Impressió

PIB trimestral de Barcelona

Array
Array
Array

El creixement del PIB del municipi de Barcelona es va estabilitzar a una taxa del 3,2% al primer trimestre de 2018, xifra equivalent a la registrada al quart trimestre de 2017, segons càlculs de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

Les branques d’Informació i Comunicacions i d’Activitats Professionals són les més dinàmiques, amb taxes de creixement per sobre del 6% interanual. En canvi les Activitats Financeres encara registren taxes negatives, i resten al creixement de la ciutat 0,2 punts percentuals en aquest primer trimestre.

El resultat de Barcelona és inferior a l’estimat per a l’economia catalana (3,4%) per l’Idescat, i superior al del conjunt de l’economia espanyola (3,0%) segons l’INE.  Les tres economies porten més de dos anys amb increments del PIB sostinguts i molt significatius, per sobre del 3% interanual.

 

 

 

 

Primer trimestre de 2018

 

           Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2018
  
 

Trimestres anteriors

 

 

       Primer trimestre de 2018

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2017

       Tercer trimestre de 2017

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2017

       Segon trimestre de 2017

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2017

       Primer trimestre de 2017

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2017

      Quart trimestre de 2016

              Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2016

      Tercer trimestre de 2016

              Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2016

      Segon trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2016

      Primer trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2016

      Quart trimestre de 2015 

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2015

Fonts: GTP Ajuntament de Barcelona, Idescat i INE
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML