Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2014/
ds 2013
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
oct 2017/
oct 2016
Barcelona (província) -0,4 0,4 1,9 1,8
Catalunya -0,7 0,3 1,9 1,9
C.A. Madrid -1,1 0,0 1,4 1,5
Espanya -1,0 0,0 1,6 1,6
- Subjacent 0,0 0,9 1,0 0,9
Zona euro -0,2 0,2 1,1 1,4
Unió Europea -0,1 0,2 1,2 1,7
Variació mitjana anual
2014/
2013
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
Barcelona (província) 0,3 0,0 0,2 2,3
Catalunya 0,1 -0,2 0,1 2,3
C.A. Madrid -0,2 -0,5 -0,3 1,9
Espanya -0,2 -0,5 -0,2 2,1
- Subjacent 0,0 0,6 0,8 1,1
Zona euro 0,4 0,0 0,2 1,6
Unió Europea 0,5 0,0 0,3 1,7
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

La relativa contenció dels preus de consum durant l’octubre han desactivat les lleus tensions inflacionistes aparegudes durant la segona meitat de l’estiu. L’alimentació, l’energia i els serveis d’allotjament turístic i de restauració es mantenen com els més inflacionistes en un context d’expansió econòmica global que pressiona a l’alça el preu del petroli i primeres matèries. A més de l’impacte sobre l’IPC provocat per la minvada producció agrària espanyola resultant de la forta sequera.

Després del viatge d’anada i tornada que ha fet la variació interanual del l’IPC a Espanya i també a Catalunya i a la província de Barcelona durant els darrers mesos de 2016 i primera meitat d’enguany i que es reflecteix en el gràfic adjunt, el resultat final és que en pocs mesos s’ha passat d’una situació de quasi deflació en termes de variació anual mitjana del trienni 2014-2016, a un valor d’aquesta taxa lleument per sobre del dos per cent en el que va d’any. I en el cas d’Espanya, clarament per sota d’aquest valor si la referència es limita als darrers sis mesos. A banda d’aquestes oscil·lacions, imputables en bona mesura al preu de l’energia, és rellevant l’estabilitat que mostra la inflació subjacent ancorada a l’entorn de u per cent d’ençà la tardor de 2015.

El tradicional increment dels preus de consum de l’octubre, estimat en un ventall que va de les set dècimes percentuals de la província barcelonina a les nou dècimes del conjunt d’Espanya, ha estat més moderat que l’equivalent d’un any abans. D’aquí se’n deriva el descens d’entre dues i quatre dècimes percentuals de la variació interanual de l’IPC als diferents àmbits territorials analitzats. Uns valors que, en línia amb el diferencial de creixement del PIB, mantenen la inflació espanyola i especialment la catalana per sobre de la mitjana de la zona euro.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML