Impressió

Contractes per àmbits territorials

Distribució dels contractes laborals registrats
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2010 777.611 685.121 92.490 1.534.668 1.349.946 184.722 2.174.425 1.914.713 259.712
2011 772.822 689.703 83.119 1.500.042 1.334.561 165.481 2.137.449 1.904.581 232.868
2012 779.115 667.081 112.034 1.502.779 1.291.951 210.828 2.127.925 1.841.770 286.155
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
  
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
1r.tr. 218.896 187.021 31.875 443.229 381.039 62.190 609.152 524.835 84.317
2n.tr. 226.870 197.647 29.223 471.051 413.851 57.200 699.777 620.034 79.743
3r.tr. 227.407 198.847 28.560 478.280 421.949 56.331 716.909 640.383 76.526
4t.tr. 254.325 220.752 33.573 510.243 445.596 64.647 705.977 621.030 84.947
  
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
1r.tr. 228.607 194.317 34.290 463.495 396.044 67.451 646.100 554.880 91.220
2n.tr. 267.661 231.409 36.252 541.828 470.532 71.296 790.403 692.302 98.101
3r.tr. 257.050 222.834 34.216 535.088 467.711 67.377 791.872 700.857 91.015
4t.tr. 279.756 242.335 37.421 552.589 480.156 72.433 758.183 662.485 95.698
  
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
1r.tr. 262.522 222.516 40.006 520.561 442.960 77.601 711.580 608.157 103.423
2n.tr. 288.942 249.340 39.602 579.923 503.515 76.408 862.094 755.130 106.964
3r.tr. 275.377 238.166 37.211 565.239 493.025 72.214 827.572 728.480 99.092
4t.tr. 287.895 248.050 39.845 572.821 496.155 76.666 785.913 683.853 102.060
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
-
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
4t.tr.17/4t.tr.16 2,9 2,4 6,5 3,7 3,3 5,8 3,7 3,2 6,6
2n.sm.17/2n.sm.16 4,9 4,5 7,6 4,6 4,4 6,5 4,1 3,6 7,7
2017/2016 7,9 7,5 10,2 7,0 6,7 8,7 6,7 6,3 9,4
2016/2015 11,4 10,8 15,4 10,0 9,1 15,9 9,3 8,5 15,5

Array
Array
Array
Array

La contractació laboral a Barcelona tanca 2017 amb uns resultats ambivalents. Mentre que l’evolució del darrer mes ha estat decebedora, l’acumulat anual mostra un augment remarcable, especialment entre els contractes indefinits. Una situació que no evita donar continuïtat a la fase d’alentiment del creixement iniciada a final d’estiu. A la resta de Catalunya també s’observa un comportament similar que sembla respondre als primers senyals de materialització de les expectatives de contenció del creixement del PIB i, poc o molt, al clima d’incertesa política.

Si durant els primers set mesos de 2017 la contractació laboral havia crescut més d’un onze per cent en comparació amb el mateix període de 2016, durant els restants cinc mesos ho ha fet a un ritme del 3,3%. I si la comparació es limita només al darrer bimestre de l’any, la variació canvia de signe i es converteix en un descens del 2,6%. Un empitjorament de la conjuntura laboral sense referència possible en el darrer quadrienni de creixement sostingut de la contractació.

En termes anuals s’ajusta lleument a la baixa el màxim històric d’un milió cent vint mil contractes assolit el bimestre anterior i es modera el ritme de creixement situant-lo en l’entorn del vuit per cent, gairebé sis punts relatius menys que el màxim registrat el passat mes de març. En tot cas, és un ritme comparativament molt alt, que gairebé triplica l’augment del nombre d’assalariats i que s’explica per la proliferació de contractes que no superen el mes de durada. D’altra banda, els indefinits incrementen molt lleument el seu pes relatiu sobre el total i continuen liderant amb suficiència l’evolució de la contractació laboral en termes relatius. Un escenari que, amb matisos, no és exclusiu de la ciutat central ja que a la resta d’àmbits territorials considerats s’observen variacions similars. Això ens porta a pensar que l’estructura productiva dels diferents territoris condiciona només fins a cert punt la tipologia dels contractes laborals formalitzats.

Les xifres del passat desembre, pitjors del que s’esperava, han obligat a revisar lleument a la baixa algunes de les magnituds anuals previstes. S’ha confirmat que el darrer any s’han superat àmpliament els màxims assolits durant 2016, tant de contractes indefinits com temporals. I també cal remarcar que s’està consolidant un mercat laboral dual en el que conviuen una contractació indefinida que progressa molt lentament amb les modalitats contractuals més precàries des de l’òptica de la seva escassa durada i que mantenen un pes relatiu sobre el total de l’ordre del 40%.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML