Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2011 853.132 1.703.524 2.354.893 112.678 333.863 529.592 991.356 2.109.900 3.001.447
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
  
mç.2016 881.354 1.768.018 2.453.098 117.102 341.887 541.477 1.033.037 2.171.760 3.088.043
jn.2016 896.152 1.794.219 2.524.043 118.214 344.715 547.569 1.049.147 2.208.354 3.176.934
st.2016 895.116 1.799.943 2.505.812 117.421 341.853 543.957 1.046.415 2.211.140 3.151.940
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.536 1.966.730 2.767.290 121.738 351.085 555.741 1.114.938 2.372.680 3.423.639
st.2018 960.926 1.966.870 2.745.104 121.831 348.132 551.013 1.114.590 2.373.640 3.393.396
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
st.18/st.17 3,0 3,2 3,2 1,6 0,6 0,3 2,6 2,6 2,6
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4
ds.16/ds.15 3,6 4,5 4,5 1,9 1,0 1,1 3,3 3,9 3,8

Array
Array
Array
Array

El fort augment del mes de setembre no altera la lleu desacceleració que mostra la trajectòria expansiva del nombre d’ocupats a Barcelona. Una evolució iniciada la tardor de l’any passat, que també s’observa a la resta de Catalunya i, amb menys intensitat, a la resta d’Espanya.

L’esperat saldo positiu del nombre d’ocupats que s’acostuma a produir durant el mes de setembre, bàsicament pel reinici del període escolar, s’ha vist acompanyat enguany d’una magnitud fins a cert punt sorprenent. Un saldo mensual de trenta cinc mil nous afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social només a Barcelona és una quantitat sense precedents al menys en els darrers vint anys. Una singularitat que s’esvaeix quan es comprova l’escassa magnitud (de signe negatiu) del saldo trimestral. En definitiva, el repunt singular de setembre respon a la notable davallada registrada durant el bimestre anterior. El saldo de l’estiu en termes d’ocupació és pràcticament nul i lleument pitjor que el d’un any abans. A l’espera de noves dades que confirmin o desmenteixin l’alentiment d’aquesta tendència de fons, continuem pensant que després de cinquanta mesos de creixement interanual ininterromput, el mercat laboral barceloní transita una senda de creixement més feble que el del darrer quadrienni un cop el teixit productiu de la ciutat ha superat els màxims d’ocupació d’ara fa onze anys.

Si hom observa només la sèrie de saldos trimestrals hom pot pensar que la valoració que acabem de fer és prematura. Especialment per l’aparent recuperació que es dedueix dels saldos dels dos primers trimestres d’enguany. Però la tendència de fons, si hom compara mitjanes anuals mes a mes, esvaeix qualsevol dubte. Durant la major part de 2017 el creixement es va mantenir estable i superant el 3,5%, mentre que en el que va de 2018 la trajectòria ha mantingut una trajectòria descendent equivalent a la pèrdua d’una dècima percentual cada mes. En total, el creixement de fons ha perdut més d’un punt percentual, gairebé un terç del total, en menys d’un any.

Pel que fa a la incidència del potencial de creixement econòmic i d’una estructura productiva diversificada en l’evolució del nombre d’ocupats que es feia evident en els diversos ritmes de creixement observats a la capital i a la resta de Catalunya al llarg del darrer any i mig, les dades més recents la difuminen. Si durant el trienni 2014-2016 la diferència entre ambdós ritmes s’havia mantingut en unes set o vuit dècimes percentuals com a molt, els registres de 2017 i començament de 2018 mostraven diferències que en moments puntuals superaven el punt i mig percentual. Les dades més recents apunten a un retorn a l’escenari de creixement més o menys homogeni. La ona expansiva que s’havia estès amb força de la capital cap a la resta del territori de la mà de l’activitat industrial i constructora, sembla que ha perdut empenta.

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML