Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 707,7 365,5 342,2 2.401,4 3.242,3
4t.tr.2011 710,1 371,6 338,5 2.326,7 3.136,6
4t.tr.2012 692,6 346,8 345,8 2.183,9 2.962,1
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
  
1r.tr.2015 663,9 328,4 335,5 2.227,5 3.023,2
2n.tr.2015 676,9 338,9 338,0 2.259,8 3.075,0
3r.tr.2015 671,2 337,5 333,7 2.278,3 3.110,9
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
  
1r.tr.2016 690,2 352,0 338,2 2.319,8 3.127,6
2n.tr.2016 712,8 357,1 355,7 2.364,7 3.181,3
3r.tr.2016 717,8 365,6 352,2 2.386,2 3.223,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
  
1r.tr.2017 734,3 369,2 365,1 2.402,5 3.197,9
2n.tr.2017 721,0 367,0 354,0 2.419,4 3.270,5
3r.tr.2017 724,5 382,8 341,7 2.447,1 3.316,6
4t.tr.2017 726,4 379,5 346,9 2.472,2 3.316,2
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
4t.tr.17/4t.tr.16 0,2 3,6 -3,3 3,5 3,5
4t.tr.16/4t.tr.15 6,4 4,7 8,2 4,0 3,2
4t.tr.15/4t.tr.14 1,0 3,7 -1,8 2,0 1,8

Igual que en la població activa, l’evolució del nombre de barcelonins ocupats segons l’EPA sembla apuntar que s’ha iniciat una fase de creixement moderat o de consolidació dels volums assolits.

Després de l’intens creixement estimat per a la major part de 2016 i primer trimestre de 2017, l’explotació més recent dels resultats de l’EPA per a Barcelona ofereix senyals d’inequívoca contenció que contrasten amb els resultats més expansius de l’entorn metropolità i resta de Catalunya. Una evolució que s’ha d’emmarcar en el context d’anar corregint la inconsistència que implicava la pèrdua d’ocupació durant el segon trimestre de 2017 en relació amb el primer quan la tendència de fons en una conjuntura expansiva com la del darrer any és la inversa com mostra l’evolució de la resta del país i com palesen els registres d’afiliats actius a la Seguretat Social. A posteriori s’ha confirmat que el ritme de creixement del nombre d’ocupats de la major part de 2016 i primer trimestre de 2017 estava, com suposàvem, sobreestimat. En conseqüència, ni l’ocupació va començar l’any creixent per sobre del sis per cent interanual ni s’ha desaccelerat sobtadament durant la resta de l’any. Deixem-ho en un terme mig, en línia amb les taxes de creixement de la província i de Catalunya.

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2010 67,0 64,7 64,4
4t.tr.2011 66,5 63,1 62,5
4t.tr.2012 65,1 59,8 59,7
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
  
1r.tr.2015 67,2 63,3 62,9
2n.tr.2015 68,3 64,5 64,1
3r.tr.2015 67,9 65,1 65,0
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
  
1r.tr.2016 70,3 66,0 65,2
2.tr.2016 71,0 67,0 66,4
3r.tr.2016 71,2 67,6 67,3
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
  
1r.tr.2017 71,4 67,8 66,6
2n.tr.2017 70,7 68,1 67,9
3r.tr.2017 71,1 68,9 68,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML