Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

L’escassetat de l’oferta d’habitatges nous a la capital pressiona a l’alça els preus de venda i desvia demanda al segment de segona mà i a l’entorn metropolità. Es produeix un notable replegament dels estrangers d’aquest segment del mercat barceloní, però no del de la resta del país.

Oferta limitada, transaccions igualment contingudes i estables per cinquè any consecutiu i preus mitjans rebotant a l’alça d’ençà l’estiu de 2015, són alguns dels trets que han caracteritzat l’evolució recent del mercat de sostre residencial nou a la capital. La inversió empresarial, protagonista en el moment inicial de la represa, s’ha replegat d’ençà que els preus s’han començat a recuperar i està centrant el seu interès en el segment de la segona mà.

La distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous a la ciutat durant el bienni 2016-2017 mostra una imatge relativament equilibrada amb trets singulars que van més enllà de la tradicional posició destacada de Sant Martí i el dèficit crònic de Nou Barris. Es constata l’escassa dotació de sostre nou a Sant Andreu i, en sentit invers, els resultats de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Ciutat Vella.