Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-oct. 2018
Total 505.082 498.601 1.003.683
Total indefinits 71.794 75.265 147.059
- ordinaris 51.415 55.292 106.707
- convertits en indefinits 18.874 18.494 37.368
- resta indefinits 1.505 1.479 2.984
Total temporals 433.288 423.336 856.624
- obra o servei 149.169 180.269 329.438
- eventuals 191.458 196.725 388.183
- interinitat 87.102 40.307 127.409
- formació/pràctiques 2.875 2.988 5.863
- resta temporals 2.684 3.047 5.731
2017
Total 561.319 553.417 1.114.736
Total indefinits 76.719 79.945 156.664
- ordinaris 53.880 57.219 111.099
- convertits en indefinits 20.853 20.865 41.718
- resta indefinits 1.986 1.861 3.847
Total temporals 484.600 473.472 958.072
- obra o servei 161.016 199.904 360.920
- eventuals 210.170 225.898 436.068
- interinitat 106.895 40.717 147.812
- formació/pràctiques 3.587 3.369 6.956
- resta temporals 2.932 3.584 6.516
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La contractació laboral dels primers deu mesos d’enguany continua reflectint la consolidació d’un repartiment paritari entre sexes. I també la dificultat d’augmentar la ràtio d’estabilitat de les noves contractacions per l’abús de les modalitats contractuals més precàries.

Els cent vint mil contractes laborals formalitzats a Barcelona durant el mes d’octubre d’enguany s’han repartit per meitats però, com ha succeït la major part de l’estiu, amb una relativa preferència pel col·lectiu femení. El que no és habitual i que s’ha produït per segon mes consecutiu tot i que amb un saldo molt reduït, és que les dones s’imposin en l’assignació de nous contractes indefinits. Un resultat imputable al creixement que ha registrat la conversió de temporals en indefinits. D’altra banda, l’insistent protagonisme de les dones ocupant llocs de treball com a interines explica que, en contra del que seria raonable per seu pes en la població activa i l’ocupada, continuïn acaparant més contractes temporals que els homes.

Un dels aspectes persistents darrere del creixement de la contractació temporal és el predomini de les modalitats més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el que va d’any. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i ja supera els anteriors màxims de 2013 en relació al total de contractes anuals. Un revifament de la modalitat contractual més precària que conviu amb un augment força més intens en termes relatius de la indefinida.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR