Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.2011 108.624 56.042 52.582 411.755 213.773 197.982 614.244 322.565 291.679
31 ds.2012 112.192 57.062 55.130 435.450 221.399 214.051 646.956 332.506 314.450
31 mç.2013 115.154 58.664 56.490 447.161 227.866 219.295 664.050 342.417 321.633
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 mç. 2016 87.760 41.949 45.811 334.948 155.570 179.378 499.991 233.818 266.173
30 jn. 2016 79.829 37.269 42.560 306.344 138.194 168.150 450.060 204.279 245.781
30 st. 2016 79.653 36.722 42.931 303.890 136.230 167.660 451.081 203.688 247.393
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 mç. 2017 79.056 36.941 42.115 279.902 126.064 153.838 446.017 201.367 244.650
30 jn.2017 71.871 32.700 39.171 253.217 109.662 143.555 391.388 169.864 221.524
30 st. 2017 71.660 32.483 39.177 254.991 110.500 144.491 400.373 174.798 225.575
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 mç. 2018 74.239 34.139 40.100 258.697 113.441 145.256 411.461 180.632 230.829
30 jn.2018 67.983 30.311 37.672 237.804 100.674 137.130 370.192 156.805 213.387
30 st. 2018 68.759 30.667 38.092 241.668 103.076 138.592 380.344 163.022 217.322
31 oct 2018 69.808 31.373 38.435 244.969 105.064 139.905 391.197 168.515 222.682
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 oct.18/31 oct.17 -4,5 -6,0 -3,1 -5,9 -7,2 -4,8 -5,8 -7,3 -4,5
31 ds.17/31 ds.16 -6,5 -8,3 -4,8 -8,7 -11,7 -6,0 -7,9 -10,8 -5,4
31 ds.16/31 ds.15 -11,8 -13,6 -10,1 -12,4 -15,1 -10,0 -12,0 -14,7 -9,6

Array
Array
Array

L’augment del nombre d’aturats durant el mes d’octubre frena l’alentiment que d’ençà la tardor de l’any passat mostra la trajectòria descendent de l’atur a Barcelona i entorn metropolità.

L’evolució de l’atur registrat entre els barcelonins durant el passat mes d’octubre ha estat més positiva que un any abans. Tot i augmentar en termes absoluts, com que ha estat un augment més contingut que un any abans, ha permès una lleu rectificació del descens interanual. Es tracta de canvis poc significatius en la intensitat de la variació quan es comparen amb els mesos precedents però que esdevenen rellevants si la referència és la situació d’un any enrere, quan l’atur es reduïa amb una intensitat que gairebé dobla l’actual. El gràfic adjunt ho il·lustra perfectament. Donant per fet que l’augment de l’atur durant el darrer bimestre de l’any serà relativament moderat, ja es pot parlar de sis anys consecutius de reducció de les xifres d’atur entre els barcelonins. Una millora (descens acumulat del nombre d’aturats) de gairebé el quaranta per cent en sis anys. Però si hom analitza aquestes dades amb les d’ocupació es fa evident que el mercat laboral barceloní porta prop d’un any en una línia d’avanç cada cop més feble. Una afirmació extensible a l’entorn metropolità i també, però amb matisos, a la resta de Catalunya.

Quines són les causes que poden explicar aquest progressiu canvi de clima del mercat laboral? El ventall és ampli i va des de l’excepcionalitat política que darrerament s’ha instal·lat a Catalunya fins a l’extens camí que ja ha recorregut la recuperació de l’activitat econòmica i que implica un potencial de creixement del nombre de llocs de treball cada cop més limitat. També per l’esgotament d’alguns dels factors extraordinaris que darrerament han impulsat el creixement econòmic a Espanya i Europa. En definitiva, els condicionants de l’economia global que ja fa mesos que apunten a una revisió lleument a la baixa del creixement del PIB. És àmpliament conegut el consens existent a l’hora de considerar que l’actual cicle expansiu de l’economia ja ha tocat sostre.

El detall per sexes no aporta novetats rellevants a la situació consolidada al llarg de l’actual trajectòria descendent: tant a la capital com a la resta del país el col·lectiu masculí continua liderant aquesta evolució. En conseqüència, el descens sostingut i acumulat del nombre d’aturats d’ençà començament de 2013 ha afavorit clarament aquest segment de la població. A l’àmbit barceloní, dels aproximadament 45.000 residents que -en termes de saldo- han abandonat els registres de l’atur, el 60% són homes. A l’entorn metropolità aquest percentatge s’acosta al 65%. Això explica que l’atur hagi adquirit un perfil cada cop més femení. Especialment a l’entorn metropolità i a la resta del país.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML