Impressió

Cost d'accés a l'habitatge

L’accessibilitat a l’habitatge és un dels aspectes més rellevants per a la comprensió de les dinàmiques urbanes. La filosofia dels indicadors d’accessibilitat és enllaçar la capacitat adquisitiva de la població amb les condicions del mercat immobiliari, financer i hipotecari per tal de veure si les llars poden accedir a un bé bàsic com és l’habitatge en el mercat lliure. 

Les dades de 2015 indiquen que tot i la trajectòria alcista dels preus dels habitatges, l’accessibilitat a l’habitatge en propietat es manté en els valors mínims de la sèrie gràcies a l’augment de la renda mitjana i al descens dels tipus d’interès.

Les notables diferències entre districtes pel que fa a l’accessibilitat a l’habitatge en propietat és un bon reflex de que la recuperació del mercat immobiliari té diferents intensitats per àrees dins de la ciutat.