Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
ds 2017/
ds 2016
ab 2018/
ab 2017
Barcelona (província) 0,4 1,9 1,2 1,2
Catalunya 0,3 1,9 1,2 1,2
C.A. Madrid 0,0 1,4 1,2 1,0
Espanya 0,0 1,6 1,1 1,1
- Subjacent 0,9 1,0 0,8 0,8
Zona euro 0,2 1,1 1,4 1,2
Unió Europea 0,2 1,2 1,7 1,4
Variació mitjana anual
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
2018/
2017
Barcelona (província) 0,0 0,2 2,2 1,3
Catalunya -0,2 0,1 2,2 1,3
C.A. Madrid -0,5 -0,3 1,8 1,1
Espanya -0,5 -0,2 2,0 1,0
- Subjacent 0,6 0,8 1,1 1,0
Zona euro 0,0 0,2 1,6 1,2
Unió Europea 0,0 0,3 1,7 1,5
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

La lleu contenció dels preus de consum de l’abril en relació amb un any enrere s’ha de considerar com una pausa puntual en la trajectòria lleument alcista iniciada dos mesos abans. L’encariment del petroli i primeres matèries anuncia un reforçament de les tensions inflacionistes.

El període de fortes oscil·lacions que darrerament ha caracteritzat l’evolució de l’IPC al conjunt d’Espanya i també a Catalunya i província de Barcelona, sembla que s’ha acabat. En l’horitzó no s’albiren tensions deflacionistes ni pressions inflacionistes capaces de situar la variació de l’IPC a l’entorn del tres per cent. El més probable és que l’anomenada inflació subjacent, que durant el darrer bienni ha mantingut una senda molt estable, es perfili com l’eix de referència de l’evolució dels preus de consum en els propers mesos. Una evolució que s’espera moderadament inflacionista amb el permís de l’evolució del preu del petroli i altres primeres matèries i la cotització del dòlar.

A l’àmbit barceloní, l’evolució de l’IPC en el que va d’any s’ajusta de manera mil·limètrica a la de Catalunya. Un augment de set dècimes percentuals durant el darrer mes d’abril ha situat la variació interanual en l’1,2%, igual que a Catalunya i una més que al conjunt d’Espanya. Una similitud que s’observa també amb l’evolució dels preus al conjunt de la zona euro.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML