Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2010 232.691 59.217 3.364 295.271
2011 212.304 64.140 3.741 280.185
2012 136.598 55.013 1.609 193.220
2013 149.112 42.380 1.723 193.216
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
  
2015 188.038 22.594 155 210.788
1r.tr. 43.664 8.968 32 52.664
2n.tr. 51.798 8.589 75 60.463
3r.tr. 45.562 2.772 11 48.345
4t.tr. 47.015 2.265 37 49.316
  
2016 144.837 3.716 591 149.144
1r.tr. 40.287 809 130 41.226
2n.tr. 41.296 756 108 42.160
3r.tr. 29.978 746 153 30.877
4t.tr. 33.276 1.405 200 34.881
  
2017
1r.tr. 41.705 483 3 42.191
2n.tr. 58.675 356 41 59.072
3r.tr. 29.413 461 0 29.874
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
3r.tr.2017/ 3r.tr.2016 -1,9 -38,2 -- -3,2
1r.sem.2017/1r.sem.2016 23,0 -46,4 -81,7 21,4
2016 / 2015 -23,0 -83,6 281,3 -29,2
2015 / 2014 5,7 -35,2 -88,9 -1,6

L’evolució registrada per part del volum negociat a Borsa de Barcelona durant els darrers mesos qüestiona que la recuperació del primer semestre de 2017 es mantingui fins a final d’any. És improbable que s’aprofundeixi en el descens d’un any abans però es complica recuperar la tendència alcista de 2014-2015. A la volatilitat de la contractació de renda variable s’hi ha afegit la persistent davallada dels volums negociats de renda fixa.

Durant el primer semestre d’enguany l’evolució del mercat borsari barceloní i també de l’espanyol van mostrar senyals de recuperació força consistents tant en termes de volum negociat com de cotitzacions. L’IBEX-35 va tancar els primers sis mesos amb un creixement semestral de gairebé el dotze per cent, situant l’índex a tocar del valor més elevat del darrer bienni. Un trimestre després, la situació ha evolucionat lleument a pitjor. Tant els volums negociats com les cotitzacions han canviat el dinamisme del primer semestre per un clima d’estancament. Vist a posteriori, sembla que el mercat borsari espanyol ha relativitzat l’impacte d’una conjuntura molt expansiva en termes de PIB i beneficis empresarials com a conseqüència d’una creixent inestabilitat política interna. Tampoc ha pogut aprofitar la millora de les expectatives de creixement de l’economia mundial i la progressiva reducció del clima d’incertesa en el que es mouen els mercats financers internacionals. En conseqüència, el factor polític ha estat determinant i ho continuarà sent en el curt termini al marge de que el BCE mantingui la seva política monetària expansiva.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML