Impressió

Atur registrat per trams d'edat

Evolució de l'atur registrat segons trams d'edats
______________________ Barcelona RMB / AMB Catalunya
Període < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds.2010 18.127 52.932 29.809 69.967 199.693 107.393 109.047 299.298 154.328
31 ds.2011 18.249 57.058 33.317 72.304 218.878 120.573 112.411 327.158 174.675
31 ds.2012 16.113 59.546 36.533 66.763 233.977 134.710 103.254 347.585 196.117
31 ds.2013 13.970 54.756 37.951 58.166 221.061 140.382 90.469 329.265 205.138
31 ds. 2014 12.338 49.304 37.414 51.372 192.764 138.783 81.242 290.933 203.773
  
31 mç. 2015 13.032 49.128 37.608 53.940 189.575 139.035 83.791 284.058 203.806
30 jn. 2015 10.403 43.840 36.381 43.496 169.645 134.575 65.752 249.519 195.676
30 st. 2015 11.091 43.281 35.986 45.951 167.902 133.682 70.212 248.248 194.727
31 ds. 2015 11.200 42.922 35.276 44.647 165.682 132.115 71.029 250.525 194.114
  
31 mç. 2016 11.618 41.450 34.692 45.932 158.593 130.423 71.065 237.434 191.492
30 jn. 2016 9.608 37.253 32.968 38.846 142.436 125.062 58.373 209.024 182.663
30 st. 2016 10.115 36.822 32.716 39.922 140.241 123.727 61.849 208.065 181.167
31 ds. 2016 9.600 36.852 32.412 37.633 139.602 122.769 60.415 211.720 181.510
  
31 mç. 2017 10.719 36.114 32.223 39.020 126.379 114.503 64.682 202.479 178.856
30 jn. 2017 8.845 32.413 30.613 32.560 112.359 108.298 50.855 173.414 167.119
30 st. 2017 9.397 32.027 30.236 34.702 112.541 107.748 55.993 177.176 167.204
31 ds. 2017 9.724 33.646 30.382 34.503 117.379 107.942 58.162 190.087 169.769
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
  Barcelona RMB / AMB Catalunya
Variació (%) < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més < 30 30-49 50 i més
31 ds.17/31.ds.16 1,3 -8,7 -6,3 -3,0 -11,3 -7,2 -3,7 -10,2 -6,5
31 ds.16/31 ds.15 -14,3 -14,1 -8,1 -15,7 -15,7 -7,1 -14,9 -15,5 -6,5
31 ds.15/31 ds.14 -9,2 -12,9 -5,7 -13,1 -14,0 -4,8 -12,6 -13,9 -4,7

Array
Array

L’augment de l’atur del darrer trimestre ha impactat amb relativa intensitat entre els actius més joves alhora que passava relativament desapercebut entre els de més edat. La dinàmica descendent ha canviat de signe entre els aturats barcelonins de menys de 30 anys per primera vegada en els darrers sis anys.

Els registres de l’atur per edats a la capital tanquen 2017 mostrant un panorama en el que els signes negatius de les variacions interanuals, generalitzats fins fa ben poc i consolidats als diversos segments, presenten intensitats més moderades que a la resta del país alhora que mantenen un patró comú. Les dinàmiques actuals, després de més de quatre anys de reducció del nombre d’aturats i d’un trienni d’expansió macroeconòmica, es veuen condicionades tant per les diferents estructures demogràfiques i productives de cada àmbit territorial com, especialment en el cas de Barcelona, pel reduït nombre de demandants d’ocupació aturats en les franges de menys edat.

Els resultats al conjunt del país i de manera més accentuada a la capital, dibuixen un panorama lleument diferent del de tancament de 2016; el lideratge compartit en termes de variació relativa pels dos segments amb menys i més efectius, el dels més joves i el dels adults de mitjana edat, deixa pas a una situació en la que aquest darrer lidera en solitari la trajectòria baixista, amb menys intensitat que durant el bienni anterior. L’evolució de l’atur en el segment de la població activa més jove entra en una fase d’estancament imputable bàsicament a què el descens acumulat els darrers anys ha situat el nombre d’aturats demandants d’ocupació d’aquest segment en unes cotes similars o més baixes a les immediatament anteriors a l’esclat de la crisi de 2008. Pel que fa al segment dels actius més experimentats, que ja concentra més del 40% del total i una part molt rellevant de l’atur estructural, manté relativament estable el seu ritme de descens. Al perfil femení del desocupat barceloní i català hom pot afegir-hi que és, cada cop més, una persona d’edat avançada, a la recta final de la seva vida laboral.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML