Impressió

IPC a la UE i per components

IPC per components (%)
Catalunya Espanya Unió Europea
ds 16/
ds 15
ds 17/
ds 16
ds 18/
ds 17
ds 16/
ds 15
ds 17/
ds 16
ds 18/
ds 17
ds 16/
ds 15
ds 17/
ds 16
ds 18/
ds 17
Alimentació i begudes
no alcohòliques
1,5 2,1 1,6 0,8 1,7 1,3 1,1 2,6 1,3
Begudes alcohòliques i tabac 1,0 1,4 1,4 0,9 1,7 1,4 1,8 3,0 3,6
   
Vestit i calçat 0,9 0,6 1,1 0,9 0,5 0,9 0,6 0,5 0,1
Habitatge i subministres 0,6 0,8 3,1 0,8 1,3 2,5 0,6 1,8 2,9
Parament de la llar 0,9 -0,2 0,8 0,0 -0,5 0,3 0,0 0,6 0,5
Medicina 0,2 1,7 1,0 -0,1 0,4 0,9 0,8 1,3 1,2
 
Transport 4,9 2,7 0,3 4,7 1,9 0,2 2,6 2,3 2,4
Comunicacions 3,3 0,1 2,1 3,3 0,2 2,3 -0,4 -1,1 -1,4
Lleure i cultura 1,6 -0,8 -0,2 0,5 -0,6 -0,1 0,6 1,5 1,2
Ensenyament 1,1 0,5 1,0 0,9 0,7 1,0 1,6 -0,3 1,2
Hoteleria i restauració 1,8 1,7 2,0 1,4 1,9 1,8 1,9 2,2 2,3
Altres 2,3 1,2 1,6 1,9 0,7 1,1 1,3 0,7 1,2
 
Total 1,9 1,2 1,4 1,6 1,1 1,2 1,2 1,7 1,7
Font: INE i Eurostat. Les darreres dades de la UE són provisionals.

Array
Array
Array
Array
Array

La inflació al si de la UE tanca 2018 en uns valors similars als d’un any abans, lleument per sota de l’objectiu del BCE i amb un grau de convergència notable entre les principals economies de la zona euro. Només Itàlia es manté al marge.

El mes de desembre s’ha tancat sense canvis en l’IPC del conjunt de la UE. Aquest fet, afegit al lleu descens del novembre, explica la contenció que ha registrat la variació dels preus de consum durant el darrer bimestre de l’any. En només dos mesos, l’augment interanual dels preus ha reflectit una retallada equivalent a una quarta part del seu valor, mentre que en termes de mitjana anual, el resultat ha estat un augment mínim. Per segon any consecutiu, la taxa d’inflació al conjunt de la UE s’ha mantingut relativament estable a la part baixa de l’objectiu de l’autoritat monetària. El refredament de les expectatives de creixement econòmic en un context d’amenaça de guerra comercial a gran escala llençada pel govern Trump, ha estat determinant per moderar les tensions inflacionistes via demanda.

La notable convergència assolida en terme de mitjanes anuals de les taxes d’inflació entre Espanya i la UE és assimilable a la que s’observa entre Catalunya i el conjunt d’Espanya. Tot i que la convergència del conjunt no sempre és garantia de homogeneïtat dels diversos components de la depesa, les dades més recents són exemple del contrari. Així, per contextualitzar millor el valor del petit diferencial de final d’any, s’observa que només tres dels dotze components, Habitatge i subministres, Parament de la llar i el calaix de sastre anomenat Altres, registren variacions interanuals  d’intensitat diferent als dos àmbits. De la resta, més de la meitat presenten diferències mínimes o inexistents.

Si aquesta comparativa es fa amb el conjunt de la UE, amb una diferència global de tres dècimes percentuals en la variació interanual, augmenta la diversitat de variacions. Cinc dels dotze apartats, Begudes alcohòliques i tabac, Vestit i calçat, Transport, Comunicacions i Lleure i cultura mostren variacions d’intensitat ben diferent. I fins i tot de signe contrari com en els darrers dos components. Sorprèn l’evolució dels preus al segment del transport, que al conjunt de la UE s’han mantingut molt més estables que a Catalunya.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML