Impressió

Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social

Comptes de cotització per nombre de treballadors
Barcelona  Regió Metropolitana
Període Total 1-5 6-50 51-500 >500  Total 1-5 6-50 51-500 >500
ds.2010 72.124 54.715 15.110 2.110 189 163.859 122.867 36.250 4.416 326
ds.2011 72.013 54.973 14.867 1.981 192 162.231 122.590 35.075 4.250 316
ds.2012 70.003 53.572 14.324 1.922 185 156.486 118.857 33.247 4.076 306
ds.2013 70.317 53.954 14.259 1.922 182 155.706 118.433 32.913 4.061 299
ds.2014 71.573 54.807 14.618 1.960 188 160.163 121.647 33.999 4.207 310
  
mç 2015 71.951 55.010 14.785 1.970 186 161.294 122.166 34.569 4.249 310
jn.2015 72.722 55.469 15.074 1.991 188 163.727 123.580 35.531 4.303 313
st.2015 71.719 54.600 14.942 1.993 184 162.705 122.820 35.238 4.334 313
ds.2015 72.846 55.326 15.316 2.011 193 164.064 123.576 35.809 4.355 324
  
mç.2016 73.234 55.550 15.455 2.037 192 165.096 123.935 36.426 4.409 326
jn.2016 74.050 56.035 15.755 2.061 199 167.191 125.087 37.317 4.456 331
st.2016 73.337 55.458 15.579 2.103 197 165.850 124.111 36.871 4.533 335
ds.2016 74.627 56.493 15.833 2.109 192 168.330 126.053 37.381 4.558 338
  
mç.2017 75.224 56.746 16.142 2.134 202 169.325 126.178 38.154 4.650 343
jn.2017 75.502 56.878 16.250 2.172 202 170.654 126.799 38.779 4.732 344
st.2017 74.907 56.259 16.244 2.199 205 169.218 125.633 38.404 4.827 354
ds.2017 75.372 56.636 16.344 2.188 204 170.070 126.374 38.548 4.797 351
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
______________ Barcelona Regió Metropolitana
Variació (%) Total 1-5 6-50 51-500 >500 Total 1-5 6-50 51-500 >500
ds.17/ds.16 1,0 0,3 3,2 3,7 6,3 1,0 0,3 3,1 5,2 3,8
ds.16/ds.15 2,4 2,1 3,4 4,9 -0,5 2,6 2,0 4,4 4,7 4,3
ds.15/ds.14 1,8 0,9 4,8 2,6 2,7 2,4 1,6 5,3 3,5 4,5

Array
Array

El nombre d’empreses amb ocupació assalariada comença a mostrar símptomes d’estabilització alhora que clou 2017 mantenint un ritme de creixement moderat per cinquè any consecutiu. Un procés basat en el manteniment de l’àmplia base formada per les empreses més petites i l’augment relativament accelerat de la resta de segments.

Segons els registres de la Seguretat Social corresponents a final de 2017, el teixit productiu de Barcelona estava format per unes 75.000 empreses actives amb algun treballador assalariat en plantilla. Són unes 750 més que un any abans, equivalent a un augment d’un u per cent, la meitat del creixement interanual registrat tres mesos abans. Aquesta sobtada contenció, que també es registra a l’entorn metropolità, es deu a la forta contenció del darrer trimestre de l’any. Si durant els darrers tres mesos de 2016 el nombre d’empreses barcelonines amb algun treballador assalariat havia augmentat en gairebé 1.300 unitats, durant el darrer trimestre de 2017 el saldo ha superat per ben poc les 450 empreses. Una primera conclusió d’aquestes dades és que tant a la capital com a l’entorn metropolità, la segona meitat de l’any passat s’ha tancat amb saldo negatiu pel que fa a creació d’empreses. Una singularitat (negativa) per tancar un quinquenni expansiu.

El detall de l’evolució per segments de grandària permet constatar que són les més petites, les que no sobrepassen els cinc treballadors assalariats en plantilla, les que més han notat el refredament del clima emprenedor. Mentre que l’augment del nombre d’afiliats ha mantingut viu l’efecte ascensor amb transvasaments d’empreses d’un estrat al superior, s’ha frenat la incorporació de nous empresaris.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML