Impressió

IPC a la UE i per components

IPC per components (%)
Catalunya Espanya Unió Europea
ds 15/
ds 14
ds 16/
ds 15
jn 17/
jn 16
ds 15/
ds 14
ds 16/
ds 15
jn 17/
jn 16
ds 15/
ds 14
ds 16/
ds 15
jn 17/
jn 16
Alimentació i begudes
no alcohòliques
2,1 1,5 1,2 1,8 0,8 0,8 0,2 1,1 1,7
Begudes alcohòliques i tabac 1,1 1,0 1,5 1,3 0,9 1,6 1,9 1,8 2,4
 
Vestit i calçat 0,5 0,9 0,4 0,5 0,9 0,2 -0,2 0,6 0,9
Habitatge i subministres -1,6 0,6 3,0 -2,3 0,8 3,6 -0,5 0,6 1,6
Parament de la llar 0,6 0,9 0,1 0,1 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,3
Medicina 0,2 0,2 1,2 0,5 -0,1 0,9 0,9 0,8 1,1
   
Transport -2,7 4,9 2,1 -2,8 4,7 1,8 -1,8 2,6 1,5
Comunicacions 0,4 3,3 2,0 0,5 3,3 2,1 0,2 -0,4 -1,2
Lleure i cultura 0,7 1,6 2,1 0,2 0,5 1,4 0,5 0,6 1,4
Ensenyament 1,1 1,1 1,0 0,5 0,9 1,0 2,3 1,6 1,7
Hoteleria i restauració 0,9 1,8 2,5 0,9 1,4 2,2 1,7 1,9 2,6
Altres 2,0 2,3 1,8 1,7 1,9 1,1 1,1 1,3 1,2
 
Total 0,3 1,9 1,7 0,0 1,6 1,5 0,2 1,2 1,4
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE són provisionals.

Array
Array
Array
Array
Array

La moderació de les tensions inflacionistes del darrer bimestre situa la taxa interanual de l’IPC a Catalunya i Espanya en valors propers als de la zona euro i del conjunt de la UE. Una reducció del diferencial d’inflació amb el petroli i primeres matèries com a protagonistes.

La contenció dels preus de consum durant els darrers dos mesos ha reforçat la trajectòria lleument descendent de la variació mitjana dels preus de consum en el que va d’any, molt condicionada per les tensions inflacionistes del primer bimestre, alhora que l’acumulat anual confirma una total estabilitat dels preus de consum en relació al nivell de final de 2016. A la zona euro i al conjunt de la UE, on aquestes tensions han sigut menys accentuades, l’evolució recent dels preus de consum ha situat la variació interanual per sota de l’1,5%, allunyant-se dels màxims del darrer quadrienni assolits els darrers mesos de febrer i abril.

Un efecte immediat d’aquesta evolució paral·lela en el fons i lleument divergent en la intensitat del canvi ha estat una nova retallada del diferencial d’inflació existent entre Catalunya/Espanya i la zona euro/UE. Alhora, el procés de progressiva convergència entre les principals economies europees observat durant la segona meitat de l’any passat i que s’havia vist relativament alterat arran del repunt inflacionista del canvi d’any, es mou en una situació de relatiu estancament. Tres de les cinc principals economies de la UE, Alemanya, Itàlia i Espanya, mostren una taxa de variació anual de l’IPC igual o similar a la del conjunt; Gran Bretanya es desmarca a l’alça, mentre que França ho fa a la baixa. S’observa una notable correlació positiva entre tensions inflacionistes i creixement de l’economia a més dels primers efectes de la depreciació de la lliura posterior al Brexit.

Una ullada a l’evolució dels diversos components de la despesa que formen l’índex de preus de consum permet comprovar que la relativa similitud de les variacions interanuals de Catalunya i Espanya es correspon força bé amb l’elevat grau d’homogeneïtat de les variacions dels diversos components; només en quatre casos, alimentació i begudes, habitatge i subministres, parament de la llar i lleure i cultura, es pot parlar de diferències significatives. En relació amb els resultats de tancament de 2016, l’augment del que va d’any no ha estat més intens gràcies a la contenció que han mostrat els sectors de les comunicacions i el del transport. Per contra, les majors tensions inflacionistes provenen ara del segment de l’habitatge i subministres, per la despesa en energia i el fort repunt dels preus de lloguer.

Pot ser igualment il·lustratiu aprofundir en la comparació entre Catalunya i la UE per entendre millor de què s’alimenta l’actual i moderat diferencial d’inflació. Així, de la dotzena de components de la despesa, només es pot parlar de variacions anuals relativament coincidents en tres: medicina, parament de la llar i hoteleria i restauració. Dels nou restants, més de la meitat registren variacions notablement divergents: begudes alcohòliques i tabac, habitatge i subministres, comunicacions, lleure i cultura i ensenyament.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML