Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
4t.tr.2018 10,2 9,1 11,3 11,3 11,7
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les estimacions del darrer trimestre de 2018 alteren de manera incomprensible la trajectòria descendent del nombre d’aturats barcelonins i de la corresponent taxa d’atur.

En l’anàlisi de l’atur hom disposa de dues possibles referències oficials. Una de registral de periodicitat mensual i l’estimativa trimestral de l’Enquesta de Població Activa. Els resultats no són ni poden ser coincidents en termes absoluts però sí que haurien de coincidir en l’evolució llevat de moments molt concrets que no és el cas. Exposant breument la situació, l’atur registrat pels serveis públics d’ocupació ha tancat 2018 mantenint la trajectòria baixista dels darrers anys i sense mostrar divergències entre els diferents àmbits territorials. Una evolució congruent amb la dinàmica expansiva que han mantingut els volums d’ocupació. En el cas de l’EPA, el nombre de desocupats a final d’any també continua baixant a tot arreu menys a Barcelona. Atès que l’evolució de la població activa ha estat similar a tots els àmbits, la taxa d’atur repunta amb força a tot Catalunya amb la particularitat que a Barcelona aquest repunt situa la taxa d’atur de final d’any per sobre de la d’un any abans. Un resultat difícil d’acceptar.

Com en el cas del nombre d’ocupats, el problema sembla derivar de variacions excessives del passat recent. En aquest cas, el detall per sexes alerta del protagonisme del col•lectiu femení en l’augment inesperat de l’atur i de la corresponent taxa. Segons les dades de la darrera EPA, l’atur femení a Barcelona ha crescut prop d’un 24% en el conjunt de 2018 mentre que el masculí ha davallat quasi un 14%. Pel conjunt de la província i de Catalunya, ambdues variacions anuals són negatives i més contingudes. Durant el bimestre anterior (2016-2017) el nombre de barcelonines desocupades s’havia reduït un 32%, vint punts percentuals més que els homes. Això fa pensar que el repunt de 2018 respon a la necessitat de corregir aquest accentuat descens. En conseqüència, caldrà esperar a disposar de més dades abans de prendre en consideració el repunt de la taxa d’atur. 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML