Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-ab. 2018
Total 190.764 189.202 379.966
Total indefinits 28.032 28.700 56.732
- ordinaris 19.793 20.618 40.411
- convertits en indefinits 7.611 7.451 15.062
- resta indefinits 628 631 1.259
Total temporals 162.732 160.502 323.234
- obra o servei 59.272 67.322 126.594
- eventuals 67.761 71.563 139.324
- interinitat 33.787 19.636 53.423
- formació/pràctiques 950 894 1.844
- resta temporals 962 1.087 2.049
2017
Total 561.319 553.417 1.114.736
Total indefinits 76.719 79.945 156.664
- ordinaris 53.880 57.219 111.099
- convertits en indefinits 20.853 20.865 41.718
- resta indefinits 1.986 1.861 3.847
Total temporals 484.600 473.472 958.072
- obra o servei 161.016 199.904 360.920
- eventuals 210.170 225.898 436.068
- interinitat 106.895 40.717 147.812
- formació/pràctiques 3.587 3.369 6.956
- resta temporals 2.932 3.584 6.516
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Les dades de contractes laborals del primer quadrimestre d’enguany reflecteixen la progressiva consolidació d’un repartiment paritari entre sexes. I també la dificultat d’augmentar la ràtio d’estabilitat de les noves contractacions per l’abús de les modalitats contractuals més precàries.

Les dades de l’acumulat del primer terç d’enguany revelen que el nombre de contractes laborals signats per homes ha crescut cinc punts relatius més que el de les dones. Tot i així, el repartiment per meitats del primer trimestre es comença a convertir en una distribució lleument esbiaixada a favor de les dones quan el més previsible seria el biaix invers, en línia amb l’existent en la població activa i l’ocupada. Un efecte imputable al protagonisme dominant de les dones en els contractes d’interinitat.

Un dels aspectes persistents darrere del creixement de la contractació temporal és el predomini de les modalitats més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen gairebé la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el que va d’any. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i va camí de recuperar els màxims relatius de 2013 en relació al total de contractes anuals. Es fa difícil explicar aquest revifament de la contractació més precària en un context d’elevat creixement econòmic. El més probable és que respongui a la suma d’un seguit de factors poc rellevants per sí sols. 

Una ullada a l’assignació dels contractes per sectors revela que es manté i fins i tot s’accentua la jerarquia consolidada els darrers anys d’un terciari que va clarament a remolc de la resta de sectors pel que fa al pes relatiu de la contractació indefinida sobre el total sectorial.

NECESSARI PER IMPRIMIR