Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-jn. 2018
Total 300.836 299.480 600.316
Total indefinits 42.170 44.422 86.592
- ordinaris 29.927 32.350 62.277
- convertits en indefinits 11.290 11.122 22.412
- resta indefinits 953 950 1.903
Total temporals 258.666 255.058 513.724
- obra o servei 89.975 107.513 197.488
- eventuals 112.686 117.535 230.221
- interinitat 52.921 26.866 79.787
- formació/pràctiques 1.461 1.405 2.866
- resta temporals 1.623 1.739 3.362
2017
Total 561.319 553.417 1.114.736
Total indefinits 76.719 79.945 156.664
- ordinaris 53.880 57.219 111.099
- convertits en indefinits 20.853 20.865 41.718
- resta indefinits 1.986 1.861 3.847
Total temporals 484.600 473.472 958.072
- obra o servei 161.016 199.904 360.920
- eventuals 210.170 225.898 436.068
- interinitat 106.895 40.717 147.812
- formació/pràctiques 3.587 3.369 6.956
- resta temporals 2.932 3.584 6.516
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La contractació laboral del primer semestre d’enguany reflecteix la consolidació d’un repartiment paritari entre sexes. I també la dificultat d’augmentar la ràtio d’estabilitat de les noves contractacions per l’abús de les modalitats contractuals més precàries.

Les dades del mes de juny revelen que el nombre de contractes laborals signats per homes ha crescut més que el de les dones. Això ha servit per contrarestar parcialment el lleu biaix en senti contrari del bimestre anterior i tancar el primer semestre amb un repartiment per sexes notablement igualitari. L’insistent protagonisme de les dones ocupant llocs de treball com a interines explica que, en contra del que seria raonable per seu pes en la població activa i l’ocupada, continuïn acaparant més contractes temporals que els homes.

Un dels aspectes persistents darrere del creixement de la contractació temporal és el predomini de les modalitats més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el que va d’any. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i ja supera els màxims de 2013 en relació al total de contractes anuals. Es fa difícil explicar aquest revifament de la contractació més precària en un context de creixement econòmic sostingut.

Una ullada a l’assignació dels contractes per sectors revela que es manté i fins i tot s’accentua la jerarquia consolidada els darrers anys d’un terciari que va clarament a remolc de la resta de sectors pel que fa al pes relatiu de la contractació indefinida sobre el total sectorial.  
    

NECESSARI PER IMPRIMIR