Impressió

Contractes per àmbits territorials

Distribució dels contractes laborals registrats
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2010 777.611 685.121 92.490 1.534.668 1.349.946 184.722 2.174.425 1.914.713 259.712
2011 772.822 689.703 83.119 1.500.042 1.334.561 165.481 2.137.449 1.904.581 232.868
2012 779.115 667.081 112.034 1.502.779 1.291.951 210.828 2.127.925 1.841.770 286.155
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
  
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
1r.tr. 218.896 187.021 31.875 443.229 381.039 62.190 609.152 524.835 84.317
2n.tr. 226.870 197.647 29.223 471.051 413.851 57.200 699.777 620.034 79.743
3r.tr. 227.407 198.847 28.560 478.280 421.949 56.331 716.909 640.383 76.526
4t.tr. 254.325 220.752 33.573 510.243 445.596 64.647 705.977 621.030 84.947
  
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
1r.tr. 228.607 194.317 34.290 463.495 396.044 67.451 646.100 554.880 91.220
2n.tr. 267.661 231.409 36.252 541.828 470.532 71.296 790.403 692.302 98.101
3r.tr. 257.050 222.834 34.216 535.088 467.711 67.377 791.872 700.857 91.015
4t.tr. 279.756 242.335 37.421 552.589 480.156 72.433 758.183 662.485 95.698
  
2017
1r.tr. 262.522 222.516 40.006 520.561 442.960 77.601 711.580 608.157 103.423
2n.tr. 288.942 249.340 39.602 579.923 503.515 76.408 862.094 755.130 106.964
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2n.tr.17/2n.tr.16 8,0 7,7 9,2 7,0 7,0 7,2 9,1 9,1 9,0
1r.tr.17/1r.tr.16 14,8 14,5 16,7 12,3 11,8 15,0 10,1 9,6 13,4
2016/2015 11,4 10,8 15,4 10,0 9,1 15,9 9,3 8,5 15,5
2015/2014 8,2 7,2 15,0 11,1 10,5 15,3 11,9 11,6 14,1

Array
Array
Array
Array

La contractació laboral durant el mes de juny ha superat els cent mil contractes per segon mes consecutiu allargant la trajectòria fortament alcista iniciada l’estiu de l’any passat. Deixant de banda que més aviat que tard es produirà un alentiment d’aquesta tendència, tot apunta a que 2017 acabarà sent el quart any d’un període irrepetible en termes de mobilització de mà d’obra i creació de llocs de treball.

Durant el primer semestre d’enguany la contractació laboral a Barcelona ha crescut un 11,1% en comparació amb el mateix període de 2016. En termes anuals, s’ha assolit un nou màxim històric amb un total de gairebé 1,1 milions de contractes i un creixement de l’11,3%. Un ritme comparativament molt alt, que pràcticament triplica l’augment del nombre d’assalariats i que s’explica per la proliferació de contractes que no superen el mes de durada. D’altra banda, els contractes indefinits continuen liderant, amb menys autoritat que en el passat recent, la contractació laboral en termes relatius. Un escenari que no és exclusiu de la ciutat central ja que a la resta d’àmbits territorials considerats s’observen variacions similars. Això ens portaria a pensar que, malgrat el que es pot deduir d’algunes dades, l’estructura productiva dels diferents territoris no és especialment determinant en la tipologia dels contractes laborals formalitzats.

Deixant de banda l’insistent protagonisme d’algunes de les modalitats més precàries en la trajectòria alcista de la contractació laboral, el sostingut lideratge en termes relatius dels contractes indefinits és un senyal inequívoc del dinamisme del teixit empresarial i del grau de confiança que l’actual conjuntura expansiva inspira als empresaris barcelonins i també als de la resta del país.

Les xifres de l’acumulat anual ofereixen una base suficient per a començar a definir tendències anuals fiables. Així, sembla gairebé segur que enguany es superaran àmpliament els màxims assolits durant 2016, tant de contractes indefinits com temporals. A la capital s’espera tancar 2017 amb més d’1,12 milions de contractes formalitzats. Per contra, el pes relatiu de la contractació indefinida sobre el total, situat a l’entorn del catorze per cent, no sembla pas que tingui gaire més recorregit a l’alça des dels valors actuals, dels més elevats de la darrera dècada.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML