Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2010 16.935 63.827 92.494 605.172
2011 11.659 43.752 63.584 409.337
2012 7.775 28.302 42.632 274.715
2013 5.983 20.015 29.690 197.641
2014 6.418 21.626 30.261 202.954
  
2015 8.715 27.756 38.825 246.767
1r.tr. 2.441 7.328 10.151 62.572
2n.tr 1.851 6.519 9.126 60.651
3r.tr. 1.985 6.892 9.770 65.590
4t.tr. 2.438 7.017 9.778 57.954
  
2016 9.674 32.925 45.873 281.328
1r.tr. 2.463 8.094 11.366 71.145
2n.tr 2.647 8.916 12.686 75.460
3r.tr. 2.282 8.450 11.559 65.982
4t.tr. 2.282 7.465 10.262 68.741
  
2017
1r.tr. 2.988 9.534 12.723 79.302
2n.tr. 2.810 9.603 12.714 79.691
jl. 891 3.325 4.348 24.863
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
6,2 7,7 0,2 5,6
2016/2015 11,0 18,6 18,2 14,0
2015/2014 35,1 28,3 26,7 20,8
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2n.tr.2017/ 2n.tr.2016 15,6 13,0 13,1 5,5
2016/2015 4,4 4,8 4,4 2,8
2015/2014 13,5 7,0 5,8 4,4

Si les dades d’hipoteques constituïdes sobre finques urbanes del primer terç d’enguany consolidaven la tendència alcista iniciada ara fa dos anys, les del segon terç mostren senyals clars de desacceleració.

La recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral ha contribuït a reforçar la confiança de les famílies i les expectatives de negoci del mercat immobiliari. Aquesta millora de la conjuntura econòmica s’observa amb claredat en l’evolució dels indicadors relacionats amb el crèdit hipotecari. A Barcelona, i també a la resta del país, el nombre d’hipoteques constituïdes els darrers mesos per l’adquisició d’un habitatge apunta a que 2017 serà el quart any d’augment consecutiu després d’un trienni de davallades molt significatives. Si les elevades taxes de creixement de dos anys enrere responien als baixos volums de sortida i a la possibilitat d’aprofitar preus immobiliaris devaluats, les que s’estan registrant darrerament s’expliquen per la millora del mercat laboral i de les expectatives econòmiques en general a més del retorn a la normalitat que s’ha produït en l’accés al crèdit hipotecari en un context de tipus d’interès reals extraordinàriament baixos. 

L’evolució de l’import mitjà dels crèdits signats dóna fe del gir a l’alça dels preus del sostre residencial que ha provocat el renaixement de la demanda. Si l’any passat es va tancar amb un creixement relativament moderat, la trajectòria alcista s’ha accentuat durant els primers set mesos d’enguany, en paral·lel a l’evolució dels preus. Si l’import mitjà d’una hipoteca corresponent a una finca urbana de Barcelona havia tocat fons el 2012 amb 135.000 euros, quatre anys i mig després supera els 185.000 euros, una magnitud que excedeix la de 2009. A la recuperació dels preus immobiliaris sembla que s’hi afegeix la pràctica normalització del mercat hipotecari.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML