Impressió

Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya

Les xifres dels darrers mesos de 2017 mostren canvis significatius en l’evolució del mercat immobiliari residencial de la ciutat. Les transaccions s’estanquen com a conseqüència de que una part de la demanda solvent desisteix de posicionar-se com a inversora alhora que la menys solvent es veu expulsada per l’augment acumulat dels preus.

El mercat immobiliari de la capital, igual que el de la resta de Catalunya, acumula prop de cinc anys consecutius de creixement del nombre de compravendes d’habitatges. El nombre de transaccions registrades el darrer any és el més elevat dels darrers onze, situant-se a mig camí de la mitjana anual del trienni 2011-2013, el dels mínims del que va de segle, i de la mitjana anual del trienni més expansiu d’abans de la crisi. Alhora, les xifres del segon semestre reflecteixen un sobtat estancament que, a banda d’altres factors, s’ha d’associar a la situació d’inestabilitat política viscuda a Catalunya i que va patir de manera directa la ciutat.

La ràpida i contundent recuperació dels preus de venda ha estat, sens dubte, un altre del factors que han frenat la sòlida recuperació de les transaccions d’habitatges a Barcelona. L’entorn metropolità ha patit una pressió inflacionista menys accentuada i la trajectòria alcista de les compravendes encara es manté.