Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 707,7 365,5 342,2 2.401,4 3.242,3
4t.tr.2011 710,1 371,6 338,5 2.326,7 3.136,6
4t.tr.2012 692,6 346,8 345,8 2.183,9 2.962,1
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
  
1r.tr.2015 663,9 328,4 335,5 2.227,5 3.023,2
2n.tr.2015 676,9 338,9 338,0 2.259,8 3.075,0
3r.tr.2015 671,2 337,5 333,7 2.278,3 3.110,9
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
  
1r.tr.2016 690,2 352,0 338,2 2.319,8 3.127,6
2n.tr.2016 712,8 357,1 355,7 2.364,7 3.181,3
3r.tr.2016 717,8 365,6 352,2 2.386,2 3.223,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
  
1r.tr.2017 734,3 369,2 365,1 2.402,5 3.197,9
2n.tr.2017 721,0 367,0 354,0 2.419,4 3.270,5
3r.tr.2017 724,5 382,8 341,7 2.447,1 3.316,6
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
3r.tr.17/3r.tr.16 0,9 4,7 -3,0 2,6 2,9
4t.tr.16/4t.tr.15 6,4 4,7 8,2 4,0 3,2
4t.tr.15/4t.tr.14 1,0 3,7 -1,8 2,0 1,8

Igual que en la població activa, l’evolució del nombre de barcelonins ocupats posa punt i final al fort creixement de 2016 i començament d’enguany i s’endinsa en una fase de consolidació dels volums assolits.

Després de l’intens creixement de la major part de 2016 i primer trimestre d’enguany, l’explotació més recent dels resultats de l’EPA per a Barcelona ofereix senyals d’inequívoca contenció que contrasten amb els resultats més expansius de l’entorn metropolità i resta de Catalunya. D’alguna manera es comença a corregir la inconsistència que implicava la pèrdua d’ocupació durant el segon trimestre en relació amb el primer quan la tendència de fons en una conjuntura expansiva com l’actual és la inversa com mostra l’evolució de la resta del país i com palesen els registres d’afiliats actius a la Seguretat Social. A posteriori es confirma que el ritme de creixement del nombre d’ocupats de la major part de 2016 i primer trimestre d’enguany estava, com suposàvem, sobreestimat. En conseqüència, ni l’ocupació ha començat l’any creixent per sobre del sis per cent interanual ni s’ha desaccelerat sobtadament durant la primavera i l’estiu. Deixem-ho en un terme mig, en línia amb les taxes de creixement de la província i de Catalunya.

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2010 67,0 64,7 64,4
4t.tr.2011 66,5 63,1 62,5
4t.tr.2012 65,1 59,8 59,7
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
  
1r.tr.2015 67,2 63,3 62,9
2n.tr.2015 68,3 64,5 64,1
3r.tr.2015 67,9 65,1 65,0
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
  
1r.tr.2016 70,3 66,0 65,2
2.tr.2016 71,0 67,0 66,4
3r.tr.2016 71,2 67,6 67,3
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
  
1r.tr.2017 71,4 67,8 66,6
2n.tr.2017 70,7 68,1 67,9
3r.tr.2017 71,1 68,9 68,8
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML