Impressió

Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona

La distribució de la renda a Barcelona: visió general

 

 

 

La distribució de la renda dins de Barcelona durant l’any 2016 manté alguns dels trets característics que l’han perfilat en la història recent de la ciutat, entre els quals destaquen que Barcelona era i continua sent una ciutat de rendes mitjanes i que la major part dels barris orbiten en posicions properes a les que ocupaven els darrers anys.

La distribució d’aquest creixement de la renda és força equilibrada: creix el nombre de barcelonins i barcelonines que viuen en barris de rendes mitjanes, del 44,1% al 47,9%. És el percentatge més alt des de l’any 2009. En canvi, els que viuen en barris de rendes baixes passen del 39,2% al 35,5%. Els barris amb rendes altes es mantenen estables, aplegant un 16,6% de la població. Les dades confirmen la tendència iniciada l’any passat on, per primera vegada, es va frenar el creixement de les desigualtats que s’havia produït durant vuit anys de forma ininterrompuda.

 

 

 

 

 

 

 

Distribució territorial de la renda (dades i anàlisi)

 

Any 2016 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2017)

 

Any 2015 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2016)

 

Any 2014 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2015)

                        - Informe

                        - Document per a la premsa

 

Any 2013 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2014)

 

Any 2012 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Gener de 2014)

 

Any 2011 - Barcelona Economia n.80 (nov. de 2012)

 

Any 2010 - Barcelona Economia n.77 (nov. de 2011)

 

Any 2009 - Barcelona Economia n.74 (nov. de 2010)

 

Any 2008 - Barcelona Economia n.71 (nov. de 2009)

 

 

  Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona (2000 - 2005) - (Gener de 2007)

 

 

Array
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML