Impressió

Distribució sectorial dels ocupats

Distribució sectorial dels afiliats en alta a la Seguretat Social (Règim General i Autònoms)
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis
ds.2010 417 72.739 12.843 46.177 856.951 4.482 294.208 20.130 144.941 1.630.726
ds.2011 387 69.008 12.682 38.595 845.138 4.218 282.889 19.583 122.495 1.608.202
ds.2012 433 64.889 11.811 32.401 825.696 4.006 266.346 18.769 103.916 1.568.105
ds.2013 381 63.569 11.764 29.517 831.682 3.899 260.465 18.755 97.167 1.572.284
ds.2014 386 62.863 11.567 29.533 855.044 3.900 262.356 18.466 98.076 1.632.849
  
mç.2015 434 62.292 11.351 30.507 863.644 4.010 264.481 18.220 102.561 1.644.816
jn.2015 444 61.918 11.734 31.050 875.173 4.049 267.902 18.867 105.118 1.666.155
st.2015 434 61.076 11.959 30.704 869.849 4.040 267.171 18.757 104.369 1.668.508
ds.2015 430 61.448 11.730 30.232 889.527 4.019 266.799 18.947 103.932 1.698.444
mç.2016 437 61.669 11.447 31.022 893.882 4.022 269.553 18.685 106.890 1.710.755
jn.2016 468 62.805 11.956 31.279 907.858 4.087 274.100 19.350 110.449 1.730.948
st.2016 469 61.406 12.102 31.320 907.240 4.045 272.274 19.603 109.975 1.735.899
ds.2016 473 62.100 12.096 31.265 921.418 4.023 273.168 19.637 110.458 1.767.203
mç.2017 468 62.239 11.725 32.269 933.642 4.084 275.969 19.082 115.461 1.783.550
jn.2017 496 62.614 11.963 33.133 943.412 4.157 279.770 19.801 118.343 1.801.650
st.2017 440 62.657 12.682 33.430 944.143 4.074 279.984 20.652 118.449 1.828.615
ds.2017 410 62.966 12.147 32.911 946.288 3.076 264.507 19.760 111.796 1.780.131
Nota: L'any 2009 es trenca la homogeneïtat de tots les sèries pel canvi de CNAE. Els canvis en els R.E. d'Autònoms i de la Llar també alteren la homogeneïtat de les sèries del Primari i dels Serveis.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
Variació (%) Barcelona Àmbit Metropolità
Primari Indústria Energia… Constr. Serveis Primari Indústria Energia… Constr. Serveis
ds.17/ds.16 -13,3 1,4 0,4 5,3 2,7 -1,8 2,6 3,1 6,1 3,6
ds.16/ds.15 10,0 1,1 3,1 3,4 3,6 0,1 2,4 3,6 6,3 4,0
ds.15/ds.14 11,4 -2,3 1,4 2,4 4,0 3,1 1,7 2,6 6,0 4,0

Array
Array

La terciarització del teixit productiu metropolità, compatible amb el desitjat reforçament de l’activitat industrial, és el principal factor impulsor de l’augment del nombre d’ocupats. Una tendència expansiva en la que sobresurt el sector constructor.

La trajectòria expansiva que presenta el mercat laboral metropolità té prou envergadura com per a cobrir tot el ventall sectorial. Amb el 2017 s’ha tancat un trienni en el que de manera ininterrompuda tots els grans sectors productius han mostrat variacions interanuals positives trimestre rere trimestre. Un fet inusual en la història recent. Amb l’afegit que ja no són les variacions testimonials de final de 2014. En conseqüència, es pot parlar amb propietat de consolidació de la trajectòria expansiva que ha seguit a la negativa accentuada arran de la recessió econòmica de 2009. Especialment perquè al indiscutible protagonisme del terciari, responsable de quasi el 85% dels nous llocs de treball generats a la regió metropolitana durant el darrer any, s’hi ha afegit el repunt cada cop més ferm del nombre d’ocupats a la construcció. La indústria, estadísticament penalitzada per l’externalització de serveis, mostra un ritme de creixement més moderat i, com la construcció, relativament polaritzat a l’entorn metropolità.

* L'aplicació de la nova CNAE 2009 trenca la homogeneïtat de les sèries
NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML