Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
ds 2017/
ds 2016
st 2018/
st 2017
Barcelona (província) 0,4 1,9 1,2 2,2
Catalunya 0,3 1,9 1,2 2,3
C.A. Madrid 0,0 1,4 1,2 2,1
Espanya 0,0 1,6 1,1 2,3
- Subjacent 0,9 1,0 0,8 0,8
Zona euro 0,2 1,1 1,4 2,1
Unió Europea 0,2 1,2 1,7 2,2
Variació mitjana anual
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
2018/
2017
Barcelona (província) 0,0 0,2 2,2 1,8
Catalunya -0,2 0,1 2,2 1,8
C.A. Madrid -0,5 -0,3 1,8 1,6
Espanya -0,5 -0,2 2,0 1,7
- Subjacent 0,6 0,8 1,1 0,9
Zona euro 0,0 0,2 1,6 1,7
Unió Europea 0,0 0,3 1,7 1,8
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

Augment moderat dels preus de consum, ajustat a l’evolució del conjunt de països de la zona euro. El diferencial de l’Índex general amb la inflació subjacent es manté en valors anormalment elevats.

Les fortes oscil·lacions que els darrers anys han caracteritzat l’evolució de l’IPC al conjunt d’Espanya i també a Catalunya i província de Barcelona, sembla que s’han suavitzat. En l’horitzó ja no s’albiren tensions deflacionistes com les del trienni 2014-2016 ni pressions inflacionistes capaces de situar la variació anual de l’IPC per sobre del tres per cent. A destacar el repunt d’aquest índex durant el bimestre maig-juny que ha fet trontollar lleument la solidesa d’una conjuntura que es presumia relativament plàcida en termes de preus de consum. El més probable, com deixa entreveure l’evolució del trimestre estival, és que aquest repunt hagi estat puntual i la trajectòria de la taxa d’inflació vagi convergint novament amb la de l’anomenada inflació subjacent, que durant els darrers trenta mesos ha mantingut una senda molt estable a l’entorn de l’u per cent. Però no és menys cert que, a més del preu del petroli i de l’energia en general, hi ha altres factors en l’escena internacional que poden allargar i retardar aquest procés de convergència.

A l’àmbit barceloní, l’evolució de l’IPC en el que va d’any s’ajusta de manera quasi mil·limètrica a la de Catalunya. Les quatre dècimes percentuals de descens registrades durant l’estiu han situat la variació interanual a mig camí entre el 2,1%  de la Comunitat de Madrid i el 2,3% de Catalunya i Espanya.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML