Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

Les dades de 2016 mostren que la reactivació del crèdit hipotecari es manté. Augmenta novament, en relació amb els pitjors anys de la crisi, el nombre d’habitatges finançats via crèdit hipotecari.

Un cop superada la fase més dura del procés de sanejament i recuperació del sector financer, el mercat hipotecari es comença a normalitzar. Que els darrers tres anys han estat de transició en aquest procés ho testimonia el fet que, alhora que es continuava reduint el total del crèdit hipotecari viu en mans de les famílies, augmentava la contractació de noves hipoteques i el seu import mitjà. Una situació impulsada tant per l’impuls de la millora de l’entorn macroeconòmic sobre la demanda de finançament com per l’efecte de la política monetària expansiva del BCE sobre la corresponent oferta de crèdit.