Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
ds 2017/
ds 2016
ds 2018/
ds 2017
Barcelona (província) 0,4 1,9 1,2 1,4
Catalunya 0,3 1,9 1,2 1,4
C.A. Madrid 0,0 1,4 1,2 1,4
Espanya 0,0 1,6 1,1 1,2
- Subjacent 0,9 1,0 0,8 0,9
Zona euro 0,2 1,1 1,4 1,7
Unió Europea 0,2 1,2 1,7 1,7
Variació mitjana anual
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
2018/
2017
Barcelona (província) 0,0 0,2 2,2 1,8
Catalunya -0,2 0,1 2,2 1,9
C.A. Madrid -0,5 -0,3 1,8 1,7
Espanya -0,5 -0,2 2,0 1,7
- Subjacent 0,6 0,8 1,1 0,9
Zona euro 0,0 0,2 1,6 1,7
Unió Europea 0,0 0,3 1,7 1,9
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

L’evolució del preu del petroli ha afavorit un inusual descens de l’IPC durant el darrer bimestre de 2018. Un fet que explica que el diferencial de l’índex general amb la inflació subjacent a Espanya s’hagi reduït de manera sensible.

Després de mig any de conviure amb taxes d’inflació interanual per sobre del dos per cent i amb un diferencial lleument positiu respecte del conjunt de la UE, 2018 s’ha tancat amb un creixement del PIB relativament moderat i per sota de l’objectiu del BCE. Considerant les variacions interanuals al llarg de l’any, l’IPC ha dibuixat una trajectòria inicialment alcista, posteriorment estabilitzada en els màxims anuals i contractiva el darrer bimestre. Una rèplica, a grans trets, de l’evolució del preu del petroli. Des dels mínims de començament d’any, entre el 0,6% i el 0,9% als àmbits espanyols considerats, fins a l’entorn de l’1,2% i 1,4% de final d’any, passant pel 2,3% i 2,4% com a màxims anuals. Tant a la zona euro com al conjunt de la UE, l’evolució ha seguit una trajectòria similar però amb menys amplitud entre els extrems.
Aquesta evolució d’anada i tornada, que no ha estat al mateix punt de sortida, ha donat com a resultat un increment mitjà dels preus durant el darrer any proper al dos per cent a tots els àmbits considerats. Als espanyols analitzats, implica un lleu descens respecte dels valors mitjans de 2017 i als dos àmbits europeus, un lleu increment. El resultat final és una convergència quasi plena a tocar del dos per cent entre les sis àrees geogràfiques considerades.

A l’àmbit barceloní, l’augment de l’IPC durant el darrer any s’ha ajustat plenament tant al de Catalunya com al d’Espanya. De nou convé remarcar la sorprenent estabilitat de l’anomenada inflació subjacent, que acumula més de quaranta mesos sense allunyar-se de l’1% de variació interanual.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML