Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 841,2 449,5 391,7 2.920,1 3.947,5
4t.tr.2011 853,2 451,0 402,2 2.910,7 3.940,6
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
  
1r.tr.2015 780,0 387,9 392,1 2.769,9 3.781,3
2n.tr.2015 784,8 385,9 398,9 2.788,9 3.801,2
3r.tr.2015 779,4 388,8 390,6 2.753,0 3.770,4
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
  
1r.tr.2016 795,6 400,1 395,5 2.796,7 3.787,5
2n.tr.2016 821,9 402,9 419,0 2.804,1 3.784,9
3r.tr.2016 814,4 406,0 408,4 2.792,1 3.776,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.17/1r.tr.16 4,7 3,8 5,5 0,7 -0,3
4t.tr.15/4t.tr.14 -2,7 -0,2 -5,1 -0,9 -0,9
4t.tr.14/4t.tr.13 -1,7 -3,2 -0,1 -0,7 -0,9

La dinàmica fortament expansiva que ha mantingut el mercat laboral barceloní durant el darrer any explica la consolidació del canvi de tendència que mostra la població activa. Un canvi de tendència que no s’acaba de concretar fora de la regió metropolitana.

Segons els resultats de l’EPA del primer trimestre d’enguany, el nombre de persones actives residents a la capital catalana superava en un 4,7% el d’un any abans. Una variació interanual comparativament molt elevada, similar a la dels trimestres anteriors i sense precedents ens els darrers deu anys tant a la capital com a la resta d’àmbits analitzats. Atesos els antecedents en l’explotació d’aquesta variable per a Barcelona, deixarem en segon terme la intensitat del repunt i ens limitarem a constatar la consolidació del canvi de tendència del nombre d’actius que implica. Un moviment que permet recuperar els valors de quatre anys enrere i que respon bàsicament a l’increment de la població en edat de treballar. Les taxes d’activitat augmenten en relació al trimestre anterior però es mantenen estables en termes interanuals.

Aquesta consolidació de la tendència alcista de la població activa difícilment s’hauria produït sense la notable dinamització del mercat laboral durant el darrer trienni. És per això que sorprèn que a la resta del país, inclòs l’entorn metropolità, amb un ritme de creixement de l’ocupació similar o fins i tot més intens que a la ciutat central, encara no s’observi aquest procés de recuperació de la població activa. 

L’evolució per sexes revela alguns aspectes de les dades que aconsellen cautela en les valoracions. Així, mentre que a la capital la dinamització de la població activa és una tasca compartida entre homes i dones, a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya, el col·lectiu masculí –encara lleument dominant- resta i si el total d’actius no cau més és gràcies al repunt del nombre de dones que es declaren laboralment actives.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2010 79,9 78,8 78,5
4t.tr.2011 80,2 79,1 78,7
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
  
1r.tr.2015 79,0 78,8 78,7
2n.tr.2015 79,3 79,7 79,4
3r.tr.2015 79,1 78,7 78,9
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
  
1r.tr.2016 81,2 79,6 79,0
2n.tr.2016 82,0 79,6 79,0
3r.tr.2016 80,9 79,1 78,8
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML