Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 ds.2011 108.624 56.042 52.582 411.755 213.773 197.982 614.244 322.565 291.679
31 ds.2012 112.192 57.062 55.130 435.450 221.399 214.051 646.956 332.506 314.450
31 mç.2013 115.154 58.664 56.490 447.161 227.866 219.295 664.050 342.417 321.633
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 mç. 2016 87.760 41.949 45.811 334.948 155.570 179.378 499.991 233.818 266.173
30 jn. 2016 79.829 37.269 42.560 306.344 138.194 168.150 450.060 204.279 245.781
30 st. 2016 79.653 36.722 42.931 303.890 136.230 167.660 451.081 203.688 247.393
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 mç. 2017 79.056 36.941 42.115 279.902 126.064 153.838 446.017 201.367 244.650
30 jn.2017 71.871 32.700 39.171 253.217 109.662 143.555 391.388 169.864 221.524
30 st. 2017 71.660 32.483 39.177 254.991 110.500 144.491 400.373 174.798 225.575
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 mç. 2018 74.239 34.139 40.100 258.697 113.441 145.256 411.461 180.632 230.829
30 jn.2018 67.983 30.311 37.672 237.804 100.674 137.130 370.192 156.805 213.387
30 st. 2018 68.759 30.667 38.092 241.668 103.076 138.592 380.344 163.022 217.322
30 nv. 2018 69.782 31.571 38.211 244.570 105.210 139.360 394.405 169.970 224.435
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
30 nv.18/30 nv.17 -6,5 -7,9 -5,3 -6,9 -8,2 -6,0 -6,6 -8,1 -5,8
31 ds.17/31 ds.16 -6,5 -8,3 -4,8 -8,7 -11,7 -6,0 -7,9 -10,8 -5,4
31 ds.16/31 ds.15 -11,8 -13,6 -10,1 -12,4 -15,1 -10,0 -12,0 -14,7 -9,6

Array
Array
Array

El nombre d’aturats s’estabilitza prop dels valors més baixos del darrer decenni. L’accentuació del descens interanual anuncia un tancament de 2018 similar, en intensitat, al d’un any abans.

L’evolució de l’atur registrat entre els barcelonins durant el passat mes de novembre ha estat força més positiva que la d’un any abans. Una variació majoritàriament imputable a la relativa reconducció de la inestabilitat política viscuda a Catalunya durant la tardor de 2017. De l’actual conjuntura econòmica, expansiva però desaccelerant-se, no s’ha d’esperar cap canvi rellevant en la trajectòria lleument positiva del nombre d’aturats. En termes absoluts, la xifra de novembre confirma l’estabilització del nombre d’aturats a l’entorn dels setanta mil barcelonins per quart mes consecutiu. Una estabilització que, d’altra banda, acostuma a caracteritzar l’evolució de l’atur durant el darrer terç de l’any. La singularitat resideix en què enguany el descens interanual no supera el cinc per cent de mitjana, la intensitat més baixa del darrer lustre de millora intensa del mercat de treball.

El detall de l’evolució per sexes continua reflectint una millora més accentuada entre els homes tot i que darrerament la diferència és menys accentuada que a final de l’estiu. Una correcció que es pot explicar pel beneficiós impacte de l’inici del curs escolar en l’atur femení durant el darrer bimestre. Un fet que també s’observa a l’entorn metropolità però que es dilueix al conjunt de Catalunya. En tot cas, el perfil de l’atur a Barcelona, i amb més contundència a la resta de Catalunya, continua sent marcadament femení.

A banda de variacions puntuals o més o menys estacionals, les xifres de l’atur mostren una trajectòria descendent de més de cinc anys de durada que està perdent impuls d’ençà la tardor de 2017. Són diverses les causes que expliquen aquest canvi progressiu de clima del mercat laboral. El ventall és ampli i va des de l’excepcionalitat política que, esmorteïda, es manté latent a Catalunya, fins a l’extens camí que ja ha recorregut la recuperació de l’activitat econòmica i que implica un potencial de creixement del nombre de llocs de treball cada cop més limitat. També per l’esgotament d’alguns dels factors extraordinaris que darrerament han impulsat el creixement econòmic a Espanya i Europa com ara el moderat preu del petroli i el descens dels tipus d’interès. En definitiva, els condicionants de l’economia global que ja fa mesos que apunten a una revisió lleument a la baixa del creixement del PIB.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML