Impressió

Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social

Comptes de cotització per nombre de treballadors
Barcelona  Regió Metropolitana
Període Total 1-5 6-50 51-500 >500  Total 1-5 6-50 51-500 >500
ds.2010 72.124 54.715 15.110 2.110 189 163.859 122.867 36.250 4.416 326
ds.2011 72.013 54.973 14.867 1.981 192 162.231 122.590 35.075 4.250 316
ds.2012 70.003 53.572 14.324 1.922 185 156.486 118.857 33.247 4.076 306
ds.2013 70.317 53.954 14.259 1.922 182 155.706 118.433 32.913 4.061 299
ds.2014 71.573 54.807 14.618 1.960 188 160.163 121.647 33.999 4.207 310
  
mç 2015 71.951 55.010 14.785 1.970 186 161.294 122.166 34.569 4.249 310
jn.2015 72.722 55.469 15.074 1.991 188 163.727 123.580 35.531 4.303 313
st.2015 71.719 54.600 14.942 1.993 184 162.705 122.820 35.238 4.334 313
ds.2015 72.846 55.326 15.316 2.011 193 164.064 123.576 35.809 4.355 324
  
mç.2016 73.234 55.550 15.455 2.037 192 165.096 123.935 36.426 4.409 326
jn.2016 74.050 56.035 15.755 2.061 199 167.191 125.087 37.317 4.456 331
st.2016 73.337 55.458 15.579 2.103 197 165.850 124.111 36.871 4.533 335
ds.2016 74.627 56.493 15.833 2.109 192 168.330 126.053 37.381 4.558 338
  
mç.2017 75.224 56.746 16.142 2.134 202 169.325 126.178 38.154 4.650 343
jn.2017 75.502 56.878 16.250 2.172 202 170.654 126.799 38.779 4.732 344
st.2017 74.907 56.259 16.244 2.199 205 169.218 125.633 38.404 4.827 354
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
______________ Barcelona Regió Metropolitana
Variació (%) Total 1-5 6-50 51-500 >500 Total 1-5 6-50 51-500 >500
st.17/st.16 2,1 1,4 4,3 4,6 4,1 2,0 1,2 4,2 6,5 5,7
ds.16/ds.15 2,4 2,1 3,4 4,9 -0,5 2,6 2,0 4,4 4,7 4,3
ds.15/ds.14 1,8 0,9 4,8 2,6 2,7 2,4 1,6 5,3 3,5 4,5

Array
Array

El nombre d’empreses amb ocupació assalariada manté un ritme de creixement moderat però ferm per cinquè any consecutiu. Un procés basat tant en el manteniment de l’àmplia base formada per les empreses més petites, com en un augment més accelerat de la resta de segments.

Segons els registres de la Seguretat Social, el teixit productiu de Barcelona encara el darrer quart de 2017 comptabilitzant unes 75.000 empreses actives amb algun treballador assalariat en plantilla. Són gairebé mil sis centes més que un any abans, la xifra més elevada dels darrers vuit anys. Una magnitud que equival a un augment interanual del 2,1% que dóna continuïtat a la tendència expansiva iniciada a final de 2013, després de gairebé sis anys de descens continuat a una taxa anual mitjana també del dos per cent. A la resta de la regió metropolitana, amb un cens de poc més de 94.000 empreses, el creixement interanual és de l’1,9%. Valors que, en conjunt, confirmen la solidesa dels senyals alcistes que s’han acabat imposant en el teixit empresarial de la regió metropolità. Solidesa que es palpa en la generalitzada evolució expansiva que es registra tant en la distribució sectorial com en els segments que agrupen les empreses en funció del nombre de treballadors. L’augment generalitzat de plantilles alimenta un flux sostingut d’empreses que salten d’una categoria a la immediatament superior. Un procés que contribueix a una major concentració empresarial. Segons les sèries disponibles, ni el teixit productiu barceloní ni el metropolità havien disposat mai de tantes empreses amb més de 500 treballadors directes com ara.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML