Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
31 ds.2011 24.055 93.728 140.564 625.903 22,1 20,6 22,9 14,2
31 ds.2012 22.841 90.230 135.825 612.050 20,4 18,8 21,0 12,6
31 ds.2013 20.811 81.041 123.724 555.728 19,3 17,5 19,8 11,8
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
  
31 mç.2016 15.744 63.260 100.303 483.391 17,9 17,1 20,1 11,8
30 jn.2016 14.272 57.613 87.549 441.270 17,9 17,0 19,5 11,7
30 st. 2016 14.014 54.698 84.662 420.321 17,6 16,3 18,8 11,3
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
  
31 mç.2017 14.820 55.427 89.222 439.269 18,7 17,0 20,0 11,9
30 jn. 2017 13.257 49.321 74.005 394.128 18,4 16,7 18,9 11,7
30 st. 2017 13.196 49.253 76.123 389.368 18,4 16,6 19,0 11,4
31 ds. 2017 14.566 53.420 86.528 415.270 19,7 17,7 20,7 12,2
31 mç. 2018 14.820 53.555 85.452 416.750 20,0 17,8 20,8 12,2
30 jn. 2018 13.470 48.609 73.266 379.875 19,8 17,6 19,8 12,0
30 st. 2018 13.368 47.636 73.414 374.054 19,4 16,9 19,3 11,7
30 nv. 2018 14.155 50.527 81.277 401.837 20,3 17,7 20,6 12,4
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
nv.2018/nv.2017 -3,5 -6,6 -7,0 -4,7
ds.2017/ds.2016 1,2 -3,5 -3,0 -4,5
ds.2016/ds.2015 -9,3 -13,5 -13,3 -10,7

La moderació que darrerament caracteritza la reducció del nombre d’aturats a Barcelona i resta d’àmbits geogràfics considerats es fa sentir igualment entre els desocupats estrangers. Especialment a la capital.

Les darreres xifres disponibles mostren que els desocupats estrangers, especialment els originaris de la resta de la UE, són els principals damnificats de la pèrdua d’impuls que darrerament registra el descens de l’atur a Barcelona. Una afirmació que contrasta amb la constatació que el nombre d’ocupats estrangers creix més, en termes relatius, que el dels autòctons. La situació de relativa estabilització que darrerament s’aprecia a la capital quan al nombre d’estrangers en situació d’atur contrasta amb la trajectòria lleument alcista que s’observa a la resta de Catalunya.

Pel que fa al pes relatiu dels aturats estrangers sobre el total, les dades més recents semblen apuntar a la consolidació dels valors assolits després del fort repunt de 2017. Així, a Barcelona i al conjunt de Catalunya, un de cada cinc aturats registrats a final de novembre eren estrangers, mentre que a l’entorn metropolità aquest percentatge vorejava el 16,5%. En tots els casos són pesos relatius similars als registrats a final de 2017. Deixant de banda possibles variacions estacionals, les dades disponibles reafirmen que els estrangers en situació d’atur tenen una presència relativa menor a l’entorn metropolità que a la capital i resta de Catalunya.

 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML