Impressió

IPC a Barcelona i a Espanya

Array
Array
Array
Array
Array
Índex general de preus del consum (IPC) (%)
Variació Interanual
ds 2015/
ds 2014
ds 2016/
ds 2015
ds 2017/
ds 2016
jn 2018/
jn 2017
Barcelona (província) 0,4 1,9 1,2 2,3
Catalunya 0,3 1,9 1,2 2,4
C.A. Madrid 0,0 1,4 1,2 2,1
Espanya 0,0 1,6 1,1 2,3
- Subjacent 0,9 1,0 0,8 1,0
Zona euro 0,2 1,1 1,4 2,0
Unió Europea 0,2 1,2 1,7 2,0
Variació mitjana anual
2015/
2014
2016/
2015
2017/
2016
2018/
2017
Barcelona (província) 0,0 0,2 2,2 1,6
Catalunya -0,2 0,1 2,2 1,6
C.A. Madrid -0,5 -0,3 1,8 1,4
Espanya -0,5 -0,2 2,0 1,4
- Subjacent 0,6 0,8 1,1 1,0
Zona euro 0,0 0,2 1,6 1,5
Unió Europea 0,0 0,3 1,7 1,7
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE i zona euro són provisionals.

Com era previsible, la darrera escalada del preu del petroli s’ha traduït en un augment de les tensions inflacionistes tant a Espanya com al conjunt de la UE. L’estiu comença amb increments en els preus de consum que superen el dos per cent.

El període de fortes oscil·lacions que els darrers anys han caracteritzat l’evolució de l’IPC al conjunt d’Espanya i també a Catalunya i província de Barcelona, semblava que s’havia acabat. Tot i que en l’horitzó ja no s’albiren tensions deflacionistes com les del trienni 2014-2016 ni pressions inflacionistes capaces de situar la variació anual de l’IPC a l’entorn del tres per cent, el repunt d’aquest índex durant el bimestre maig-juny fa trontollar la solidesa d’aquesta conjuntura relativament plàcida en termes de preus de consum. El més probable però, és que aquest repunt tingui poc recorregut i la trajectòria de la taxa d’inflació a mitjà termini s’ajusti novament a la de l’anomenada inflació subjacent, que durant els darrers trenta mesos ha mantingut una senda molt estable a l’entorn de l’u per cent.

A l’àmbit barceloní, l’evolució de l’IPC en el que va d’any s’ajusta de manera quasi mil·limètrica a la de Catalunya. Un augment d’unes poques dècimes percentuals durant el darrer mes ha situat la variació interanual en el 2,3%, igual que al conjunt d’Espanya i una dècima menys que a Catalunya. Una similitud que es desdibuixa lleument quan es compara amb l’evolució dels preus al conjunt de la zona euro.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML