Impressió

Cost d'accés a l'habitatge

L’accessibilitat a l’habitatge és un dels aspectes més rellevants per a la comprensió de les dinàmiques urbanes. La filosofia dels indicadors d’accessibilitat és enllaçar la capacitat adquisitiva de la població amb les condicions del mercat immobiliari i del financer per tal de veure si les llars poden accedir a un bé tant bàsic com és l’habitatge en el mercat lliure.

Les darreres dades anuals disponibles indiquen que tot i l’augment dels preus que ha registrat el mercat immobiliari barceloní, l’accessibilitat a l’habitatge en propietat es manté en la zona de mínims de la sèrie gràcies a l’augment de la renda mitjana i al descens dels tipus d’interès. Per contra, l’indicador equivalent del mercat de lloguer alerta d’un notable repunt que permet avançar que al llarg de 2017 es poden assolir nous màxims de la sèrie.

Les diferències entre districtes pel que fa a l’accessibilitat a l’habitatge, més reduïdes que un any abans, reflecteixen que la recuperació del mercat immobiliari en termes de preus s’està generalitzant a la major part de la ciutat.