Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

Les dades de 2016 i començament d’enguany reflecteixen una certa reactivació del crèdit hipotecari. Augmenta novament, en relació amb els pitjors anys de la crisi, el nombre de transaccions d’habitatges amb hipoteca.

Un cop superada la fase més dura del procés de sanejament i recuperació del sector financer, el mercat hipotecari es comença a normalitzar. Que els darrers tres anys han estat de transició en aquest procés ho testimonia el fet que, alhora que es continuava reduint el total del crèdit hipotecari viu en mans de les famílies, augmentava la contractació de noves hipoteques i el seu import mitjà. Una situació impulsada tant per la incidència de la millora de l’entorn macroeconòmic sobre la demanda de finançament com per l’efecte de la política monetària expansiva del BCE sobre la corresponent oferta de crèdit.