Impressió

Dipòsits

Dipòsits del sector privat en les entitats de dipòsit (milions d'€)
Període Barcelona
província
Resta
Catalunya
Catalunya Madrid
província
Espanya
ds. 2010 162.329 38.478 200.807 313.001 1.149.491
ds. 2011 154.817 33.851 188.668 300.719 1.109.002
ds. 2012 152.406 32.971 185.377 309.804 1.100.152
ds.2013 159.058 36.284 195.342 312.708 1.134.914
ds. 2014 154.732 35.156 189.888 324.234 1.139.756
  
mç. 2015 153.201 34.151 187.352 330.803 1.136.112
jn. 2015 157.751 34.255 192.006 322.754 1.140.039
st. 2015 154.414 34.483 188.897 316.849 1.127.919
ds.2015 152.170 34.278 186.448 317.683 1.135.720
  
mç. 2016 141.210 34.021 175.230 319.859 1.128.164
jn. 2016 144.636 34.361 178.997 321.805 1.145.199
st. 2016 137.091 34.126 171.217 327.240 1.137.300
ds. 2016 141.233 34.081 175.314 317.181 1.140.814
   
mç. 2017 141.464 33.569 175.033 312.905 1.136.810
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Variació (%) Barcelona província Catalunya Madrid província Espanya
mç.2017/mç.2016 0.2 -0.1 -2.2 0.8
ds.2016/ds.2015 -7.2 -6 -0.2 0.4
ds.2015/ds.2014 -1.7 -1.8 -2 -0.4

La consolidació del creixement de l’activitat econòmica aporta estabilitat i un lleu augment del volum de dipòsits que el sector privat manté en el sistema financer espanyol. Una evolució que confirma l’excepcionalitat de la contracció registrada l’any passat a la província barcelonina.

La lleu recuperació del volum de dipòsits del sector privat en el sistema financer espanyol registrada durant 2016 sembla que tindrà continuïtat atesa l’evolució del primer trimestre d’enguany. Malgrat el tradicional retrocés intertrimestral de començament d’any, la tendència de fons és moderadament alcista. Una evolució estretament lligada a la incipient recuperació del crèdit bancari i condicionada per la política monetària ultra expansiva del BCE.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML