Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2011 483 10.189 1.051 12.495 80.128 4.278
31 ds.2012 549 10.315 1.018 11.976 84.701 3.633
31 ds.2013 500 9.436 930 10.767 82.406 3.638
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
  
31 mç.2016 449 6.735 724 6.985 68.888 3.979
30 jn.2016 401 6.252 545 6.314 62.564 3.753
30 st. 2016 370 6.098 520 6.018 62.852 3.795
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
  
31 mç.2017 373 5.590 634 5.658 62.848 3.953
30 jn. 2017 315 5.204 481 5.088 57.116 3.667
30 st. 2017 313 5.160 499 5.031 56.910 3.747
31 ds. 2017 369 5.051 560 5.133 59.140 3.499
31 mç. 2018 354 4.918 612 4.972 59.697 3.686
30 jn. 2018 320 4.642 462 4.487 54.533 3.539
31 jl. 2018 313 4.637 433 4.334 54.854 3.498
Regió Metropolitana / Àmbit Metropolità
31 ds.2011 3.440 60.559 4.160 63.618 259.565 20.413
31 ds.2012 3.957 62.672 4.101 62.227 282.756 19.737
31 ds.2013 4.040 57.679 3.829 54.635 279.235 20.191
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
  
31 mç.2016 3.811 40.069 2.958 34.047 233.549 20.514
30 jn.2016 3.303 37.098 2.347 30.881 212.843 19.872
30 st. 2016 3.004 36.260 2.341 29.332 214.104 18.849
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
  
31 mç.2017 2.444 31.671 2.487 25.408 199.726 18.166
30 jn. 2017 2.043 29.269 1.903 23.018 180.018 16.966
30 st. 2017 2.055 29.021 1.983 22.723 182.068 17.141
31 ds. 2017 2.235 28.392 2.153 23.160 187.513 16.371
31 mç. 2018 2.186 27.383 2.285 21.800 187.851 17.192
30 jn. 2018 1.834 25.628 1.812 19.933 171.931 16.666
31 jl. 2018 1.791 25.528 1.618 19.669 173.025 16.092
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
31 jl.18/31 jl.17 5,0 -10,4 -7,9 -12,7 -3,4 -3,8
31 ds.17/31 ds.16 -3,7 -13,8 -1,2 -13,9 -5,8 4,7
31 ds.16/31 ds.15 -19,9 -16,8 -19,3 -18,1 -10,5 -10,9
Regió Metropolitana / Àmbit Metropolità
31 jl.18/31 jl.17 -8,0 -11,8 -7,4 -12,6 -3,3 -3,2
31 ds.17/31 ds.16 -11,5 -14,6 -6,9 -15,1 -8,0 -0,1
31 ds.16/31 ds.15 -19,9 -15,9 -16,1 -20,2 -10,4 -13,3

Array
Array

L’alentiment de la trajectòria descendent que mostra l’evolució de l’atur en el que va d’any es fa notar més entre els aturats provinents del terciari que no pas entre els de la construcció. Aquesta i la indústria continuen liderant el descens de l’atur en termes relatius i el terciari en termes absoluts.

Encetat el segon semestre d’enguany la situació de l’atur registrat segons sector econòmic de procedència mostra una notable continuïtat en relació amb la de tancament de 2017. No s’observen diferències notòries entre l’àmbit municipal i l’entorn metropolità més enllà del diferent signe del sector primari. Una aparent incongruència que s’explica bàsicament perquè un mateix encapçalament acull realitats que no són comparables.

A més del lideratge relatiu que ostenten la indústria manufacturera i la construcció a l’hora de reduir el nombre d’aturats que havien generat d’ençà 2008 –sense que això impliqui una recol·locació en els mateixos sectors-, s’ha de remarcar que hi ha algunes activitats terciàries que mostren una variació notablement intensa en el mateix sentit. És el cas, situant l’anàlisi a l’àmbit metropolità per ser una aproximació més ajustada a la realitat del mercat de treball barceloní, de les Finances i assegurances i de les Activitats professionals i tècniques.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML