Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2014/
ds 2013
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
jn 2017/
jn 2016
Barcelona (província) -0,4 0,4 1,9 1,8
Catalunya -0,7 0,3 1,9 1,7
C.A. Madrid -1,1 0,0 1,4 1,4
Espanya -1,0 0,0 1,6 1,5
- Subjacent 0,0 0,9 1,0 1,2
Zona euro -0,2 0,2 1,1 1,3
Unió Europea -0,1 0,2 1,2 1,4
Variació mitjana anual
2014/
2013
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
Barcelona (província) 0,3 0,0 0,2 2,5
Catalunya 0,1 -0,2 0,1 2,6
C.A. Madrid -0,2 -0,5 -0,3 2,1
Espanya -0,2 -0,5 -0,2 2,4
- Subjacent 0,0 0,6 0,8 1,1
Zona euro 0,4 0,0 0,2 1,7
Unió Europea 0,5 0,0 0,3 1,7
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

La moderació que darrerament s’ha imposat en l’evolució del preu del petroli i altres primeres matèries és el principal argument a l’hora d’explicar la correcció de les tensions inflacionistes durant el bimestre maig-juny. La inflació subjacent es manté estable alhora que el diferencial de preus amb la UE es redueix notablement.

Després d’un trienni d’estabilitat i quasi deflació dels preus de consum i de que 2017 hagi començat amb un repunt de l’IPC fins a la cota del quasi oblidat tres per cent, la variació d’aquest indicador sintètic dels preus de consum durant els darrers dos mesos ha seguint una tendència clarament baixista, reflectint una pressió inflacionista en procés d’afebliment. El fort contrast entre la variació pràcticament nul.la del darrer bimestre i la clarament expansiva del mateixos mesos de 2016 ha estat determinant per a reconduir la taxa d’inflació interanual cap a l’entorn de l’1,5%, pràcticament la meitat que durant el primers mesos d’enguany.

En definitiva, la variació interanual de l’IPC durant el primer semestre d’enguany ha fet un recorregut d’anada i tornada amb el resultat d’un descens d’una dècima percentual a Espanya i província de Barcelona i dues dècimes a Catalunya. En tot cas, sembla que aquestes tensions inflacionistes conjunturals i molt centrades en uns pocs components de la despesa han deixat un cert rastre en la resta com testimonia que la inflació subjacent ha sumat dues dècimes percentuals. Un fet que s’ha vist afavorit per la trajectòria expansiva del PIB.

L’anomenada inflació subjacent, que el passat mes d’abril va registrar el creixement mensual més elevat del darrer quinquenni, ha tancat el primer semestre amb una variació interanual de l’1,2%, mantenint-se encara per sota de l’índex general però consolidant el valor més elevat del darrer quadrienni. En tot cas, es mou en una trajectòria relativament estable i amb una certa tendència a l’alça com es d’esperar d’una combinació de conjuntura econòmica i política monetària molt expansives.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML