Impressió

Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social

Comptes de cotització per nombre de treballadors
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Total 1-5 6-50 51-500 >500  Total 1-5 6-50 51-500 >500
ds.2011 72.013 54.973 14.867 1.981 192 162.231 122.590 35.075 4.250 316
ds.2012 70.003 53.572 14.324 1.922 185 156.486 118.857 33.247 4.076 306
ds.2013 70.317 53.954 14.259 1.922 182 155.706 118.433 32.913 4.061 299
ds.2014 71.573 54.807 14.618 1.960 188 160.163 121.647 33.999 4.207 310
ds.2015 72.846 55.326 15.316 2.011 193 164.064 123.576 35.809 4.355 324
  
mç.2016 73.234 55.550 15.455 2.037 192 165.096 123.935 36.426 4.409 326
jn.2016 74.050 56.035 15.755 2.061 199 167.191 125.087 37.317 4.456 331
st.2016 73.337 55.458 15.579 2.103 197 165.850 124.111 36.871 4.533 335
ds.2016 74.627 56.493 15.833 2.109 192 168.330 126.053 37.381 4.558 338
  
mç.2017 75.224 56.746 16.142 2.134 202 161.901 120.411 36.648 4.503 339
jn.2017 75.502 56.878 16.250 2.172 202 163.080 120.969 37.192 4.579 340
st.2017 74.907 56.259 16.244 2.199 205 161.720 119.839 36.862 4.669 350
ds.2017 75.372 56.636 16.344 2.188 204 162.522 120.540 36.996 4.639 347
mç.2018 75.973 56.963 16.568 2.234 208 163.883 121.183 37.591 4.757 352
jn.2018 76.530 57.330 16.723 2.261 216 165.300 121.923 38.180 4.835 362
st.2018 75.233 56.147 16.593 2.274 219 162.617 119.719 37.645 4.884 369
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
______________ Barcelona Regió Metropolitana
Variació (%) Total 1-5 6-50 51-500 >500 Total 1-5 6-50 51-500 >500
st.18/st.17 0,4 -0,2 2,1 3,4 6,8 0,6 -0,1 2,1 4,6 5,4
ds.17/ds.16 1,0 0,3 3,2 3,7 6,3 1,0 0,3 3,1 5,2 3,8
ds.16/ds.15 2,4 2,1 3,4 4,9 -0,5 2,6 2,0 4,4 4,7 4,3

Array
Array

El nombre d’empreses amb ocupats assalariats comença a mostrar els primers senyals de final d’etapa després d’un lustre de creixement ininterromput. El segment de les més petites, que inclou a les tres quartes parts del total, ja presenta variacions interanuals lleument negatives.

Segons els registres de la Seguretat Social de setembre d’enguany, Barcelona compta amb poc més de 75.000 empreses actives amb algun treballador assalariat en plantilla. Són unes tres centes més que un any abans, equivalent a un augment interanual del 0,4%. A l’entorn metropolità, amb poc més de 87.000 empreses, l’evolució és similar amb un augment del 0,7%. Variacions encara positives però sensiblement més contingudes que les registrades els darrers anys. Un fet a remarcar és que aquesta variació del total és la síntesi de dues tendències internes oposades. D’una banda, continua expandint-se el nombre d’empreses mitjanes i grans, les que ocupen directament a més de 50 treballadors. Per l’altra, s’ha frenat el procés de creació de noves empreses o han empitjorat els percentatges de supervivència de les més joves fins el punt que l’agregat de les més petites encara el darrer trimestre de l’any en negatiu. Evolució lògica tendent a consolidar els volums assolits especialment quan l’entorn econòmic i polític és menys favorable que en el passat recent.

A la diferència en l’evolució associada a la grandària de les empreses s’hi afegeix la corresponent als grans sectors econòmics de pertinença. Així, la dinàmica empresarial al conjunt de l’AMB és clarament expansiva a la Construcció i Serveis, amb l’excepció del comerç, afectat per l’augment del comerç electrònic, mentre que és contractiva, per segon any consecutiu, a la major part de la Indústria. 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML