Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2011 212.304 64.140 3.741 280.185
2012 136.598 55.013 1.609 193.220
2013 149.112 42.380 1.723 193.216
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
2015 188.038 22.594 155 210.788
  
2016 144.837 3.716 591 149.144
1r.tr. 40.287 809 130 41.226
2n.tr. 41.296 756 108 42.160
3r.tr. 29.978 746 153 30.877
4t.tr. 33.276 1.405 200 34.881
  
2017 168.174 1.768 44 169.986
1r.tr. 41.705 483 3 42.191
2n.tr. 58.675 356 41 59.072
3r.tr. 29.413 461 0 29.874
4t.tr. 38.381 468 0 38.849
2018
1r.tr. 36.363 152 0 36.515
2n.tr. 72.757 167 60 72.984
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
2n.tr.2018/ 2n.tr.2017 24,0 -53,1 46,3 23,6
1r.sm.2018/ 1r.sm.2017 8,7 -62,0 36,4 8,1
2017 / 2016 16,1 -52,4 -92,6 14,0
2016 / 2015 -23,0 -83,6 281,3 -29,2

El fons del mercat barceloní de renda variable a mitjan d’any s’ha de considerar més ben representat per la variació semestral que per la del segon trimestre, alterada a l’alça per una operació extraordinària.

La feblesa mostrada pels volums de contractació de renda variable durant el primer trimestre d’enguany s’ha convertit de manera sorprenent i sense que les cotitzacions l’hagin acompanyat, en un repunt interanual del 24% durant el segon trimestre. Atès que la valoració del mercat s’ha mantingut estable, com posen de relleu els corresponents índexs, l’explicació s’ha d’imputar a l’augment extraordinari i forçat de contractació que ha representat l’OPA d’Abertis per part d’ACS i Atlantia. Sense aquesta operació, s’estaria parlant d’una variació mínima i sense descartar un lleu retrocés.

Si durant els primers mesos d’enguany el mercat borsari barceloní i també l’espanyol van veure com s’estroncava la recuperació de volums de contractació i cotitzacions del bienni anterior, l’evolució del segon trimestre no ha estat millor un cop descomptat l’efecte extraordinari esmentat. El fet incontestable és la retallada d’aproximadament el vuit per cent que acumula el principal índex borsari espanyol en els darrers dotze mesos. Una trajectòria baixista que es pot allargar o revertir en funció de com evolucionin qüestions com ara l’evolució del preu del petroli, que pot incidir via augment de la inflació, en un avançament del repunt del preu del diner a la zona euro. També es veu pressionada per l’amenaça d’una política econòmica més proteccionista per part del govern dels Estats Units que pot derivar en un alentiment del creixement econòmic mundial.

Tot i que no sembla que s’estigui a les portes d’un imminent canvi de cicle de l’economia mundial ni tampoc de l’espanyola, potser sí que s’ha de tornar a considerar el protagonisme de la creixent inestabilitat política en l’evolució dels principals indicadors econòmics i, especialment, financers.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML