Impressió

Atur registrat per sectors econòmics

Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència
Barcelona
Període Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
31 ds.2010 372 10.364 850 11.741 73.078 4.463
31 ds.2011 483 10.189 1.051 12.495 80.128 4.278
31 ds.2012 549 10.315 1.018 11.976 84.701 3.633
31 ds.2013 500 9.436 930 10.767 82.406 3.638
31 ds.2014 504 8.329 812 8.909 76.697 3.805
     
31 mç.2015 526 8.132 835 8.657 77.619 3.999
30 jn.2015 500 7.557 633 7.897 70.281 3.756
30 st.2015 438 7.334 624 7.528 70.643 3.791
31 ds.2015 478 7.042 703 7.281 70.143 3.751
  
31 mç.2016 449 6.735 724 6.985 68.888 3.979
30 jn.2016 401 6.252 545 6.314 62.564 3.753
30 st. 2016 370 6.098 520 6.018 62.852 3.795
31 ds. 2016 383 5.861 567 5.962 62.750 3.341
  
31 mç.2017 373 5.590 634 5.658 62.848 3.953
30 jn. 2017 315 5.204 481 5.088 57.116 3.667
30 st. 2017 313 5.160 499 5.031 56.910 3.747
Regió Metropolitana / Àmbit Metropolità
31 ds.2010 2.822 61.468 3.423 59.518 230.250 19.572
31 ds.2011 3.440 60.559 4.160 63.618 259.565 20.413
31 ds.2012 3.957 62.672 4.101 62.227 282.756 19.737
31 ds.2013 4.040 57.679 3.829 54.635 279.235 20.191
31 ds.2014 4.176 49.700 3.458 44.105 260.391 21.089
     
31 mç.2015 4.333 48.160 3.427 42.289 262.016 22.325
30 jn.2015 3.848 44.306 2.785 38.373 237.368 21.036
30 st.2015 3.696 43.424 2.821 36.877 240.176 20.541
31 ds.2015 3.855 42.103 2.953 35.685 237.961 19.887
  
31 mç.2016 3.811 40.069 2.958 34.047 233.549 20.514
30 jn.2016 3.303 37.098 2.347 30.881 212.843 19.872
30 st. 2016 3.004 36.260 2.341 29.332 214.104 18.849
31 ds.2016 3.087 35.393 2.478 28.492 213.317 17.237
  
31 mç.2017 2.444 31.671 2.487 25.408 199.726 18.166
30 jn. 2017 2.043 29.269 1.903 23.018 180.018 16.966
30 st. 2017 2.055 29.021 1.983 22.723 182.068 17.141
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Primari Indústria Energia, aigua
i residus
Construcció Serveis Sense ocupació
anterior
Variació (%) Barcelona
30 st.17/30 st.16 -15,4 -15,4 -4,0 -16,4 -9,5 -1,3
31 ds.16/31 ds.15 -19,9 -16,8 -19,3 -18,1 -10,5 -10,9
31 ds.15/31 ds.14 -5,2 -15,5 -13,4 -18,3 -8,5 -1,4
Regió Metropolitana / Àmbit Metropolità
30 st.17/30 st.16 -14,3 -15,8 -12,1 -18,4 -10,5 -4,5
31 ds.16/31 ds.15 -19,9 -15,9 -16,1 -20,2 -10,4 -13,3
31 ds.15/31 ds.14 -7,7 -15,3 -14,6 -19,1 -8,6 -5,7

Array
Array

La intensitat i persistència del descens interanual del nombre d’aturats es fa sentir a tots els grans sectors productius: la construcció i la indústria, a més del primari, lideren el procés en termes relatius i el terciari en termes absoluts.

Pel que fa a l’atur registrat segons sector productiu de procedència, la situació a final del darrer mes de setembre mostra una total continuïtat amb la de tancament de 2016 pel que fa al signe i intensitat de les variacions interanuals i també algun matís com ara que la trajectòria descendent s’ha moderat entre els aturats originaris de l’energia, aigua i tractament de residus i especialment dels que accedeixen al mercat de treball per primera vegada o després d’un llarg període d’absència. Juntament amb el primari, són els agregats amb menys efectius. Mentre que en el primer cas pot respondre, com en el dels més joves, a què el volum actual ja és equiparable al d’abans de la crisi, en el segon probablement es deu a la constant reincorporació al mercat de treball d’actius que l’havien abandonat desanimats en els moments més durs de la crisi. El terciari, que acull gairebé el vuitanta per cent de l’atur total a Barcelona i menys del setanta per cent a l’entorn metropolità, manté una tendència a la baixa relativament estable.

A més del lideratge que ostenten la indústria manufacturera i la construcció a l’hora de reduir el nombre d’aturats que havien generat d’ençà 2008 –sense que això impliqui una recol·locació en els mateixos sectors-, s’ha de remarcar que algunes activitats terciàries mostren una variació tant o més intensa en el mateix sentit. És el cas, situant l’anàlisi a l’àmbit metropolità per ser una bona aproximació al mercat de treball barceloní, de l’Hostaleria i restauració, el Transport i logística i els Serveis administratius i auxiliars, agregats que concentren volums remarcables de desocupats.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML