Impressió

Dipòsits

Dipòsits del sector privat en les entitats de dipòsit (milions d'€)
Període Barcelona
província
Resta
Catalunya
Catalunya Madrid
província
Espanya
ds. 2011 154.817 33.851 188.668 300.719 1.109.002
ds. 2012 152.406 32.971 185.377 309.804 1.100.152
ds.2013 159.058 36.284 195.342 312.708 1.134.914
ds. 2014 154.732 35.156 189.888 324.234 1.139.756
ds.2015 152.170 34.278 186.448 317.683 1.135.720
  
mç. 2016 141.210 34.021 175.230 319.859 1.128.164
jn. 2016 144.636 34.361 178.997 321.805 1.145.199
st. 2016 137.091 34.126 171.217 327.240 1.137.300
ds. 2016 141.233 34.081 175.314 317.181 1.140.814
   
mç. 2017 141.464 33.569 175.033 312.905 1.136.810
jn.2017 149.636 33.898 183.534 342.680 1.179.274
st. 2017 141.678 34.448 176.126 334.936 1.163.288
ds. 2017 114.191 30.838 145.029 329.531 1.146.917
mç. 2018 114.446 30.578 145.024 329.090 1.137.039
jn. 2018 121.113 31.691 152.804 335.502 1.168.235
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Variació (%) Barcelona província Catalunya Madrid província Espanya
jn.2018/jn.2017 -19,1 -16,7 -2,1 -0,9
ds.2017/ds.2016 -19,1 -17,3 3,9 0,5
ds.2016/ds.2015 -7,2 -6,0 -0,2 0,4

L’evolució dels recursos privats dipositats en el sistema bancari continua condicionada per la pèrdua de dipòsits que va patir Catalunya arran la crisi política del darrer trimestre de l’any passat. Una pèrdua que, sumada a la progressiva concentració del sistema bancari espanyol, afecta negativament a la capacitat financera de Catalunya.

El primer semestre d’enguany s’ha tancat recuperant una part de les pèrdues registrades durant el darrer trimestre de 2017. És simptomàtic que el sistema bancari català hagi augmentat els seus dipòsits (del sector privat) en gairebé vuit mil milions d’euros, acaparant més d’una tercera part de l’augment registrat al conjunt d’Espanya. És un primer pas en un procés de recuperació que serà llarg atès que la dotació actual és encara un disset per cent més baixa que la d’un any abans. L’evolució lleument negativa que encara mostra el saldo del crèdit bancari és una rèmora que alenteix l’augment de la xifra de dipòsits que el sector privat manté en el sistema bancari espanyol. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML