Impressió

Mercat immobiliari

El mercat immobiliari residencial de Barcelona manté una trajectòria alcista similar a la del conjunt de Catalunya pel que fa a compravendes i lidera la recuperació dels preus, inclosos els de lloguer.

La consolidació de la trajectòria expansiva que mostren els principals indicadors macroeconòmics està afavorint la ràpida recuperació del mercat immobiliari residencial de la ciutat. Un procés incentivat per la progressiva normalització de l’accés al crèdit i la contundent davallada del preu del diner que ha propiciat el BCE. En aquest context, el desequilibri entre una oferta inelàstica i una demanda creixent tant per a ús residencial com per a inversió, està pressionant a l’alça els preus de tot el sector.