Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Array
Array
Array
Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
31 ds.2010 22.907 86.347 131.294 605.838 22,7 20,7 23,3 14,8
31 ds.2012 22.841 90.230 135.825 612.050 20,4 18,8 21,0 12,6
31 ds.2013 20.811 81.041 123.724 555.728 19,3 17,5 19,8 11,8
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
  
31 mç.2015 17.786 71.769 114.208 538.304 17,8 17,0 20,0 12,1
30 jn.2015 15.851 65.056 99.757 487.274 17,5 17,0 19,5 11,8
30 st.2015 15.176 62.310 96.653 466.378 16,8 16,2 18,8 11,4
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
  
31 mç.2016 15.744 63.260 100.303 483.391 17,9 17,1 20,1 11,8
30 jn.2016 14.272 57.613 87.549 441.270 17,9 17,0 19,5 11,7
30 st. 2016 14.014 54.698 84.662 420.321 17,6 16,3 18,8 11,3
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
  
31 mç.2017 14.820 55.427 89.222 439.269 18,7 17,0 20,0 11,9
30 jn. 2017 13.257 49.321 74.005 394.128 18,4 16,7 18,9 11,7
30 st. 2017 13.196 49.253 76.123 389.368 18,4 16,6 19,0 11,4
30 nv. 2017 14.664 54.080 87.352 421.465 19,6 17,7 20,7 12,1
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
nv.2017/nv.2016 -0,1 -5,2 -4,8 -5,6
ds.2016/ds.2015 -9,3 -13,5 -13,3 -10,7
ds.2015/ds.2014 -9,8 -9,9 -9,2 -8,2

Es manté, per segon any consecutiu, una doble divergència entre el col•lectiu de treballadors estrangers i el de nacionals pel que fa als respectius ritmes de reducció de l’atur: intensitats diferents entre els dos col·lectius a Barcelona i també quan la referència és l’evolució de l’atur estranger a l’entorn metropolità.

L’evolució, encara que sigui a l’alça com ha succeït els darrers mesos, del nombre d’aturats estrangers ofereix una d’aquelles oportunitats d’obrir la porta a tota mena d’especulacions. Mentre que a l’entorn metropolità i al conjunt de Catalunya la reducció de les xifres d’aturats en relació a un any abans no revela diferències remarcables entre nacionals i estrangers més enllà de les imputables a efectes estacionals, a la capital es fa palès un biaix sostingut a favor d’aquells. D’ençà l’estiu de 2016 la reducció del nombre d’estrangers en situació d’atur ha perdut intensitat, accentuant-se durant els darrers mesos. Un fet que contrasta amb l’evolució tan intensa que havia mostrat durant els dos anys i mig previs i també amb l’evolució més estable i notable que darrerament registra el col·lectiu dels nacionals. Com explicar aquest descens més contingut de la situació d’atur entre els estrangers a Barcelona i que ara per ara no es produeix a la resta del país? Probablement perquè el dinamisme de la ciutat és un incentiu afegit per a desocupats de l’entorn metropolità que busquen feina i també al fet que la població estrangera està sent protagonista destacada en l’aportació de nous efectius als registres de l’atur tant per la via dels que s’incorporen per primera vegada al mercat de treball regulat com pels que s’hi reincorporen aprofitant la conjuntura expansiva de l’economia.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML