Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2009 5.929 78,8 295,9 3.643,0 21.600,0 180,3
2010 7.861 79,6 296,5 3.577,1 21.167,9 184,1
2011 6.338 79,4 273,8 3.327,4 21.764,7 186,9
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
  
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
1r.tr. 2.997 84,5 282,9 2.883,0 22.576,0 189,4
2n.tr. 2.756 81,0 274,2 2.953,2 19.746,8 182,9
3r.tr. 2.810 81,3 265,4 2.925,6 20.652,2 231,2
4t.tr. 2.476 78,8 270,0 2.990,0 17.699,1 263,2
  
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,57
1r.tr. 3.067 80,4 277,8 3.046,2 19.512,2 185,6
2n.tr. 3.474 81,2 286,5 3.148,0 20.754,7 233,7
3r.tr. 3.532 80,2 294,0 3.239,1 22.903,2 247,1
4t.tr. 2.997 77,5 274,7 3.221,6 21.428,6 196,08
   
2017
1r.tr. 3.957 81,3 319,8 3.498,7 21.842,1 232,6
2n.tr. 4.014 79,4 309,5 3.571,4 22.935,8 208,3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
15.5 -2.2 8 13.5 10.5 -10.8
2016/2015 18.4 -2.0 3.8 7.9 1.4 1.5
2015/2014 16.3 -1.7 7.5 8.4 4.4 -7.3

Array
Array
Array

L’augment persistent de les compravendes en el segment de l’habitatge de segona mà accentua la trajectòria alcista dels preus.

A diferència d’altres fonts que analitzen aquest mercat, l’estadística registral que es presenta aquí considera habitatges nous només els que han obtingut el certificat final d’obra com a màxim un any i mig enrere. Aquest criteri tan restrictiu fa que molts habitatges sense estrenar per culpa de la darrera crisi hagin passat aquests darrers anys directament al mercat de segona mà, reduint les diferències en característiques bàsiques dels habitatges com les mitjanes de superfície i preus. En conclusió, el mercat de segona mà continua sent extraordinàriament heterogeni i inclou molts habitatges que algunes altres fonts poden situar en la categoria de nous. Serveixi aquesta consideració inicial per explicar perquè en algun moment del passat més recent els preus dels dos mercats han estat més propers del que esperaríem, o del que era normal fins la crisi. Una situació que ha començat a canviar a partir de 2016.

El revifament de les compravendes per cinquè any consecutiu amb taxes de creixement de dos dígits s’explica en part pel baix nivell de sortida i recull la reaparició d’una demanda que s’havia mantingut latent a l’espera d’una millora de les condicions econòmiques d’accés. La combinació de diversos factors –preus per sota de fins a un 20% de la mitjana anual del trienni 2006-2008, recuperació de la confiança de la demanda per l’evolució del mercat de treball i una millora de l’accés al crèdit en un entorn de tipus d’interès excepcionalment baixos— ha afavorit l’interès de la demanda, tant de la que compra per a ús propi com de la que valora la compra exclusivament com una inversió.

L’alça dels preus de segona mà en el que va d’any comença a replicar, amb un cert retard, a la que han registrat els de nova construcció en termes de preu total. Així, el preu mitjà d’un habitatge de poc més de vuitanta m2 construïts es situa en els 315.000€, valor que no s’assolia d’ençà 2008. Un valor que se situa un 22% aproximadament per sota dels de nova construcció.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML