Impressió

Atur registrat per trams d'edat

Evolució de l'atur registrat segons trams d'edats
______________________ Barcelona RMB / AMB Catalunya
Període < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds.2011 18.249 57.058 33.317 72.304 218.878 120.573 112.411 327.158 174.675
31 ds.2012 16.113 59.546 36.533 66.763 233.977 134.710 103.254 347.585 196.117
31 ds.2013 13.970 54.756 37.951 58.166 221.061 140.382 90.469 329.265 205.138
31 ds. 2014 12.338 49.304 37.414 51.372 192.764 138.783 81.242 290.933 203.773
31 ds. 2015 11.200 42.922 35.276 44.647 165.682 132.115 71.029 250.525 194.114
  
31 mç. 2016 11.618 41.450 34.692 45.932 158.593 130.423 71.065 237.434 191.492
30 jn. 2016 9.608 37.253 32.968 38.846 142.436 125.062 58.373 209.024 182.663
30 st. 2016 10.115 36.822 32.716 39.922 140.241 123.727 61.849 208.065 181.167
31 ds. 2016 9.600 36.852 32.412 37.633 139.602 122.769 60.415 211.720 181.510
  
31 mç. 2017 10.719 36.114 32.223 39.020 126.379 114.503 64.682 202.479 178.856
30 jn. 2017 8.845 32.413 30.613 32.560 112.359 108.298 50.855 173.414 167.119
30 st. 2017 9.397 32.027 30.236 34.702 112.541 107.748 55.993 177.176 167.204
31 ds. 2017 9.724 33.646 30.382 34.503 117.379 107.942 58.162 190.087 169.769
31 mç. 2018 10.354 33.500 30.385 36.718 115.190 106.789 60.291 184.186 166.984
30 ab. 2018 9.723 32.235 29.901 35.011 111.165 105.381 57.100 177.238 164.608
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Barcelona RMB / AMB Catalunya
Variació (%) < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
30 ab.18/30 ab.17 -3,7 -7,5 -6,1 -4,4 -8,7 -6,4 -3,5 -7,6 -5,8
31 ds.17/31.ds.16 1,3 -8,7 -6,3 -3,0 -11,3 -7,2 -3,7 -10,2 -6,5
31 ds.16/31 ds.15 -14,3 -14,1 -8,1 -15,7 -15,7 -7,1 -14,9 -15,5 -6,5

Array
Array

L’atur registrat tanca el primer terç d’enguany amb uns resultats lleument dispars segons l’edat dels actius i l’àmbit geogràfic de referència. Es constata la dificultat de continuar reduint el nombre dels aturats barcelonins més joves després de sis anys de descens sostingut.

Els registres de l’atur per edats a la capital han tancat el primer quadrimestre d’enguany mostrant un panorama en el que els signes negatius de les variacions interanuals, generalitzats i consolidats als diversos segments i notablement similars als de la resta d’àmbits geogràfics contemplats, presenten alhora algunes divergències que cal ressenyar. Així, tant a la capital com a l’entorn metropolità, el nombre d’aturats de menys de 30 anys a final d’abril era pràcticament el mateix o havia augmentat lleument en relació a la xifra de final de 2017. Alhora, a la Catalunya no metropolitana ha registrat un descens molt lleu. El col·lectiu dels adults més joves, el que gaudeix d’una taxa d’activitat més elevada, és el que ha registrat una millora més clara tant en termes interanuals com en el que va d’any. Especialment a l’entorn metropolità. En el cas dels actius més experimentats, un col·lectiu que ja concentra més del 40% del total i una part majoritària de l’atur estructural, es manté un ritme de descens força estable imputable bàsicament a que és l’estança prèvia a la jubilació. Al perfil femení del desocupat barceloní i català hom pot afegir-hi que és, cada cop més, una persona d’edat avançada, a la recta final de la seva vida laboral.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML