Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

L’escassetat de l’oferta d’habitatges nous desvia demanda al segment de segona mà i pressiona a l’alça els preus de venda. Els estrangers assumeixen el protagonisme cedit en termes relatius per les persones jurídiques com a clients en aquest segment.

Oferta limitada, transaccions igualment contingudes i estables per quart any consecutiu i preus mitjans rebotant a l’alça d’ençà l’estiu de 2015, són alguns dels trets que han caracteritzat l’evolució recent del mercat de sostre residencial nou a la capital. També convé remarcar el pes determinant de la inversió empresarial i estrangera en aquest mercat i l’escassa rellevància de les compravendes d’habitatges protegits.

La distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous durant el bienni 2015-2016 mostra una imatge relativament equilibrada amb trets singulars que van més enllà de la tradicional posició destacada de Sant Martí i el dèficit crònic de Nou Barris. Sorprèn negativament l’escassa dotació de sostre nou a Sant Andreu i, en sentit invers, els resultats de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Ciutat Vella.