Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2010 16.935 63.827 92.494 605.172
2011 11.659 43.752 63.584 409.337
2012 7.775 28.302 42.632 274.715
2013 5.983 20.015 29.690 197.641
2014 6.418 21.626 30.261 202.954
  
2015 8.715 27.756 38.825 246.767
1r.tr. 2.441 7.328 10.151 62.572
2n.tr 1.851 6.519 9.126 60.651
3r.tr. 1.985 6.892 9.770 65.590
4t.tr. 2.438 7.017 9.778 57.954
  
2016 9.674 32.925 45.873 281.328
1r.tr. 2.463 8.094 11.366 71.145
2n.tr 2.647 8.916 12.686 75.460
3r.tr. 2.282 8.450 11.559 65.982
4t.tr. 2.282 7.465 10.262 68.741
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2016/2015 11,0 18,6 18,2 14,0
2015/2014 35,1 28,3 26,7 20,8
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2016/2015 4,4 4,8 4,4 2,8
2015/2014 13,5 7,0 5,8 4,4

Els resultats de 2016 confirmen que el renovat sistema bancari espanyol recupera el seu interès pel finançament hipotecari.

La notable recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral ha contribuït a reforçar la confiança de les famílies i les expectatives de negoci del mercat immobiliari. Aquest canvi de cicle s’observa amb claredat en l’evolució dels indicadors relacionats amb el crèdit hipotecari. Les hipoteques contractades per l’adquisició d’un habitatge han registrat a Barcelona el tercer augment consecutiu anual després d’un trienni de davallades molt significatives. Però també s’ha de remarcar que l’augment de l’11% registrat el 2016 és força més contingut que el registrat l’any anterior. Possiblement no és tant un procés de desacceleració sinó de normalització del mercat hipotecari. I que el ritme de creixement hagi estat més moderat a Barcelona que no pas a la resta del país sembla respondre a la necessitat de compensar el desequilibri en sentit invers de 2015. 

L’evolució de l’import mitjà dels crèdits signats també dóna fe del gir a l’alça dels preus. El lleu repunt a l’alça del 2013 es va estendre al 2014 (tots dos amb alces al voltant del 3%) i després del fort repunt de 2015, l’any passat es va tancar amb un creixement molt més moderat i similar al de la resta del país. Si l’import mitjà d’una hipoteca corresponent a una finca urbana de Barcelona havia tocat fons el 2012 amb 135.000 euros, quatre anys després s’ha situat en 170.000 euros, la mateixa magnitud que en 2009.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML