Impressió

PIB trimestral de Barcelona

Array
Array
Array

Barcelona registra un increment del PIB real del 3,4% interanual en el tercer trimestre de 2017. El sector de la Construcció, les Activitats Professionals i la Informació i Comunicacions són la base de la dinàmica de l’economia de la ciutat en aquest tercer trimestre.

El PIB del municipi de Barcelona es va incrementar en el tercer trimestre de 2017 en un 3,4% (en termes reals) respecte al mateix trimestre de l’any anterior, segons estimacions del Gabinet Tècnic de Programació (GTP) de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest creixement és similar al de Catalunya i tres dècimes superior al d’Espanya (3,1%).

Des d’un punt de vista sectorial, aquesta dinàmica ha estat conseqüència del creixement tant del sector de la Construcció com dels Serveis. Tanmateix, la contribució del sector Serveis sobre el conjunt del PIB de la ciutat ha estat molt superior que la de la construcció, tenint en compte el seu pes (prop del 90%) a l’estructura econòmica de la ciutat. Dins dels Serveis, les Activitat Professionals i d’informació i Comunicacions són les més dinàmiques. En canvi, el sector Financer encara registra taxes d’evolució negatives.

 

 

Tercer trimestre de 2017

      
           Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2017

 

Trimestres anteriors

       Segon trimestre de 2017.

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2017

       Primer trimestre de 2017.

         Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2017

      Quart trimestre de 2016.

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2016

      Tercer trimestre de 2016.

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2016

      Segon trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2016

      Primer trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2016

      Quart trimestre de 2015.  

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2015

Fonts: GTP Ajuntament de Barcelona, Idescat i INE
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML