Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 841,2 449,5 391,7 2.920,1 3.947,5
4t.tr.2011 853,2 451,0 402,2 2.910,7 3.940,6
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
  
1r.tr.2015 780,0 387,9 392,1 2.769,9 3.781,3
2n.tr.2015 784,8 385,9 398,9 2.788,9 3.801,2
3r.tr.2015 779,4 388,8 390,6 2.753,0 3.770,4
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
  
1r.tr.2016 795,6 400,1 395,5 2.796,7 3.787,5
2n.tr.2016 821,9 402,9 419,0 2.804,1 3.784,9
3r.tr.2016 814,4 406,0 408,4 2.792,1 3.776,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
2n.tr.17/2n.tr.16 -2,3 1,6 -6,0 -0,8 -0,4
4t.tr.15/4t.tr.14 -2,7 -0,2 -5,1 -0,9 -0,9
4t.tr.14/4t.tr.13 -1,7 -3,2 -0,1 -0,7 -0,9

L’intens creixement en solitari de la població activa barcelonina durant 2016 i primers mesos d’enguany reclamava una correcció com la que s’ha començat a manifestar al llarg del segon trimestre. Amb aquest canvi de tendència, les variacions negatives s’imposen a tots els àmbits considerats. 

Segons els resultats de l’EPA del segon trimestre d’enguany, els poc més de vuit-cents mil barcelonins comptabilitzats com a laboralment actius eren un 2,3% menys que un any abans i un 3,6% menys que el trimestre anterior. Una davallada especialment intensa, amb pocs antecedents i sense cap rèplica a la resta d’àmbits territorials considerats, que respon bàsicament a un ajustament tècnic després del fort creixement estimat dels darrers quatre trimestres. A la resta de l’entorn metropolità i de Catalunya les dades més recents apunten a un context d’estabilitat tenyit d’un lleu biaix baixista. Una tendència recessiva que és especialment insistent al conjunt d’Espanya.

Un dels factors que pot ajudar a explicar la major intensitat del retrocés a la capital és l’estabilització de la població de 16 i més anys. A la resta del país aquest segment de la població manté una trajectòria lleument alcista. Les taxes d’activitat reculen de manera generalitzada sent Barcelona el màxim exponent, on es situen novament per sota del 80% de la població en edat de treballar i s’equiparen a les del conjunt de Catalunya.

En el cas de la capital, l’evolució de la població activa per sexes sembla confirmar que la contracció de les estimacions més recents respon bàsicament a una correcció de l’eufòria que de manera recurrent desprenien els resultats dels darrers trimestres. El col·lectiu femení és el més afectat i de cop i volta, segons aquestes estimacions, perd tota la presència que havia guanyat en el mercat laboral el darrer any. Contràriament, el segment masculí manté la variació alcista per sisè trimestre consecutiu. Variacions escassament consistents i difícils de justificar atès que difereixen notablement de les que es donen en els altres àmbits considerats.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2010 79,9 78,8 78,5
4t.tr.2011 80,2 79,1 78,7
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
  
1r.tr.2015 79,0 78,8 78,7
2n.tr.2015 79,3 79,7 79,4
3r.tr.2015 79,1 78,7 78,9
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
  
1r.tr.2016 81,2 79,6 79,0
2n.tr.2016 82,0 79,6 79,0
3r.tr.2016 80,9 79,1 78,8
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML