Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-mg. 2017
Total 226.387 218.938 445.325
Total indefinits 32.414 33.967 66.381
- ordinaris 22.553 24.179 46.732
- foment contractació 836 749 1.585
- convertits en indefinits 8.874 8.878 17.752
- resta indefinits 151 161 312
Total temporals 193.973 184.971 378.944
- obra o servei 64.999 77.721 142.720
- eventuals 80.391 87.507 167.898
- interinitat 45.995 17.176 63.171
- formació/pràctiques 1.448 1.273 2.721
- resta temporals 1.140 1.294 2.434
2016
Total 528.634 504.440 1.033.074
Total indefinits 69.992 72.187 142.179
- ordinaris 49.483 51.465 100.948
- foment contractació 1.280 1.180 2.460
- convertits en indefinits 18.909 19.210 38.119
- resta indefinits 320 332 652
Total temporals 458.642 432.253 890.895
- obra o servei 147.319 171.301 318.620
- eventuals 191.422 210.830 402.252
- interinitat 113.136 42.831 155.967
- formació/pràctiques 3.952 3.712 7.664
- resta temporals 2.813 3.579 6.392
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Hom esperaria que la intensitat i persistència del creixement del PIB afavorís un augment més decidit de la contractació indefinida. Malauradament, la realitat és lleument diferent. Els contractes que no superen el mes i els de durada indeterminada continuen sent els més usats.

Els contractes laborals registrats a la capital catalana durant els primers cinc mesos d’enguany mantenen els principals trets característics dels anys anteriors: la contractació indefinida gairebé no discrimina per sexe mentre que la temporal mostra un biaix aparent favorable a les dones: de les tres grans modalitats de contractes de durada definida només en una –la d’interinitat- s’imposen clarament. Sense aquesta figura, la contractació temporal tindria cara d’home. A banda d’aquests trets que es poden considerar gairebé estructurals, l’augment de la contractació indefinida en el que va d’any ha afavorit lleument al col·lectiu masculí. Un fet imputable molt probablement al protagonisme de la indústria i la construcció en la creació de llocs de treball. Sectors en els que els contractes indefinits tenen una major presència relativa sobre el total que no pas en el terciari.

NECESSARI PER IMPRIMIR