrer quinquenni, tanca el mes de maig amb un increment mínim que corregeix parcialment l’impuls del mes anterior. En tot cas, es mou en una trajectòria relativament estable que pot perillar si en un context de política monetària expansiva com l’actual es manté el fort creixement de l’activitat econòmica i les remuneracions salarials augmenten en consonància.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML