Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-oct. 2017
Total 472.254 462.676 934.930
Total indefinits 64.959 67.948 132.907
- ordinaris 45.596 48.688 94.284
- foment contractació 1.476 1.333 2.809
- convertits en indefinits 17.633 17.655 35.288
- resta indefinits 254 272 526
Total temporals 407.295 394.728 802.023
- obra o servei 135.141 164.600 299.741
- eventuals 175.314 189.621 364.935
- interinitat 91.234 34.662 125.896
- formació/pràctiques 3.083 2.910 5.993
- resta temporals 2.523 2.935 5.458
2016
Total 528.634 504.440 1.033.074
Total indefinits 69.992 72.187 142.179
- ordinaris 49.483 51.465 100.948
- foment contractació 1.280 1.180 2.460
- convertits en indefinits 18.909 19.210 38.119
- resta indefinits 320 332 652
Total temporals 458.642 432.253 890.895
- obra o servei 147.319 171.301 318.620
- eventuals 191.422 210.830 402.252
- interinitat 113.136 42.831 155.967
- formació/pràctiques 3.952 3.712 7.664
- resta temporals 2.813 3.579 6.392
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La intensitat i persistència del creixement del PIB durant els trimestres centrals d’enguany no ha comportat cap millora substantiva en les condicions d’estabilitat del mercat laboral barceloní. Els contractes que no superen el mes i els de durada indeterminada continuen sent els més usats.

Els contractes laborals registrats a la capital catalana durant els primers deu mesos d’enguany mantenen els principals trets característics dels anys anteriors: la contractació indefinida afavoreix lleument el col·lectiu masculí mentre que la temporal mostra un biaix aparentment favorable a les dones: de les tres grans modalitats de contractes de durada definida només en una –la d’interinitat- s’imposen clarament. Sense aquesta figura, la contractació temporal tindria cara d’home. A banda d’aquests trets que es poden considerar gairebé estructurals en el segment de la contractació temporal, el lleu protagonisme dels homes en la indefinida en el que va d’any s’ha d’imputar a l’augment de l’ocupació a la indústria i construcció, sectors en els que els contractes indefinits tenen una presència relativa sobre el total més rellevant que no pas en el terciari i lleument a l’alça.

NECESSARI PER IMPRIMIR