Impressió

Crèdit hipotecari

Array
Array
Array
Array

El creixement de la demanda i el renovat interès de la banca pel negoci hipotecari s’alien amb l’excepcional situació del preu del diner per impulsar la concessió de nous crèdits hipotecaris.

L’estabilització de l’euríbor a un any (l’interès que s’utilitza de forma majoritària per a revisar les hipoteques a tipus variable a Espanya) en mínims històrics i valors negatius ha estat un factor determinant en l’augment del nombre d’hipoteques formalitzades. Un escenari, el dels tipus d’interès negatius, que no agrada a la banca però que ha estat un bon reclam per tornar a atreure a potencials compradors d’habitatge a les seves oficines.

Convé recordar que la banca conserva encara molta oferta d’habitatge en cartera i que l’actual conjuntura de creixement econòmic relativament ferm i baix preu del diner facilita la venda d’immobles a preus més alts que si el finançament fos més car. En conseqüència, una part de l’increment del nombre d’hipoteques formalitzades i del seu import respon probablement a l’efecte oportunitat d’aprofitar una conjuntura irrepetible en termes de cost financer i amb data de caducitat. No s’esperen canvis abans de l’estiu en la política monetària del BCE però no es poden descartar en funció de com evolucioni la inflació i el creixement del PIB a la zona de l’euro i sense perdre de vista que la Reserva Federal dels Estats Units ja està aplicant una política monetària més ortodoxa.

Que la situació del mercat immobiliari-financer al nostre país no acaba d’estar normalitzada, malgrat l’evolució positiva de la immensa majoria dels indicadors econòmics, ho deixa entreveure el fet que en un context de tipus d’interès extraordinàriament baixos en termes reals el volum total de crèdit hipotecari viu en mans de les famílies evoluciona encara a la baixa. També és cert que ja no cau amb la intensitat que ho ha fet els darrers anys gràcies a la millora de la solvència dels hipotecats en termes generals i especialment a l’augment sostingut de la formalització de noves hipoteques.

Des del punt de vista del comprador (que no sempre necessita finançament aliè), els darrers temps han aportat un perfil molt més divers que el d’abans de la crisi. Actualment, a Barcelona la demanda d’habitatge en propietat la conformen famílies més o menys tradicionals (incloent unitats de convivència sense nucli) que cerquen un primer habitatge propi o canviar el que ja tenen, d’altres residents amb bona salut econòmica que davant de la situació dels mercats financers opten per invertir en habitatge (en molt casos, per a destinar-los al lloguer), i, per últim, inversors estrangers, i no exclusivament amb perfil de luxe ni circumscrit als eixos de més nivell econòmic de la ciutat. 
 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML