Impressió

PIB trimestral de Barcelona

Array
Array
Array

Barcelona registra un increment del PIB real del 3% interanual en el quart trimestre de 2016.

L’any 2016 el creixement de l’economia de Barcelona va ser del 3,4% en taxa de variació respecte 2015.

El PIB del municipi de Barcelona va augmentar el quart trimestre de 2016 un 3% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, segons dades del Gabinet Tècnic de Programació (GTP) de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta dada suposa una reducció de la dinàmica del PIB, ja que en el trimestre anterior la taxa va ser del 3,3%. L’augment del PIB a la ciutat en el darrer trimestre de 2016 és superior al del conjunt de l’economia catalana (2,8%) i equivalent al del conjunt de l’economia espanyola (3%). Al gràfic 1 es pot apreciar en el quart trimestre una desacceleració general de l’economia, encara que és més forta en el cas català que en el de Barcelona.

En el conjunt de l’any el creixement de l’economia de la ciutat va ser del 3,4%, dada que queda entre el creixement de l’economia catalana (3,5%) i el de l’espanyola (3,2%).

 

Quart trimestre de 2016

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2016

 

Trimestres anteriors

     Tercer trimestre de 2016.

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2016

      Segon trimestre de 2016

           Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2016

      Primer trimestre de 2016

           Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2016

      Quart trimestre de 2015.  

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2015

Fonts: GTP Ajuntament de Barcelona, Idescat i INE
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML