Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2014/
ds 2013
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
st 2017/
st 2016
Barcelona (província) -0,4 0,4 1,9 2,2
Catalunya -0,7 0,3 1,9 2,1
C.A. Madrid -1,1 0,0 1,4 1,8
Espanya -1,0 0,0 1,6 1,8
- Subjacent 0,0 0,9 1,0 1,2
Zona euro -0,2 0,2 1,1 1,5
Unió Europea -0,1 0,2 1,2 1,8
Variació mitjana anual
2014/
2013
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
Barcelona (província) 0,3 0,0 0,2 2,3
Catalunya 0,1 -0,2 0,1 2,3
C.A. Madrid -0,2 -0,5 -0,3 1,9
Espanya -0,2 -0,5 -0,2 2,1
- Subjacent 0,0 0,6 0,8 1,1
Zona euro 0,4 0,0 0,2 1,6
Unió Europea 0,5 0,0 0,3 1,7
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

El llarg estiu de 2017 s’ha tancat amb l’aparició de lleus tensions inflacionistes a la província de Barcelona, igual que a la resta del país. Una evolució imputable a diversos factors entre els que sobresurten la intensitat amb la que darrerament ha crescut la despesa en consum i la progressiva consolidació del cicle expansiu de les economies europea i mundial.

Després del viatge d’anada i tornada que ha fet la variació interanual del l’IPC a Espanya i també a Catalunya i a la província de Barcelona durant els darrers mesos de 2016 i primera meitat d’enguany i que es reflecteix en el gràfic adjunt, el resultat final és que en pocs mesos s’ha passat d’una situació llarga de quasi deflació en termes de variació anual mitjana del trienni 2014-2016, a un valor d’aquesta taxa lleument per sobre del dos per cent en el que va d’any. L’estabilitat que mostra la inflació subjacent resta consistència a aquestes pressions inflacionistes.  

Els augments mensuals d’entre dues i tres dècimes percentuals que durant el darrer agost s’han registrat als diferents àmbits considerats, lleument més elevats que els d’un any abans, s’ha mantingut durant el mes de setembre tot i que perdent força. Això ha propiciat un nou i lleu repunt de les variacions interanuals de l’IPC que s’han situat en un interval acotat per l’1,8% d’Espanya i el 2,2% de la província de Barcelona. Uns valors que, en línia amb el diferencial en creixement del PIB, també situen la inflació espanyola i catalana per sobre de la mitjana de la zona euro.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML