Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 15,9 18,7 12,6 17,8 17,9
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
  
1r.tr.2015 14,9 15,3 14,4 19,6 20,0
2n.tr.2015 13,7 12,2 15,3 19,0 19,1
3r.tr.2015 13,9 13,2 14,6 17,2 17,5
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

La taxa d’atur estimat es manté entre els valors més baixos dels darrers vuit anys a tots els àmbits considerats amb l’excepció d’Espanya, que tot just baixa del dinou per cent, un valor similar al de tancament de 2009.

Segons l’EPA del primer trimestre d’enguany, la taxa d’atur entre els barcelonins es situa en l’11,8%, un dels valors més baixos de tot el període de crisi però superant àmpliament les xifres de 2008. Deixant de banda les tradicionals oscil·lacions estacionals, es manté la trajectòria descendent iniciada a començament de 2013 i que corrobora la corresponent taxa estimada a partir de l’atur registrat, que tanca el primer trimestre d’enguany clarament per sota del deu per cent. S’han requerit gairebé vuit anys i una notable flexibilització de la normativa laboral perquè les taxes d’atur recuperin valors comparables als existents en el moment que es va començar a manifestar la recessió de 2009.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML