Impressió

PIB anual de Barcelona

Array
Array
Array
Array

El Producte Interior Brut de Barcelona 2016

En aquest treball es presenten els resultats del PIB de Barcelona 2016. Les principals conclusions que se'n desprenen són: 

L’any 2016 l’economia de Barcelona ha crescut un 3,4% en termes reals, dada similar al creixement de l’economia espanyola i catalana (3,4% i 3,5% respectivament).

En termes monetaris el PIB de Barcelona arriba als 76.605 milions d’euros, xifra que suposa el 34,4% del PIB de Catalunya.

Des d’un punt de vista sectorial la pràctica totalitat del creixement s’ha d’atribuir al sector serveis. La desagregació dels serveis mostra que el dinamisme de l’economia de la ciutat prové en primer lloc de les Activitats Professionals (contribució d’un punt percentual), seguida del Comerç, el Transport i l’Hostaleria (0,9 punts percentuals) i de la Informació i les Comunicacions (0,7 punts percentuals).

 

 

El Producte Interior Brut de Barcelona 2015 

En aquest estudi estadístic es presenten resultats del PIB de Barcelona 2015, en valors nominals i en taxes de variació real, amb una desagregació sectorial a 39 branques d’activitat. A més es presenta per primera vegada el PIB de Barcelona pel costat de les rendes (2011-2013), que distribueix el valor afegit creat a l’economia de la ciutat entre el factor treball (salaris) i el factor capital (excedent brut d’explotació).

El Producte Interior Brut de Barcelona 2010-2014 

 En aquest document s'hi pot trobar l'estimació de la sèrie 2010-2014 del PIB i del VAB a 10 sectors en valor nominal, variació en taxes reals, estructura sectorial i índexs d’especialització de l’economia de Barcelona en comparació a l’economia catalana. Per a l’estructura sectorial i els índexs d’especialització es baixa fins a 38 branques d’activitat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML