Impressió

Atur registrat

L’atur registrat acumula quatre anys de descens sostingut. L’augment de la població activa li afegeix valor.

Que aquesta tendència reduccionista de les xifres d’aturats es mantingui mes rere mes a la ciutat i de manera generalitzada al conjunt del país és un bon indicador de la solidesa de la conjuntura i les expectatives de l’economia catalana i l’espanyola malgrat el contingut creixement de l’europea. El repunt de la població potencialment activa després d’un llarg període d’ajustament atorga credibilitat a l’actual tendència de millora del mercat laboral.

S’ha començat a corregir lentament una de les “ombres” d’aquesta millora del mercat laboral: el saldo del nombre d’aturats de més edat també participa de la tendència descendent. A mesura que es redueix la xifra absoluta de persones desocupades, l’edat mitjana del col·lectiu augmenta. I augmenta també el pes relatiu de les dones.