Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2010 232.691 59.217 3.364 295.271
2011 212.304 64.140 3.741 280.185
2012 136.598 55.013 1.609 193.220
2013 149.112 42.380 1.723 193.216
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
  
2015 188.038 22.594 155 210.788
1r.tr. 43.664 8.968 32 52.664
2n.tr. 51.798 8.589 75 60.463
3r.tr. 45.562 2.772 11 48.345
4t.tr. 47.015 2.265 37 49.316
  
2016 144.837 3.716 591 149.144
1r.tr. 40.287 809 130 41.226
2n.tr. 41.296 756 108 42.160
3r.tr. 29.978 746 153 30.877
4t.tr. 33.276 1.405 200 34.881
  
2017
1r.tr. 41.705 483 3 42.191
2n.tr. 58.675 356 41 59.072
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
2n.tr.2017/2n.tr.2016 42,1 -52,9 -62,1 40,1
1r.sem.2017/1r.sem.2016 23,0 -46,4 -81,7 21,4
2016 / 2015 -23,0 -83,6 281,3 -29,2
2015 / 2014 5,7 -35,2 -88,9 -1,6

El clima de relativa bonança que es respira a les principals àrees econòmiques del món sembla que es va imposant a les inevitables incerteses polítiques. Els mercats financers tornen a pivotar al voltant dels resultats empresarials.

El cas espanyol és simptomàtic d’això. El fort repunt del volum negociat de renda variable a Borsa de Barcelona durant el segon trimestre d’enguany s’explica bàsicament per dues raons: la situació política espanyola, encara que sigui amb un govern en minoria, ha donat un tomb de 180º en comparació amb la manca de govern i repetició d’eleccions de l’any passat i la creixent confiança i estabilitat que es respira en el sistema financer europeu gràcies en part a l’expansiva política monetària del BCE. A més d’aquests factors de fons, l’augment del volum negociat de renda variable respon al fet que aquest segment del mercat financer està canalitzant, en competència amb el sector immobiliari, una bona part dels recursos que abandonen la renda fixa per manca de producte i de rendibilitat. Una derivada directa de la política de baixos tipus d’interès del BCE.

Pel que fa a l’evolució de les cotitzacions, malgrat l’aparent estancament del trimestre en el cas dels índexs espanyol i europeu, en termes interanuals s’han apuntat increments del 28% i del 20% respectivament. Augments que convé relativitzar perquè en el moment de referència, final de juny de 2016, les borses europees estaven digerint l’ajustada victòria del Brexit. Mirat amb més perspectiva, sembla que les cotitzacions encara tenen molt recorregut per endavant perquè encara no s’han apropat als valors d’abans de la crisi. Alhora, l’índex nord-americà de referència ha assolit un nou màxim històric malgrat l’erràtica política i heterodoxes maneres del nou president i que la Reserva Federal ja ha començat a endurir, molt gradualment, la seva política monetària.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML