Impressió

Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya

La millora de la conjuntura econòmica i la política expansiva del BCE reactiven les compravendes d’habitatges. Les societats acaparen una cinquena part de les transaccions realitzades a Barcelona durant 2016.

El mercat residencial de la capital, igual que el de la resta de Catalunya,  acumula quatre anys consecutius de creixement del nombre de compravendes d’habitatges. El nombre de transaccions registrades el darrer any és el més elevat dels darrers nou anys, situant-se a mig camí de la mitjana anual del trienni 2011-2013, el dels mínims del que va de segle, i de la mitjana anual del trienni més expansiu d’abans de la crisi. Sembla un bon punt de sortida per a valorar la solidesa de la recuperació del mercat. Un procés que a la resta de Catalunya és més feble.

La variació dels preus de transacció mostra també aquest lideratge de la capital en la dinamització del mercat residencial: l’augment acumulat dels darrers dos anys més que dobla el registrat a la resta del país. Una variació imputable tant a l’activació de la demanda com al radical descens del preu del diner.