Impressió

Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social

Comptes de cotització per nombre de treballadors
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Total 1-5 6-50 51-500 >500  Total 1-5 6-50 51-500 >500
ds.2011 72.013 54.973 14.867 1.981 192 162.231 122.590 35.075 4.250 316
ds.2012 70.003 53.572 14.324 1.922 185 156.486 118.857 33.247 4.076 306
ds.2013 70.317 53.954 14.259 1.922 182 155.706 118.433 32.913 4.061 299
ds.2014 71.573 54.807 14.618 1.960 188 160.163 121.647 33.999 4.207 310
ds.2015 72.846 55.326 15.316 2.011 193 164.064 123.576 35.809 4.355 324
  
mç.2016 73.234 55.550 15.455 2.037 192 165.096 123.935 36.426 4.409 326
jn.2016 74.050 56.035 15.755 2.061 199 167.191 125.087 37.317 4.456 331
st.2016 73.337 55.458 15.579 2.103 197 165.850 124.111 36.871 4.533 335
ds.2016 74.627 56.493 15.833 2.109 192 168.330 126.053 37.381 4.558 338
  
mç.2017 75.224 56.746 16.142 2.134 202 161.901 120.411 36.648 4.503 339
jn.2017 75.502 56.878 16.250 2.172 202 163.080 120.969 37.192 4.579 340
st.2017 74.907 56.259 16.244 2.199 205 161.720 119.839 36.862 4.669 350
ds.2017 75.372 56.636 16.344 2.188 204 162.522 120.540 36.996 4.639 347
mç.2018 75.973 56.963 16.568 2.234 208 163.883 121.183 37.591 4.757 352
jn.2018 76.530 57.330 16.723 2.261 216 165.300 121.923 38.180 4.835 362
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
______________ Barcelona Regió Metropolitana
Variació (%) Total 1-5 6-50 51-500 >500 Total 1-5 6-50 51-500 >500
jn.18/jn.17 1,4 0,8 2,9 4,1 6,9 1,4 0,8 2,7 5,6 6,5
ds.17/ds.16 1,0 0,3 3,2 3,7 6,3 1,0 0,3 3,1 5,2 3,8
ds.16/ds.15 2,4 2,1 3,4 4,9 -0,5 2,6 2,0 4,4 4,7 4,3

Array
Array

El nombre d’empreses amb ocupats assalariats s’endinsa en el sisè any de creixement ininterromput alhora que modera la desacceleració de 2017. Un procés expansiu basat en el dinamisme de l’àmplia base formada per les empreses més petites i l’augment relativament intens de les mitjanes i grans.

Segons els registres de la Seguretat Social de juny d’enguany, Barcelona compta amb unes 76.500 empreses actives amb algun treballador assalariat en plantilla. Són un miler més que un any abans, equivalent a un augment interanual de l’1,4%. Un ritme de creixement que s’ha assolit gràcies a que el dinamisme mostrat durant la primera meitat d’enguany ha compensat el desànim dels darrers mesos de l’any passat. Una reacció que també s’ha registrat a l’entorn metropolità i que sembla abonar la idea de què el món empresarial metropolità i per extensió, el català, ha assumit que el conflicte polític amb derivada judicial que enfronta el govern autonòmic amb el de l’Estat ha entrat en una dinàmica més possibilista que allunya el perill d’una escissió unilateral que deixaria Catalunya i les seves empreses fora de la UE. La realitat d’una conjuntura econòmica expansiva s’imposa.

El detall de l’evolució per segments de grandària permet constatar que la reactivació ha estat general. Ha augmentat el nombre de nous empresaris i també el de les empreses mitjanes i grans en paral·lel al creixement del nombre de nous ocupats. Les diferències, la majoria de caire estructural, es manifesten en l’evolució per grans sectors. Així, la majoria de subsectors industrials continuen perdent centres productius, mentre que el terciari, amb l’excepció del comerç, víctima de l’augment de les plataformes de comerç electrònic, continua creixent amb força, igual que el sector constructor.


 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML