Impressió

IPC a la UE i per components

IPC per components (%)
Catalunya Espanya Unió Europea
ds 15/
ds 14
ds 16/
ds 15
ds 17/
ds 16
ds 15/
ds 14
ds 16/
ds 15
ds 17/
ds 16
ds 15/
ds 14
ds 16/
ds 15
ds 17/
ds 16
Alimentació i begudes
no alcohòliques
2,1 1,5 2,1 1,8 0,8 1,7 0,2 1,1 2,6
Begudes alcohòliques i tabac 1,1 1,0 1,4 1,3 0,9 1,7 1,9 1,8 3,0
 
Vestit i calçat 0,5 0,9 0,6 0,5 0,9 0,5 -0,2 0,6 0,5
Habitatge i subministres -1,6 0,6 0,8 -2,3 0,8 1,3 -0,5 0,6 1,8
Parament de la llar 0,6 0,9 -0,2 0,1 0,0 -0,5 0,4 0,0 0,6
Medicina 0,2 0,2 1,7 0,5 -0,1 0,4 0,9 0,8 1,3
   
Transport -2,7 4,9 2,7 -2,8 4,7 1,9 -1,8 2,6 2,3
Comunicacions 0,4 3,3 0,1 0,5 3,3 0,2 0,2 -0,4 -1,1
Lleure i cultura 0,7 1,6 -0,8 0,2 0,5 -0,6 0,5 0,6 1,5
Ensenyament 1,1 1,1 0,5 0,5 0,9 0,7 2,3 1,6 -0,3
Hoteleria i restauració 0,9 1,8 1,7 0,9 1,4 1,9 1,7 1,9 2,2
Altres 2,0 2,3 1,2 1,7 1,9 0,7 1,1 1,3 0,7
 
Total 0,3 1,9 1,2 0,0 1,6 1,1 0,2 1,2 1,7
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE són provisionals.

Array
Array
Array
Array
Array

La notable contenció dels preus de consum espanyols durant el mes de desembre ha tingut una forta incidència en la variació interanual a tots els àmbits considerats i ha provocat un canvi de signe en el diferencial d’inflació entre Catalunya i la zona euro.

L’evolució dels preus de consum a final d’any ha corregit radicalment la tendència relativament general d’estabilitat que havien exhibit les variacions interanuals durant la segona meitat de l’any als diferents àmbits considerats. A la zona euro i al conjunt de la UE, on les tensions inflacionistes de començament d’any van ser menys accentuades, l’evolució recent dels preus de consum ha situat la variació interanual en l’1,4% i l’1,7% respectivament, allunyant-se dels màxims del darrer quadrienni assolits els darrers mesos de febrer i abril.

Un dels efectes de la forta contenció del creixement dels preus de consum als àmbits considerats ha estat el canvi de signe del diferencial d’inflació existent entre Catalunya i la zona euro. Després de més d’un any de mantenir un saldo positiu relativament significatiu, sembla que es torna a la situació de quasi deflació del trienni 2014-2016, quan la taxa d’inflació era més baixa a Catalunya que al conjunt de la UE. Alhora, el procés de progressiva convergència entre les principals economies europees observat durant la segona meitat de 2016 i que s’havia vist relativament alterat arran del repunt inflacionista del canvi d’any, sembla que s’estanca. De les cinc principals economies europees només Alemanya acaba l’any amb una taxa de variació anual de l’IPC similar tant a la mitjana del conjunt de la UE com dels països de la zona euro; França, Itàlia i Espanya es situen clarament per sota i Gran Bretanya es desmarca a l’alça. Moviments que, amb l’excepció d’Espanya, exhibeixen una notable correlació positiva amb els respectius creixements de l’economia a més dels efectes de la depreciació de la lliura posterior al Brexit.

L’evolució dels diversos components de la despesa que formen l’índex de preus de consum mostra que la homogeneïtat observada entre les variacions interanuals de Catalunya i Espanya dissimula notables desavinences en les variacions dels diversos components; només en set dels dotze, begudes alcohòliques i tabac, vestit i calçat, parament de la llar, comunicacions, lleure i cultura, ensenyament i hoteleria i restauració, es pot parlar de coincidència o diferències mínimes. En relació amb els resultats de final de 2016, l’augment dels preus un any després en components com ara l’alimentació, les begudes alcohòliques i tabac, habitatge i subministres i medicina s’ha vist compensat per l’evolució més continguda o de signe contrari dels preus del vestit i calçat, parament de la llar, transport, comunicacions i lleure i cultura. Les majors tensions inflacionistes a final de 2017 provenen del transport, de l’alimentació i de l’hoteleria i restauració. Tres focus coincidents tant a l’àmbit català, com a l’espanyol i també a l’europeu.

El sobtat canvi de signe del diferencial d’inflació entre Catalunya i la UE respon bàsicament al comportament dels preus de l’alimentació i begudes, incloses les alcohòliques i tabac, de l’habitatge i subministres i del lleure i cultura.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML