Impressió

Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona

La distribució de la renda a Barcelona: visió general

 

Les dades de la distribució territorial de la renda de 2015 presenten una gran estabilitat en comparació amb l’any anterior. Barcelona es pot seguir considerant com una ciutat de rendes mitjanes, amb un 44,2% de la població ubicada en aquest segment. Els trets més destacables per al 2015 són el lleu desplaçament de població del segment intermedi cap a les rendes baixes i l’estabilitat de les rendes altes.

 

Els desplaçaments anuals de la població entre estrats han estat discrets: un 2,6% de la població de rendes mitjanes ha lliscat cap al segment inferior. Aquest darrer estrat concentra un 39,2% de la població, una xifra molt elevada però inferior en més de tres punts al nivell màxim que assolí el 2011.

 

 

 

 

Distribució territorial de la renda (dades i anàlisi)

 

Any 2015 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2016)

 

Any 2014 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2015)

                        - Informe

                        - Document per a la premsa

 

Any 2013 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2014)

 

Any 2012 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Gener de 2014)

 

Any 2011 - Barcelona Economia n.80 (nov. de 2012)

 

Any 2010 - Barcelona Economia n.77 (nov. de 2011)

 

Any 2009 - Barcelona Economia n.74 (nov. de 2010)

 

Any 2008 - Barcelona Economia n.71 (nov. de 2009)

 

 

  Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona (2000 - 2005) - (Gener de 2007)

 

 

Array
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML