Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
31 ds.2011 24.055 93.728 140.564 625.903 22,1 20,6 22,9 14,2
31 ds.2012 22.841 90.230 135.825 612.050 20,4 18,8 21,0 12,6
31 ds.2013 20.811 81.041 123.724 555.728 19,3 17,5 19,8 11,8
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
  
31 mç.2016 15.744 63.260 100.303 483.391 17,9 17,1 20,1 11,8
30 jn.2016 14.272 57.613 87.549 441.270 17,9 17,0 19,5 11,7
30 st. 2016 14.014 54.698 84.662 420.321 17,6 16,3 18,8 11,3
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
  
31 mç.2017 14.820 55.427 89.222 439.269 18,7 17,0 20,0 11,9
30 jn. 2017 13.257 49.321 74.005 394.128 18,4 16,7 18,9 11,7
30 st. 2017 13.196 49.253 76.123 389.368 18,4 16,6 19,0 11,4
31 ds. 2017 14.566 53.420 86.528 415.270 19,7 17,7 20,7 12,2
31 mç. 2018 14.820 53.555 85.452 416.750 20,0 17,8 20,8 12,2
30 ab. 2018 14.279 51.939 82.074 403.490 19,9 17,8 20,6 12,1
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
ab.2018/ab.2017 0,6 -2,7 -1,8 -3,4
ds.2017/ds.2016 1,2 -3,5 -3,0 -4,5
ds.2016/ds.2015 -9,3 -13,5 -13,3 -10,7

La desacceleració que darrerament ha registrat la reducció de les xifres d’aturats a Barcelona i resta d’àmbits geogràfics considerats ha impactat amb especial intensitat entre els desocupats estrangers.

Les darreres xifres disponibles mostren que els desocupats estrangers estan sent els principals damnificats de la pèrdua d’impuls que darrerament registra el descens de l’atur tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya. A banda de l’estancament en termes anuals registrat a la capital, la desacceleració de la trajectòria baixista registrada a la resta d’àmbits no és especialment alarmant. Una situació imputable bàsicament a l’evolució del col•lectiu d’estrangers comunitaris, que en el cas de la capital ha tancat el primer quadrimestre d’enguany amb un increment interanual del quatre per cent.

Aquest comportament aparentment dual del mercat de treball, tot i alguns senyals recents de lleu correcció, es confirma en l’evolució del pes relatiu dels estrangers sobre el nombre total d’aturats. A tots els àmbits, i també al conjunt d’Espanya, la situació d’enguany és menys favorable que la d’un any enrere. A Barcelona, un de cada cinc aturats registrats és estranger, superant en més d’un punt percentual la proporció d’un any abans. A la resta de Catalunya el pes relatiu actual és lleument més elevat (a l’entorn d’un 21% del total) al de la capital però l’augment durant el darrer any ha estat més moderat. A l’entorn metropolità, aquest biaix en relació a la ràtio barcelonina és molt més ampli i de signe contrari.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML