Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 15,9 18,7 12,6 17,8 17,9
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
  
1r.tr.2015 14,9 15,3 14,4 19,6 20,0
2n.tr.2015 13,7 12,2 15,3 19,0 19,1
3r.tr.2015 13,9 13,2 14,6 17,2 17,5
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

El repunt de la taxa d’atur estimat entre la població activa barcelonina durant l’estiu de 2017 respon tant a factors estacionals com a la previsible correcció del fort descens del nombre d’aturats del trimestre anterior.

Segons l’EPA del segon trimestre de 2017, el nombre de barcelonins aturats s’havia reduït gairebé un 17% en només tres mesos, amb l’impacte corresponent en la taxa d’atur. Un trimestre més tard el nombre d’aturats ha repuntat un 16% fins gairebé igualar la xifra d’un any abans. Si hom accepta aquesta successió increïble d’alts i baixos (variacions de l’ordre del 65% en termes anuals) que contrasten amb una evolució més consistent a la resta del territori, es pot explicar el repunt de la taxa d’atur. Observant amb més perspectiva la successió de resultats de l’EPA, sembla incontestable que la taxa d’atur dels barcelonins manté la trajectòria descendent dels darrers anys alhora que es va desaccelerant. Una evolució esperable d’ençà que els darrers valors de la taxa d’atur s’han apropant als immediatament anteriors a la recessió de 2009.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML