Impressió

Atur registrat

L’atur registrat acumula gairebé cinc anys de descens sostingut i s’allunya dels màxims de començament de 2013. Una millora imputable tant a la creació d’ocupació com a la contracció de la població activa.

Que aquesta tendència reduccionista de les xifres d’aturats es mantingui mes rere mes a la ciutat i de manera generalitzada al conjunt del país és un bon indicador de la solidesa de la conjuntura i les expectatives de l’economia catalana i l’espanyola en un context notablement expansiu de l’europea. La relativa estabilitat que darrerament ha mostrat la població potencialment activa després d’anys d’ajustament atorga credibilitat a l’actual tendència de millora del mercat laboral.

A mesura que es va reduint la xifra absoluta de barcelonins desocupades, l’edat mitjana del col·lectiu s’estabilitza. Igual que el diferencial existent entre homes i dones en situació d’atur.