Impressió

Dipòsits

Dipòsits del sector privat en les entitats de dipòsit (milions d'€)
Període Barcelona
província
Resta
Catalunya
Catalunya Madrid
província
Espanya
ds. 2011 154.817 33.851 188.668 300.719 1.109.002
ds. 2012 152.406 32.971 185.377 309.804 1.100.152
ds.2013 159.058 36.284 195.342 312.708 1.134.914
ds. 2014 154.732 35.156 189.888 324.234 1.139.756
ds.2015 152.170 34.278 186.448 317.683 1.135.720
  
mç. 2016 141.210 34.021 175.230 319.859 1.128.164
jn. 2016 144.636 34.361 178.997 321.805 1.145.199
st. 2016 137.091 34.126 171.217 327.240 1.137.300
ds. 2016 141.233 34.081 175.314 317.181 1.140.814
   
mç. 2017 141.464 33.569 175.033 312.905 1.136.810
jn.2017 149.636 33.898 183.534 342.680 1.179.274
st. 2017 141.678 34.448 176.126 334.936 1.163.288
ds. 2017 114.191 30.838 145.029 329.531 1.146.917
mç. 2018 114.446 30.578 145.024 329.090 1.137.039
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Variació (%) Barcelona província Catalunya Madrid província Espanya
mç.2018/mç.2017 -19,1 -17,1 5,2 0,0
ds.2017/ds.2016 -19,1 -17,3 3,9 0,5
ds.2016/ds.2015 -7,2 -6,0 -0,2 0,4

La conjuntura expansiva que viu l’economia aporta estabilitat i un lleu augment del volum de dipòsits del sector privat en el sistema financer espanyol. La progressiva concentració del sistema bancari espanyol i la crisi política catalana han impactat negativament en la capacitat financera de Catalunya.

El primer trimestre d’enguany s’ha tancat com es va tancar el trimestre anterior: estabilitat en termes anuals al conjunt d’Espanya i sense revertir la pèrdua del 17% del volum de dipòsits que va patir Catalunya a les acaballes de 2017. Recursos que han recalat a Madrid i a les comunitats limítrofes a la catalana. L’evolució lleument negativa que encara mostra el saldo del crèdit bancari juntament amb la política ultra expansiva del BCE, expliquen l’estabilitat de fons que mostren les xifres de dipòsits que el sector privat manté en el sistema bancari espanyol. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML