Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2010 232.691 59.217 3.364 295.271
2011 212.304 64.140 3.741 280.185
2012 136.598 55.013 1.609 193.220
2013 149.112 42.380 1.723 193.216
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
  
2015 188.038 22.594 155 210.788
1r.tr. 43.664 8.968 32 52.664
2n.tr. 51.798 8.589 75 60.463
3r.tr. 45.562 2.772 11 48.345
4t.tr. 47.015 2.265 37 49.316
  
2016 144.837 3.716 591 149.144
1r.tr. 40.287 809 130 41.226
2n.tr. 41.296 756 108 42.160
3r.tr. 29.978 746 153 30.877
4t.tr. 33.276 1.405 200 34.881
  
2017
1r.tr. 41.705 483 3 42.191
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
1r.tr.2017/ 1r.tr.2016 3,5 -40,3 -97,9 2,3
2n.sem.2016/ 2n.sem.2015 -31,7 -42,7 636,1 -32,7
2016 / 2015 -23,0 -83,6 281,3 -29,2
2015 / 2014 5,7 -35,2 -88,9 -1,6

L’any passat, el mercat borsari barceloní, igual que l’espanyol, va tancar un dels pitjors anys de la darrera època pel que fa a volum negociat. Al descens de la contractació de renda variable s’hi va afegir l’espectacular davallada del deute públic. Els guanys de 2014-2015 s’han esvaït a la mateixa velocitat a la que van emergir.

Durant el primer trimestre d’enguany l’evolució del mercat borsari barceloní i també de l’espanyol han mostrat lleus senyals de recuperació que han permès estabilitzar els volums de contractació i impulsar a l’alça les cotitzacions. L’IBEX-35 ha tancat els primers tres mesos amb un creixement trimestral de gairebé el dotze per cent i situant l’índex en el valor més elevat del darrer any i mig. El mercat borsari espanyol, igual que d’altres, s’ha vist afavorit per la millora de les expectatives econòmiques arreu del món i també per la reducció del clima d’incertesa en el que s’havien mogut els mercats financers internacionals. La percepció d’un creixement relativament sostingut però encara moderat del PIB, la desaparició dels riscos deflacionistes que havien caracteritzat l’economia europea i el manteniment de les polítiques monetàries ultra expansives del BCE i altres bancs centrals, han estat alguns dels factors més rellevants de l’escena internacional que han contribuït a sacsejar un escenari canviant i poc propici a la inversió a llarg termini i a injectar un cert optimisme en els mercats de renda variable. 

A més d’aquest seguit de factors, a Espanya, el fort revifament de l’economia i la millora dels resultats empresarials s’han vist acompanyats per la superació de la paràlisi política derivada del govern en funcions de l’any passat. També ha perdut pes la recessió en uns casos i l’estancament en d’altres que darrerament havien mostrat les principals economies llatinoamericanes, mercats de referència per algunes de les principals cotitzades espanyoles.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML