Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2011 853.132 1.703.524 2.354.893 112.678 333.863 529.592 991.356 2.109.900 3.001.447
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
  
mç.2016 881.354 1.768.018 2.453.098 117.102 341.887 541.477 1.033.037 2.171.760 3.088.043
jn.2016 896.152 1.794.219 2.524.043 118.214 344.715 547.569 1.049.147 2.208.354 3.176.934
st.2016 895.116 1.799.943 2.505.812 117.421 341.853 543.957 1.046.415 2.211.140 3.151.940
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
ds.2017 934.389 1.905.175 2.631.811 120.333 345.789 545.950 1.087.344 2.310.260 3.270.659
mç. 2018 945.773 1.935.568 2.691.876 121.665 348.776 551.015 1.100.057 2.339.657 3.335.468
jn.2018 960.536 1.966.730 2.767.290 121.738 351.085 555.741 1.114.938 2.372.680 3.423.639
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
jn.18/jn.17 3,1 4,8 4,7 1,2 1,0 0,7 2,7 3,5 3,7
ds.17/ds.16 2,9 4,1 4,3 0,9 0,2 0,0 2,5 3,3 3,4
ds.16/ds.15 3,6 4,5 4,5 1,9 1,0 1,1 3,3 3,9 3,8

Array
Array
Array
Array

Alhora que s’assoleixen successius registres històrics del nombre d’ocupats, el mercat laboral barceloní veu com la desacceleració del creixement iniciada la tardor de l’any passat s’alenteix gràcies a la sorprenent evolució del mes de juny.

L’evolució del nombre de barcelonins actius afiliats a la Seguretat Social durant el passat mes de juny ens obliga a matisar valoracions recents que apuntaven a un aterratge suau i relativament imminent de la trajectòria fortament alcista que ha mantingut la creació d’ocupació a la ciutat el darrer quadrienni. Que el passat mes de juny s’hagi tancat amb un saldo positiu de més de quatre mil dos cents afiliats quan el que s’esperava era un saldo de magnitud similar però de signe negatiu, en línia amb el que ha estat habitual els darrers anys de recuperació de l’economia i del nombre d’ocupats, ha estat tota una sorpresa. El fet que aquest canvi de patró s’observi a tots els àmbits geogràfics considerats, inclòs al conjunt d’Espanya, alerta d’un possible canvi normatiu o d’una incidència administrativa d’efectes limitats en el temps. En conseqüència, i a l’espera de noves dades que confirmin o desmenteixin aquest canvi de tendència, continuem pensant que després de cinquanta mesos de creixement interanual sostingut, el mercat laboral barceloní transita una senda de creixement més feble que el dels darrers anys un cop el teixit productiu de la ciutat ha superat els màxims d’ocupació d’ara fa onze anys.

Si a més dels saldos mensuals hom observa la sèrie de variacions interanuals dels valors trimestrals, la valoració que acabem de fer pot semblar prematura. Especialment per l’aparent recuperació que es dedueix del saldo del primer semestre d’enguany. Però la tendència de fons apunta a que el creixement del quatre per cent de començament de 2017, el més elevat dels darrers dotze anys, molt probablement acabarà sent el punt d’inflexió definitiu de l’actual període expansiu.

La incidència del potencial de creixement econòmic i d’una estructura productiva diversificada en l’evolució del nombre d’afiliats actius es comença a fer evident en els diferents ritmes de creixement observats a la capital i a la resta de Catalunya. Si durant el trienni 2014-2016 la diferència entre ambdós ritmes s’havia mantingut en unes set o vuit dècimes percentuals com a molt, els registres més recents apunten a una diferència que en moments puntuals supera el punt i mig percentual. Sembla que la ona expansiva s’ha estès amb força de la capital cap a la resta del territori de la mà de l’activitat industrial i constructora.

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML