Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 707,7 365,5 342,2 2.401,4 3.242,3
4t.tr.2011 710,1 371,6 338,5 2.326,7 3.136,6
4t.tr.2012 692,6 346,8 345,8 2.183,9 2.962,1
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
  
1r.tr.2015 663,9 328,4 335,5 2.227,5 3.023,2
2n.tr.2015 676,9 338,9 338,0 2.259,8 3.075,0
3r.tr.2015 671,2 337,5 333,7 2.278,3 3.110,9
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
  
1r.tr.2016 690,2 352,0 338,2 2.319,8 3.127,6
2n.tr.2016 712,8 357,1 355,7 2.364,7 3.181,3
3r.tr.2016 717,8 365,6 352,2 2.386,2 3.223,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
  
1r.tr.2017 734,3 369,2 365,1 2.402,5 3.197,9
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.17/1r.tr.16 6,4 4,9 8,0 3,6 2,2
4t.tr.16/4t.tr.15 6,4 4,7 8,2 4,0 3,2
4t.tr.15/4t.tr.14 1,0 3,7 -1,8 2,0 1,8

Les darreres explotacions de l’EPA confirmen i probablement sobreestimen la intensitat amb la que s’expandeix la població ocupada a Barcelona.

L’evolució del nombre de barcelonins que manifesten estar ocupats durant el primer trimestre d’enguany consolida la trajectòria alcista encetada durant la primera meitat de 2015 i permet recuperar magnituds equivalents a les de vuit anys enrere. En línia amb l’evolució de la població activa, en termes relatius l’ocupació entre els barcelonins creix més intensament que a la resta de Catalunya. Les taxes d’ocupació entre els barcelonins assoleixen valors insòlits d’ençà l’inici de la Gran Recessió per l’efecte de l’augment darrerament tan intens del nombre d’ocupats.

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2010 67,0 64,7 64,4
4t.tr.2011 66,5 63,1 62,5
4t.tr.2012 65,1 59,8 59,7
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
  
1r.tr.2015 67,2 63,3 62,9
2n.tr.2015 68,3 64,5 64,1
3r.tr.2015 67,9 65,1 65,0
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
  
1r.tr.2016 70,3 66,0 65,2
2.tr.2016 71,0 67,0 66,4
3r.tr.2016 71,2 67,6 67,3
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
  
1r.tr.2017 71,4 67,8 66,6
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML