Impressió

Oficines i ocupació sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Oficines de les entitats de crèdit
Període Barcelona Catalunya Madrid Espanya
ds. 2010 1.888 7.458 3.127 43.163
ds. 2011 1.778 6.717 2.893 40.103
ds. 2012 1.650 6.211 2.767 38.142
ds. 2013 1.453 5.327 2.507 33.713
ds. 2014 1.326 4.940 2.349 31.999
  
mç. 2015 1.326 4.930 2.315 31.804
jn. 2015 1.309 4.901 2.285 31.592
st. 2015 1.305 4.884 2.245 31.356
ds. 2015 1.276 4.805 2.210 31.087
  
mç. 2016 1.262 4.786 2.163 30.785
jn. 2016 1.220 4.683 2.103 30.207
st. 2016 1.124 4.297 2.064 29.492
ds. 2016 1.086 4.211 1.997 28.807
  
mç. 2017 1.054 4.152 1.934 28.404
jn. 2017 1.016 4.026 1.915 27.974
st. 2017 1.003 3.980 1.901 27.737
Font: Banc d'Espanya

Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya
st.2017/st.2016 -10,8 -7,4 -7,9 -6,0
ds.2016/ds.2015 -14,9 -12,4 -9,6 -7,3
ds.2015/ds.2014 -3,8 -2,7 -5,9 -2,9

El procés d’ajustament de l’oferta tradicional de serveis financers acumula ja vuit anys consecutius i no sembla pas que hagi tocat fons tot i la conjuntura expansiva de l’economia.

El descens sostingut del nombre d’oficines i d’ocupats és l’exponent més visible de la notable reconversió que ha registrat el sector financer a Catalunya i també a Espanya. Les gairebé quatre mil oficines que a final del tercer trimestre de 2017 es mantenien obertes al públic impliquen el tancament de gairebé la meitat de les existents a Catalunya en el moment de màxima implantació en el territori, any 2008, i representen un salt en el temps de més de tres dècades. Òbviament, l’operativa financera ha canviat tant en els darrers anys que aquesta comparació no deixa d’ésser una anècdota. Però alhora és un bon reflex de que durant la major part de la dècada passada el sector es va expandir replicant en excés la bombolla immobiliària.

Aquest procés de contracció de l’oferta tradicional de serveis bancaris ha comportat una retallada igualment significativa del nombre d’ocupats. Així, després de nou anys d’ajustament de l’oferta, el sector de la mediació financera a Catalunya ha perdut més de setze mil llocs de treball, una tercera part de l’ocupació directa que generava a començament de 2008. A la ciutat de Barcelona, tot i l’evolució més recent, l’ajust acumulat està sent més moderat. Un fet que pot ser imputable tant a la reordenació dels serveis centrals de les caixes fusionades o absorbides com al fet que l’epígraf de la CNAE “Mediació financera” que serveix de base per aquesta anàlisi inclou treballadors de serveis molt centralitzats del sistema financer a més dels de bancs i caixes.

Ocupats al sector de la Mediació financera (*)
Període Barcelona RMB Catalunya Espanya
ds. 2010 25.405 37.088 47.194 263.715
ds. 2011 25.102 35.051 43.872 248.093
ds. 2012 24.695 33.994 42.391 236.503
ds. 2013 24.489 31.577 39.197 217.885
ds. 2014 22.759 29.698 36.752 208.291
______________
mç. 2015 22.607 29.617 36.640 n.d.
jn. 2015 22.935 29.954 37.040 n.d.
st. 2015 22.701 29.995 36.781 n.d.
ds. 2015 22.609 29.727 36.744 202.954
  
mç. 2016 22.177 29.378 36.320 n.d.
jn. 2016 22.148 29.284 36.293 n.d.
st. 1016 21.522 28.745 35.613 n.d.
ds.2016 21.005 28.118 34.611 194.283
  
mç. 2017 20.827 27.988 34.413 n.d.
jn. 2017 20.622 27.909 34.373 n.d.
st. 2017 20.590 27.950 34.360 n.d.
* Afiliats al RG. de la Seguretat Social excepte els d'Espanya, que són treballadors de les entitats de crèdit.
Font: Departament de Treball de la Generalitat i Banc d'Espanya.

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya
st.2017/st.2016 -4,3 -2,8 -3,5 --
ds.2016/ds.2015 -7,1 -5,4 -5,8 -4,3
ds.2015/ds.2014 -0,7 0,1 0,0 -2,6

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML