Impressió

Compravendes i preus dels habitatges de segona mà

El mercat residencial de Barcelona és, bàsicament, un mercat de segona mà. Un segment que el darrer any ha acaparat més del noranta per cent de les transaccions d’habitatges registrades a la capital i que acumula quatre anys consecutius d’augment dels preus de venda.

Una oferta molt més àmplia i diversificada en tots el sentits que no pas la dels habitatges nous i uns preus de sortida que de mitjana eren i continuen sent més baixos que els registrats durant el trienni 2006-2008, explica l’interès d’inversors i residents en aquest segment del mercat tan bon punt la recuperació de l’economia i del mercat laboral s’ha començat a consolidar. Aquesta pressió compradora, sumada a uns tipus d’interès excepcionalment baixos, ha propiciat que els preus del mercat immobiliari residencial mantinguin una trajectòria clarament alcista.

La distribució de l’oferta d’habitatges de segona mà per districtes és, òbviament, molt més homogènia que la dels habitatges nous. Sants-Montjuïc, Les Corts i Sant Andreu es desmarquen a l’alça de la resta de ciutat pel que fa a variacions en els preus mitjans durant 2017. Contràriament, els preus de Ciutat Vella i Nou Barris són els que menys avancen.