Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

Les dades de 2017 confirmen la recuperació del crèdit hipotecari iniciada dos anys abans. Augmenta tant el nombre de noves hipoteques constituïdes com el seu import mitjà.

Un cop superada la fase més dura del procés de sanejament i recuperació del sector financer, el mercat hipotecari s’ha normalitzat. Que els darrers anys han estat de transició en aquest procés ho testimonia el fet que, alhora que es continuava reduint el total del crèdit hipotecari viu en mans de les famílies, augmentava la contractació de noves hipoteques i el seu import mitjà. Una situació impulsada tant per la incidència de la millora de la conjuntura econòmica sobre la demanda de finançament com per l’efecte de la política monetària expansiva del BCE sobre l’oferta de crèdit.