Impressió

Contractes per àmbits territorials

Distribució dels contractes laborals registrats
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2011 772.822 689.703 83.119 1.500.042 1.334.561 165.481 2.137.449 1.904.581 232.868
2012 779.115 667.081 112.034 1.502.779 1.291.951 210.828 2.127.925 1.841.770 286.155
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
  
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
1r.tr. 228.607 194.317 34.290 463.495 396.044 67.451 646.100 554.880 91.220
2n.tr. 267.661 231.409 36.252 541.828 470.532 71.296 790.403 692.302 98.101
3r.tr. 257.050 222.834 34.216 535.088 467.711 67.377 791.872 700.857 91.015
4t.tr. 279.756 242.335 37.421 552.589 480.156 72.433 758.183 662.485 95.698
  
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
1r.tr. 262.522 222.516 40.006 520.561 442.960 77.601 711.580 608.157 103.423
2n.tr. 288.942 249.340 39.602 579.923 503.515 76.408 862.094 755.130 106.964
3r.tr. 275.377 238.166 37.211 565.239 493.025 72.214 827.572 728.480 99.092
4t.tr. 287.895 248.050 39.845 572.821 496.155 76.666 785.913 683.853 102.060
2018
1r.tr. 285.240 242.640 42.600 563.116 478.197 84.919 768.020 653.468 114.552
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
1r.tr.18/1r.tr.17 8,7 9,0 6,5 8,2 8,0 9,4 7,9 7,5 10,8
2n.sm.17/2n.sm.16 4,9 4,5 7,6 4,6 4,4 6,5 4,1 3,6 7,7
2017/2016 7,9 7,5 10,2 7,0 6,7 8,7 6,7 6,3 9,4
2016/2015 11,4 10,8 15,4 10,0 9,1 15,9 9,3 8,5 15,5

Array
Array
Array
Array

La contractació laboral a Barcelona ha tancat el primer trimestre d’enguany amb un impuls notable que contrasta i parcialment s’explica per l’atonia mostrada durant els darrers mesos de 2017. Una reacció que corregeix l’alentiment del creixement iniciat a final de l’estiu passat. A la resta de Catalunya també s’observa un comportament similar que respondria a un cert convenciment de que l’esperada contenció del creixement del PIB no serà tan intensa ni immediata com es preveia.

Si l’inhabitual descens interanual del nombre de contractes laborals formalitzats a Barcelona durant el darrer desembre es va veure corregit un mes després, la lleu contracció del mes de març, finalitzat en plena Setmana Santa, respon igualment a factors aliens a la conjuntura econòmica. A aquests efectes, és força més rellevant l’evolució positiva del primer trimestre, tot i que convé descomptar-ne l’efecte extraordinari ja esmentat del gener. Amb independència d’això, l’acumulat dels darrers dotze mesos es manté en zona de màxims però sense poder evitar que la taxa de creixement d’aquest acumulat es continuï desinflant. El ritme d’avanç actual és aproximadament la meitat del registrat un any enrere.

Tot i que els resultats d’un sol trimestre no poden definir cap tendència fiable, no es pot deixar de remarcar que, a diferència de la tònica dels darrers anys, 2018 comença amb el protagonisme indiscutible de la contractació temporal. Si durant el darrer bienni la contractació indefinida ha superat àmpliament la temporal en termes de creixement relatiu, en el que va d’any la situació s’ha invertit. Una de les conseqüències d’aquest canvi és que la ràtio de contractes indefinits sobre contractació total ha frenat la trajectòria lleument alcista exhibida al llarg del darrer trienni.

Els resultats de la resta del territori mostren una evolució en la mateixa línia de creixement moderadament intens però amb la diferència de què la contractació indefinida continua guanyant pes relatiu sobre el total.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML