Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / AMB Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.2011 108.624 56.042 52.582 411.755 213.773 197.982 614.244 322.565 291.679
31 ds.2012 112.192 57.062 55.130 435.450 221.399 214.051 646.956 332.506 314.450
31 mç.2013 115.154 58.664 56.490 447.161 227.866 219.295 664.050 342.417 321.633
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 mç. 2016 87.760 41.949 45.811 334.948 155.570 179.378 499.991 233.818 266.173
30 jn. 2016 79.829 37.269 42.560 306.344 138.194 168.150 450.060 204.279 245.781
30 st. 2016 79.653 36.722 42.931 303.890 136.230 167.660 451.081 203.688 247.393
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 mç. 2017 79.056 36.941 42.115 279.902 126.064 153.838 446.017 201.367 244.650
30 jn.2017 71.871 32.700 39.171 253.217 109.662 143.555 391.388 169.864 221.524
30 st. 2017 71.660 32.483 39.177 254.991 110.500 144.491 400.373 174.798 225.575
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 mç. 2018 74.239 34.139 40.100 258.697 113.441 145.256 411.461 180.632 230.829
30 jn.2018 67.983 30.311 37.672 237.804 100.674 137.130 370.192 156.805 213.387
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
  Barcelona RMB / AMB Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
30 jn.18/30 jn.17 -5,4 -7,3 -3,8 -6,1 -8,2 -4,5 -5,4 -7,7 -3,7
31 ds.17/31 ds.16 -6,5 -8,3 -4,8 -8,7 -11,7 -6,0 -7,9 -10,8 -5,4
31 ds.16/31 ds.15 -11,8 -13,6 -10,1 -12,4 -15,1 -10,0 -12,0 -14,7 -9,6

Array
Array
Array

La trajectòria descendent de l’atur registrat tanca el primer semestre d’enguany mantenint la desacceleració que l’ha caracteritzat d’ençà el darrer trimestre de l’any passat.

El saldo de gairebé cinc mil vuit cents barcelonins que durant la primera meitat d’enguany han sortit dels registres oficials de l’atur és un 17,5% més reduït que un any abans. Malgrat aquesta esperada pèrdua d’intensitat, el nombre de barcelonins actualment desocupats es manté en la cota més baixa dels darrers deu anys. Una evolució que previsiblement mantindrà aquesta trajectòria lleument desceleradora fins ben entrat l’estiu aprofitant que encara hi ha marge de millora fins a replicar els mínims d’abans de 2008. A l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya es constata una evolució similar però amb uns marges de millora més amplis.

Aquesta evolució de l’atur sembla confirmar que el mercat de treball barceloní, i també el de la resta del país, s’endinsa en una fase de progrés més moderat que en el passat recent. Una adaptació que es pot explicar tant pel clima d’excepcionalitat política que darrerament s’ha instal·lat a Catalunya com per l’extens camí que ja ha recorregut la recuperació de l’activitat econòmica i també per les expectatives que apunten a un alentiment del creixement del PIB degut a que el cicle expansiu de l’economia sembla que ja ha tocat sostre.

El detall per sexes no aporta novetats rellevants a la situació consolidada al llarg de l’actual trajectòria descendent: tant a la capital com a la resta del país el col·lectiu masculí continua liderant aquesta evolució. En conseqüència, el descens sostingut i acumulat del nombre d’aturats d’ençà començament de 2013 ha afavorit clarament aquest segment de la població. A l’àmbit barceloní, dels aproximadament 47.000 residents que -en termes de saldo- han abandonat els registres de l’atur, el 60% són homes. A l’entorn metropolità aquest percentatge s’acosta al 65%. A mesura que s’ha consolidat el canvi de cicle econòmic, l’atur ha adquirit un perfil cada cop més femení. Especialment a l’entorn metropolità i a la resta del país.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML