Impressió

PIB trimestral de Barcelona

Array
Array
Array

Barcelona registra un increment del PIB real del 3,2% interanual en el segon trimestre de 2017. Més del 50% del creixement del VAB de Barcelona el generen les activitats professionals, del comerç, el transport i l’hostaleria.

El PIB del municipi de Barcelona es va incrementar en el segon trimestre de 2017 en un 3,2% (en termes reals) respecte al mateix trimestre de l’any anterior, segons estimacions del Gabinet Tècnic de Programació (GTP) de l’Ajuntament de Barcelona, un creixement una mica superior al d’Espanya (3,1%) i al de Catalunya (3%).

Des d’un punt de vista sectorial aquest creixement ha estat conseqüència de la dinàmica de les activitats professionals, del comerç, el transport i l’hoteleria, que sumen 1,8 punts percentuals dels 3,2 del conjunt del VAB. La branca de l’Administració Pública i els serveis públics i la de la Informació i les Comunicacions tenen una contribució similar, de 0,5 punts percentuals cadascuna. Per tant, aquestes quatre branques d’activitats quasi el 90% del creixement de Barcelona en el segon trimestre de 2017.

El sector serveis, que és clau en el conjunt de l’evolució econòmica de la ciutat, té un comportament estable, a l’entorn del 3,3% interanual al llarg de tot el primer semestre de 2017.

 

Segon trimestre de 2017

      
      Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2017

 

Trimestres anteriors

     Primer trimestre de 2017.

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2017

      Quart trimestre de 2016.

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2016

      Tercer trimestre de 2016.

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2016

      Segon trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2016

      Primer trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2016

      Quart trimestre de 2015.  

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2015

Fonts: GTP Ajuntament de Barcelona, Idescat i INE
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML