Impressió

Dipòsits

Dipòsits del sector privat en les entitats de dipòsit (milions d'€)
Període Barcelona
província
Resta
Catalunya
Catalunya Madrid
província
Espanya
ds. 2009 157.261 37.153 194.414 324.172 1.142.013
ds. 2010 162.329 38.478 200.807 313.001 1.149.491
ds. 2011 154.817 33.851 188.668 300.719 1.109.002
ds. 2012 152.406 32.971 185.377 309.804 1.100.152
ds.2013 159.058 36.284 195.342 312.708 1.134.914
  
mç. 2014 154.710 35.071 189.781 320.555 1.136.042
jn. 2014 157.523 35.327 192.850 325.837 1.148.775
st. 2014 155.065 35.362 190.427 319.023 1.136.121
ds. 2014 154.732 35.156 189.888 324.234 1.139.756
  
mç. 2015 153.201 34.151 187.352 330.803 1.136.112
jn. 2015 157.751 34.255 192.006 322.754 1.140.039
st. 2015 154.414 34.483 188.897 316.849 1.127.919
ds.2015 152.170 34.278 186.448 317.683 1.135.720
  
mç. 2016 141.210 34.021 175.230 319.859 1.128.164
jn. 2016 144.636 34.361 178.997 321.805 1.145.199
st. 2016 137.091 34.126 171.217 327.240 1.137.300
ds. 2016 141.233 34.081 175.314 317.181 1.140.814
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Variació (%) Barcelona província Catalunya Madrid província Espanya
ds.2016/ds.2015 -7.2 -6 -0.2 0.4
ds.2015/ds.2014 -1.7 -1.8 -2 -0.4
ds.2014/ds.2013 -2.7 -2.8 3.7 0.4

L’any passat es va registrar una de les davallades més rellevants del volum de dipòsits que el sector privat català manté en el sistema bancari, desmarcant-se clarament del lleu repunt registrat a la resta d’Espanya. Un fet que probablement s’ha de relacionar amb el llarg procés de concentració bancària.

El lleu descens del volum de dipòsits del sector privat en el sistema financer espanyol durant 2015 s’ha revertit un any després, assolint el volum més elevat dels darrers sis anys. Una reacció de la que s’ha desmarcat la província de Barcelona i en menor mesura, la resta de Catalunya. Deixant de banda aquest detall, que d’altra banda pot ser un bon reflex de la pèrdua de pes relatiu que ha patit el sistema financer català arran de la darrera crisi financera, l’estabilització del volum de dipòsits en el sistema bancari espanyol respon bàsicament al sostingut creixement de l’economia i el seu impacte en l’ocupació i el consum. Malgrat l’escàs (per no dir nul) rendiment associat actualment als estalvis en dipòsits bancaris, prioritzar la seguretat del capital enfront de la rendibilitat ha estat una opció a considerar en un escenari de preus lleument deflacionista.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML