Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 15,9 18,7 12,6 17,8 17,9
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
  
1r.tr.2015 14,9 15,3 14,4 19,6 20,0
2n.tr.2015 13,7 12,2 15,3 19,0 19,1
3r.tr.2015 13,9 13,2 14,6 17,2 17,5
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

La forta davallada del nombre de dones aturades situa la taxa d’atur estimat entre els barcelonins a l’entorn del deu per cent, el valor més baix dels darrers vuit anys i quatre punts relatius menys que a l’entorn metropolità.

Segons l’EPA del segon trimestre d’enguany, la taxa d’atur entre els barcelonins es situa lleument per sobre del deu per cent, el valor més baix de tot el període de crisi però superant àmpliament els mínims de deu anys enrere. Però per copsar el valor real d’aquesta dada s’ha de saber que la sensible reducció de la taxa d’atur que s’ha aconseguit en només tres mesos ha anat acompanyada també d’una reducció del nombre d’ocupats. Si s’amplia la perspectiva a l’evolució del darrer any l’atur estimat a Barcelona s’ha reduït en gairebé 27.000 demandants d’ocupació alhora que el nombre de barcelonins ocupats ha crescut en poc més de vuit mil efectius. Un desequilibri pràcticament inexistent a l’entorn metropolità i a la resta del país.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML