Impressió

Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social

Treballadors afiliats a la Seguretat Social
Període Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
ds.2010 874.976 1.756.551 2.439.995 114.151 337.936 537.418 1.014.109 2.162.100 3.086.563
ds.2011 853.132 1.703.524 2.354.893 112.678 333.863 529.592 991.356 2.109.900 3.001.447
ds.2012 824.745 1.634.128 2.255.410 110.485 327.014 519.167 968.243 2.026.840 2.875.276
ds.2013 825.858 1.624.056 2.244.734 111.055 328.514 520.935 970.021 2.004.786 2.862.396
ds.2014 844.725 1.678.911 2.314.940 114.668 336.736 532.740 993.512 2.073.830 2.944.870
  
mç.2015 853.292 1.696.639 2.353.161 114.936 337.449 534.450 1.002.499 2.097.770 2.982.867
jn.2015 864.245 1.721.290 2.423.454 116.074 340.801 541.579 1.014.838 2.133.662 3.066.991
st.2015 858.776 1.724.324 2.397.212 115.246 338.521 538.112 1.007.911 2.130.834 3.034.378
ds.2015 876.369 1.750.321 2.415.835 116.998 341.820 539.989 1.027.455 2.151.160 3.049.552
  
mç.2016 881.354 1.768.018 2.453.098 117.102 341.887 541.477 1.033.037 2.171.760 3.088.043
jn.2016 896.152 1.794.219 2.524.043 118.214 344.715 547.569 1.049.147 2.208.354 3.176.934
st.2016 895.116 1.799.943 2.505.812 117.421 341.853 543.957 1.046.415 2.211.140 3.151.940
ds.2016 908.135 1.829.400 2.523.977 119.217 345.089 545.772 1.061.171 2.235.835 3.164.601
  
mç. 2017 920.904 1.852.933 2.561.012 119.439 345.213 545.949 1.074.060 2.258.545 3.202.107
jn. 2017 931.304 1.876.192 2.643.023 120.314 347.529 551.641 1.085.263 2.292.488 3.300.293
st.2017 933.382 1.905.862 2.659.985 119.970 345.912 549.258 1.086.333 2.313.640 3.307.994
nv.2017 945.635 1.921.346 2.649.227 119.601 346.385 546.617 1.098.024 2.327.750 3.290.085
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social.
 Variació (%) Règim General Autònoms Total afiliats
Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya Barcelona RMB Catalunya
nv.17/nv.16 3,2 4,4 4,3 1,2 0,5 0,2 2,8 3,6 3,4
ds.16/ds.15 3,6 4,5 4,5 1,9 1,0 1,1 3,3 3,9 3,8
ds.15/ds.14 3,7 4,3 4,4 2,0 1,5 1,4 3,4 3,7 3,6

Array
Array
Array
Array

L’augment del nombre d’ocupats a Barcelona durant els darrers tres mesos ha permès recuperar la pèrdua registrada durant el trimestre anterior i assolir un nou màxim anual. El període de creixement anual mitjà de més del tres per cent iniciat a començament de 2015 inicia una fase d’expansió més continguda.

Assumint els alts i baixos dels darrers mesos, la majoria imputables a factors estacionals, la tendència de fons de l’evolució del nombre d’afiliats a la Seguretat Social que s’observa en els gràfics adjunts justifica una certa eufòria en la corresponent valoració. Després de set anys de progressiva millora dels saldos trimestrals –des del descens més intens del primer quart de 2009 fins a l’augment més elevat del darrer trimestre de 2015- sembla que el mercat laboral barceloní transita per una fase de creixement sostingut que comença a emetre senyals de lleu contenció. Una contenció previsible atès que el teixit productiu de la ciutat comença a vorejar els màxims d’ocupació d’ara fa deu anys, situats en poc més d’un milió cent mil afiliats a la Seguretat Social en situació d’alta.

Si a més dels saldos trimestrals s’observa la sèrie de variacions interanuals, la valoració que acabem de fer pot semblar prematura. Especialment per la intensitat del repunt dels darrers tres mesos. Però la tendència de fons apunta a que el creixement del quatre per cent del primer trimestre de 2017, el més elevat dels darrers onze anys, molt probablement acabarà sent el punt d’inflexió definitiu de l’actual tendència ascendent.

La incidència del potencial de creixement i d’una estructura productiva diversificada en l’evolució del nombre d’afiliats es comença a fer evident en els diferents ritmes de creixement observats a la capital i a la resta de Catalunya. Si durant el trienni 2014-2016 la diferència entre ambdós ritmes s’havia mantingut en unes set o vuit dècimes percentuals com a molt, els registres més recents apunten a una diferència que en moments puntuals supera el punt i mig percentual. Sembla que la ona expansiva s’ha estès amb força de la capital cap a la resta del territori de la mà de l’activitat industrial i constructora. Però observant en detall les dades del tercer trimestre, sembla que aquesta ona expansiva s’ha vist accentuada per un moviment de tipus administratiu sense més efectes. Una variació que s’observa i es comenta en l’apartat dedicat a l’ocupació del terciari a Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML