Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2011 6.338 79,4 273,8 3.327,4 21.764,7 186,9
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,57
   
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
1r.tr. 3.957 81,3 319,8 3.498,7 21.842,1 232,6
2n.tr. 4.014 79,4 309,5 3.571,4 22.935,8 208,3
3r.tr. 3.588 80,5 353,2 3.891,4 23.611,1 199,3
4t.tr. 2.952 78,3 342,5 4.010,8 23.200,1 213,3
2018
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-17,4 -4,7 1,1 7,1 1,8 -13,9
2017/2016 11,0 0,1 16,1 17,3 3,1 7,4
2016/2015 18,4 -2,0 3,8 7,9 1,4 1,5

Array
Array
Array

El sector immobiliari residencial de la capital tanca la primera meitat d’enguany encaixant un notable descens del nombre de transaccions d’habitatges de segona mà. Un resultat que posa punt i final a un quinquenni de recuperació. Un canvi d’escenari que es completa amb una tendència a l’estabilització dels preus de venda.

La trajectòria alcista dels darrers anys ha estat tan intensa que el seu punt i final difícilment podia ser discret. Després de mantenir un ritme de creixement acumulatiu de gairebé el vint per cent durant els darrers quatre anys, no ha de sorprendre la contracció de la primera meitat d’enguany. Els preus ja no són tan atractius com ho eren al començament de la recuperació, fet que refreda la demanda inversora i, d’altra banda, una bona part de la demanda retinguda per la manca de finançament bancari ja ha pogut accedir a la categoria de propietari (endeutat) del seu habitatge. A banda d’aquests dos factors, que els tipus d’interès encara es mantinguin excepcionalment baixos no compensa l’enrarit clima polític que es viu a Catalunya ni els primers senyals de desacceleració del creixement de l’economia, un context que perjudica la inversió residencial. En definitiva, la pressió de la demanda ha perdut intensitat.

Una ullada superficial de les dades bàsiques d’aquest segment d’activitat posa de manifest que el nombre de compravendes registrades durant el primer semestre d’enguany a Barcelona ha caigut un 17,4% en relació al mateix període de 2017. També s’ha reduït, però menys, aproximadament un cinc per cent, la superfície mitjana dels habitatges afectats. Pel que fa al preu de venda mitjà, la reducció de la superfície ha contribuït a neutralitzar l’augment interanual del 7,1% del preu/m2. Així, el preu mitjà d’un habitatge de segona mà de 76,5m2 construïts es situa en els 320.000€, magnitud lleument més baixa que els actuals valors màxims assolits durant la segona meitat de l’any passat. És el mateix que s’observa en el preu per unitat de superfície, que en el que va d’any s’ha mantingut per sota dels quatre mil euros/m2 assolits a final de 2017.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML