Impressió

Llocs de treball

Després d’un trienni d’augment constant del nombre d’ocupats segons els registres de la Seguretat Social, Barcelona està a un pas de recuperar els màxims d’abans de la crisi. 

Allargar a tot 2017 la conjuntura tan expansiva del bienni 2015-2016 pel que fa a creació de llocs de treball i teixit productiu sembla improbable. Hi ha marge per a continuar creixent en volum –si es donen les condicions- però hi ha indicis que apunten a que la prioritat de les empreses enguany serà la consolidació dels volums assolits i la millora de la rendibilitat. El context econòmic es preveu relativament favorable. Més a l’exterior, per la inèrcia expansiva de l’economia mundial, que a l’interior, on s’espera un cert alentiment del creixement.