Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2011 853.132 1.703.524 2.354.893 112.678 333.863 529.592 991.356 2.109.900 3.001.447
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
  
mç.2016 881.354 1.768.018 2.453.098 117.102 341.887 541.477 1.033.037 2.171.760 3.088.043
jn.2016 896.152 1.794.219 2.524.043 118.214 344.715 547.569 1.049.147 2.208.354 3.176.934
st.2016 895.116 1.799.943 2.505.812 117.421 341.853 543.957 1.046.415 2.211.140 3.151.940
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.772 1.935.436 2.693.055 120.750 348.724 551.015 1.099.141 2.338.610 3.335.468
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
mç.18/mç.17 2,7 4,5 5,1 1,8 1,0 0,9 2,4 3,8 4,2
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4
ds.16/ds.15 3,6 4,5 4,5 1,9 1,0 1,1 3,3 3,9 3,8

Array
Array
Array
Array

El mercat laboral barceloní tanca el primer trimestre de 2018 mantenint l’expansió iniciada quatre anys enrere. Una trajectòria expansiva que està assolint especial protagonisme a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya.

El lleu descens del nombre de barcelonins actius afiliats a la Seguretat Social durant el primer mes d’enguany ha estat àmpliament corregit durant el bimestre següent. Un resultat que situa el creixement interanual a final de març en un (comparativament) moderat 2,4%, un dels valors més baixos dels darrers quaranta mesos. Un valor que, d’altra banda, pot ser suficient per començar a redreçar l’evolució de 2017, any en el que el segon semestre fou pràcticament estèril en la creació de nous llocs de treball a la ciutat, alhora que sembla certificar un cert alentiment del creixement de l’ocupació a la capital en comparació amb l’entorn metropolità. Una evolució que, observada amb més perspectiva, porta a pensar que el mercat laboral barceloní ha començat a transitar una senda de creixement sostingut però més feble que el dels darrers anys. Una contenció previsible atès que el teixit productiu de la ciutat voreja els màxims d’ocupació d’ara fa onze anys, situats en poc més d’un milió cent mil afiliats a la Seguretat Social.

Si a més dels saldos mensuals hom observa la sèrie de variacions interanuals dels valors trimestrals, la valoració que acabem de fer pot semblar prematura. Especialment per la intensitat del repunt del tercer trimestre de l’any passat. Però la tendència de fons apunta a que el creixement del quatre per cent del primer trimestre de 2017, el més elevat dels darrers dotze anys, molt probablement acabarà sent el punt d’inflexió definitiu de l’actual tendència ascendent.

La incidència del potencial de creixement i d’una estructura productiva diversificada en l’evolució del nombre d’afiliats es comença a fer evident en els diferents ritmes de creixement observats a la capital i a la resta de Catalunya. Si durant el trienni 2014-2016 la diferència entre ambdós ritmes s’havia mantingut en unes set o vuit dècimes percentuals com a molt, els registres més recents apunten a una diferència que en moments puntuals supera el punt i mig percentual. Sembla que la ona expansiva s’ha estès amb força de la capital cap a la resta del territori de la mà de l’activitat industrial i constructora.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML