Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2011 853.132 1.703.524 2.354.893 112.678 333.863 529.592 991.356 2.109.900 3.001.447
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
  
mç.2016 881.354 1.768.018 2.453.098 117.102 341.887 541.477 1.033.037 2.171.760 3.088.043
jn.2016 896.152 1.794.219 2.524.043 118.214 344.715 547.569 1.049.147 2.208.354 3.176.934
st.2016 895.116 1.799.943 2.505.812 117.421 341.853 543.957 1.046.415 2.211.140 3.151.940
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.536 1.966.730 2.767.290 121.738 351.085 555.741 1.114.938 2.372.680 3.423.639
st.2018 960.927 1.966.870 2.744.827 121.855 348.132 551.014 1.114.634 2.373.640 3.393.396
oct.2018 963.878 1.968.920 2.727.732 121.372 348.524 549.608 1.116.830 2.374.830 3.367.583
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
oct.18/oct.17 3,1 3,4 3,5 1,5 0,5 0,3 2,7 2,7 2,7
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4
ds.16/ds.15 3,6 4,5 4,5 1,9 1,0 1,1 3,3 3,9 3,8

Array
Array
Array
Array

El repunt del bimestre setembre-octubre frena momentàniament la lleu desacceleració que mostra la trajectòria expansiva del nombre d’ocupats a Barcelona d’ençà la tardor de l’any passat. Un refredament de la trajectòria expansiva que també s’observa a la resta de Catalunya i d’Espanya.

L’esperat saldo positiu del nombre d’ocupats que s’acostuma a produir durant els mesos de setembre i octubre, bàsicament pel reinici de l’activitat escolar, s’ha vist acompanyat enguany d’una magnitud fins a cert punt sorprenent. Un saldo bimensual de més de trenta vuit mil nous afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social només a Barcelona és una quantitat sense precedents en els darrers vint anys. Una singularitat que perd rellevància quan es comprova que el saldo del trimestre estiuenc, d’escassa magnitud, és negatiu. Vist en perspectiva, el fort repunt de setembre respon a la notable davallada registrada durant el bimestre anterior. El resultat final és que el saldo de l’estiu en termes d’ocupació és pràcticament nul i lleument pitjor que el d’un any abans. Com que el saldo positiu de l’octubre no és prou significatiu per a desmentir l’alentiment de la trajectòria expansiva de fons, continuem pensant que després de cinc anys de creixement ininterromput, el mercat laboral barceloní transita per una senda de creixement més feble que el del trienni 2015-2017 un cop el teixit productiu de la ciutat ha superat els màxims d’ocupació d’ara fa onze anys.

Si hom observa només la sèrie de saldos trimestrals hom pot pensar que la valoració que acabem de fer és prematura. Especialment per l’aparent recuperació que es dedueix dels saldos dels dos primers trimestres d’enguany. Però la tendència de fons, si hom compara mitjanes anuals mes a mes, esvaeix qualsevol dubte. Durant 2017 el creixement interanual mitjà va ser del 3,3%, mentre que en el que va de 2018 s’ha limitat a un augment del 2,2%, mantenint una trajectòria descendent equivalent a la pèrdua de gairebé una dècima percentual cada mes. En total, el creixement de fons ha perdut més d’un punt percentual, gairebé un terç del total, en menys d’un any.

Pel que fa a la incidència del potencial de creixement econòmic i d’una estructura productiva diversificada en l’evolució del nombre d’ocupats que semblava determinant per explicar els diferents ritmes de creixement observats a la capital i a la resta de Catalunya al llarg del darrer any i mig, les dades més recents la difuminen. Si durant el trienni 2014-2016 la diferència entre ambdós ritmes s’havia mantingut en unes set o vuit dècimes percentuals com a molt i els registres de 2017 i començament de 2018 mostraven diferències que en moments puntuals superaven el punt i mig percentual, les dades més recents apunten a un retorn a l’escenari de creixement més o menys homogeni. La ona expansiva que s’havia estès amb força de la capital cap a la resta del territori de la mà de l’activitat industrial i constructora, sembla que ha perdut empenta.

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML