Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
  
mç.2016 881.354 1.768.018 2.453.098 117.102 341.887 541.477 1.033.037 2.171.760 3.088.043
jn.2016 896.152 1.794.219 2.524.043 118.214 344.715 547.569 1.049.147 2.208.354 3.176.934
st.2016 895.116 1.799.943 2.505.812 117.421 341.853 543.957 1.046.415 2.211.140 3.151.940
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.536 1.966.730 2.767.290 121.738 351.085 555.741 1.114.938 2.372.680 3.423.639
st.2018 960.927 1.966.870 2.744.827 121.855 348.132 551.014 1.114.634 2.373.640 3.393.396
ds.2018 965.850 1.975.370 2.728.019 123.260 349.382 551.311 1.119.743 2.383.240 3.370.512
gn.2019 965.604 1.972.134 2.718.079 121.441 346.475 546.335 1.118.326 2.375.280 3.353.504
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
gn.19/gn.18 3,5 3,5 3,5 1,9 0,7 0,4 3,1 3,0 2,8
ds.18/ds.17 3,4 3,7 3,7 2,4 1,0 1,0 3,1 3,2 3,1
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4

Array
Array
Array
Array

La creació de nous llocs de treball a Barcelona els darrers mesos s’ha revelat més dinàmica del que es podia esperar atesa la desacceleració del creixement registrada durant la major part de l’any passat. Un dinamisme, convé no enganyar-se, que no sembla pas que hagi de tenir molt recorregut.

El saldo lleument negatiu del nombre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social a Barcelona corresponent al primer mes d’enguany permet repetir la mateixa taxa de creixement de final de 2018. Una variació lleument més intensa que la registrada a la resta del país, que ha patit una pitjor evolució de les afiliacions als règims especials (agrari, mar i llar) amb més pes relatiu fora de la capital. A banda de respondre a factors estacionals i fins a cert punt extraordinaris, sembla que l’evolució corresponent al conjunt de Catalunya respon a la pèrdua d’impuls que ha començat a reflectir el creixement del PIB, tant el propi com el de l’entorn de la UE, d’ençà la segona meitat de l’any passat. Si es confirma aquesta desacceleració, el diferencial que mostra actualment Barcelona s’anirà diluint a mesura que passin els mesos.   De fet, la tendència de fons abona la idea d’un cert estancament de la trajectòria expansiva a l’entorn del 2,4%, aproximadament un punt percentual menys que un any abans.

Què ens fa pensar que el repunt de final de 2018 i que s’ha mantingut a l’inici d’enguany no té gaire marge de continuïtat? D’entrada, perquè és la contrapartida a una variació atípica i exògena del darrer trimestre de 2017. I com ja s’ha dit, perquè tant l’economia espanyola com l’europea presenten senyals de refredament del creixement i les projeccions de cara a 2019 apunten unànimement en la mateixa línia. Dues raons de pes a les que hom pot afegir-hi la dificultat de continuar creixent amb força quan l’ocupació a la ciutat ja ha superat els màxims d’abans de la Gran Recessió.

Pel que fa a la incidència del potencial de creixement econòmic i d’una estructura productiva diversificada en l’evolució del nombre d’ocupats que semblava determinant per explicar els diferents ritmes de creixement observats a la capital i a la resta de Catalunya al llarg dels darrers trimestres, les dades més recents la difuminen. Si durant el trienni 2014-2016 la diferència entre ambdós ritmes s’havia mantingut en unes set o vuit dècimes percentuals com a molt i els registres de 2017 i començament de 2018 mostraven diferències que en moments puntuals superaven el punt i mig percentual, les dades més recents apunten a un retorn a l’escenari de creixement relativament homogeni. La ona expansiva que s’havia estès amb força de la capital cap a la resta del territori de la mà de l’activitat industrial i constructora, sembla que ha perdut empenta. La desacceleració de l’augment del nombre d’ocupats és una realitat a tot Catalunya.

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML