Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / AMB Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.2010 100.868 52.374 48.494 377.053 196.673 180.380 562.673 296.648 266.025
31 ds.2011 108.624 56.042 52.582 411.755 213.773 197.982 614.244 322.565 291.679
31 ds.2012 112.192 57.062 55.130 435.450 221.399 214.051 646.956 332.506 314.450
31 mç.2013 115.154 58.664 56.490 447.161 227.866 219.295 664.050 342.417 321.633
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 mç. 2015 99.768 49.199 50.569 382.550 184.088 198.462 571.655 276.828 294.827
30 jn. 2015 90.624 43.555 47.069 347.716 162.084 185.632 510.947 240.467 270.480
30 st. 2015 90.358 42.748 47.610 347.535 160.722 186.813 513.187 239.699 273.488
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 mç. 2016 87.760 41.949 45.811 334.948 155.570 179.378 499.991 233.818 266.173
30 jn. 2016 79.829 37.269 42.560 306.344 138.194 168.150 450.060 204.279 245.781
30 st. 2016 79.653 36.722 42.931 303.890 136.230 167.660 451.081 203.688 247.393
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 mç. 2017 79.056 36.941 42.115 279.902 126.064 153.838 446.017 201.367 244.650
30 jn.2017 71.871 32.700 39.171 253.217 109.662 143.555 391.388 169.864 221.524
30 st. 2017 71.660 32.483 39.177 254.991 110.500 144.491 400.373 174.798 225.575
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
  Barcelona RMB / AMB Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
30 st.17/30 st.16 -10,0 -11,5 -8,7 -11,6 -14,7 -9,1 -11,2 -14,2 -8,8
31 ds.16/31 ds.15 -11,8 -13,6 -10,1 -12,4 -15,1 -10,0 -12,0 -14,7 -9,6
31 ds.15/31 ds.14 -9,8 -12,4 -7,2 -10,6 -13,8 -7,5 -10,5 -13,9 -7,2

Array
Array
Array

A punt d’encetar el darrer trimestre de l’any, l’atur registrat a la ciutat continua mantenint una trajectòria descendent a l’entorn del deu per cent per vuitè mes consecutiu. D’altra banda, el descens acumulat d’ençà els valors màxims del primer trimestre de 2013 fa preveure l’inici d’un període de millora més continguda del mercat laboral barceloní. Alhora, el biaix en l’evolució per sexes es modera molt lleument.

La darrera xifra mensual coneguda de barcelonins registrats com aturats a les Oficines de Treball de la Generalitat s’ajusta perfectament a l’evolució registrada els darrers anys. La reducció del mes de setembre compensa parcialment el repunt de l’agost i situa el nombre total d’aturats novament a prop de la cota mínima dels darrers deu anys, assolida a final de juliol. Un resultat que sembla obrir una pausa en el procés de lleu desacceleració del descens de l’atur que semblava intuir-se de l’evolució dels darrers mesos. Un altre tret que es manté i consolida és que, alhora que l’atur entre els barcelonins continua mantenint una trajectòria descendent a l’entorn del deu per cent, aquesta evolució mostra una intensitat més feble que la seguida a la resta del país. Sembla una conseqüència lògica atesa la dificultat que implica mantenir el ritme de descens de manera persistent a l’entorn del dotze per cent com ha succeït durant la major part de 2016 i amb una taxa d’atur registrat a l’entorn del nou per cent, dos punts relatius menys que la resta del país. En tot cas, el potencial de millora continua sent rellevant si hom pren com a referència els mínims de deu anys enrere quan es superaven lleument els cinquanta mil actius desocupats.

El detall per sexes no aporta novetats a la situació consolidada al llarg de l’actual trajectòria descendent de l’atur: el col·lectiu masculí continua liderant aquesta evolució i guanyant marge en relació al segment femení. Una situació que també s’aprecia a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya, àmbits en els que el biaix es revela més intens degut al major pes relatiu de les activitats no terciàries. En conseqüència, el descens sostingut i acumulat de l’atur d’ençà començament de 2013 ha afavorit clarament al col·lectiu masculí. Dels 40.000 barcelonins que -en termes de saldo- han abandonat els registres de l’atur, més del 60% són homes. A l’entorn metropolità aquest percentatge s’acosta al 65%. A mesura que s’ha consolidat el canvi de cicle econòmic, l’atur ha adquirit un perfil cada cop més femení. Especialment a l’entorn metropolità i a la resta del país.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML