Impressió

L'economia espanyola en el context econòmic internacional

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
________________________________ Estats Units Unió Europea Espanya
II.17 III.17 IV.17 II.17 III.17 IV.17 II.17 III.17 IV.17
PIB 2,2 2,3 2,5 2,5 2,8 2,6 3,1 3,1 3,1
variació anual real (%)
Demanda nacional 2,5 2,5 2,6 2,2 2,2 2,3 2,3 2,7 2,7
aportació al creix PIB (%)
Demanda externa -0,2 -0,2 -0,1 0,2 0,4 0,3 0,8 0,4 0,4
aportació al creix PIB (%)
Indicador Clima Econòmic 99,7 99,8 99,8 110,0 111,8 114,1 108,1 108,7 110,1
índex 1990-2015=100
Producció industrial 2,1 1,6 3,5 2,9 3,7 4,0 2,3 2,8 5,1
variació anual (%)
Població ocupada 1,3 1,4 1,2 1,6 1,7 1,6 2,9 2,9 2,7
variació anual (%)
Taxa d'atur 4,3 4,3 4,1 7,7 7,5 7,3 17,2 16,4 16,5
(%) de la població activa
Preus de consum 1,6 2,2 2,1 1,5 1,8 1,7 1,5 1,8 1,1
variació anual (%)
Exportacions 8,9 -0,8 -1,0 8,1 7,4 8,2 8,2
variació anual (%)
Importacions 9,6 -0,1 -0,4 12,1 8,7 9,0 11,2
variació anual (%)
Notes: Als Preus de consum, les dades corresponen al darrer mes del trimestre. En l'Índex de Clima Econòmic, les dades d'Estats Units corresponen a l'Indicador Compost Avançat. Les dades d'Exportacions, Importacions i Població Ocupada de la UE corresponen a la zona euro. En cursiva, les dades provisionals i les estimades.
Font: INE i Ministerio de Economia y Hacienda.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

L’economia espanyola ha tancat 2017 creixent encara per sobre del tres per cent però evidenciant una lleu desacceleració després de completar un quadrienni d’expansió ininterrompuda. Es redueix el diferencial de creixement amb la resta de la UE i els Estats Units, que mostren uns perfils moderadament expansius. Una conjuntura reforçada pel dinamisme que mantenen les principals economies asiàtiques i l’evolució igualment expansiva de les emergents més rellevants.

Fent bones la majoria de les previsions i l’evolució dels darrers trimestres, les informacions disponibles i encara provisionals apunten a un creixement de l’economia mundial durant 2017 lleument més intens que el dels darrers anys. A l’avanç sostingut de les economies més desenvolupades –el conjunt de l’OCDE sembla que ha assolit el ritme de creixement més elevat de la dècada- s’hi afegeixen les grans economies asiàtiques –Xina i Índia amb taxes de creixement properes al set per cent- i també les que estan en procés de desenvolupament del sud-est del continent, afavorides per l’augment de la demanda, tan interna com externa, i la recuperació de les cotitzacions del petroli i primeres matèries. Alhora, i amb les mateixes raons de fons, el creixement de les principals economies sud-americanes sembla que s’està consolidant.

A més d’aquest context global favorable, el creixement intens i sostingut de l’economia espanyola s’ha de relacionar amb el clima de relativa bonança que viu la Unió Europea, principal mercat de destinació dels nostres productes i d’origen dels turistes que ens visiten. Sense oblidar els beneficis derivats de la política monetària expansiva del BCE. Segons les primeres estimacions referides al quart trimestre de 2017, tant la zona euro com el conjunt de la UE han registrat creixements trimestrals de l’ordre del 0,6%, situant la variació anual en el 2,5%, la taxa més elevada dels darrers deu anys. Un resultat global que, malgrat una certa disparitat en els ritmes de creixement, respon a una evolució homogèniament expansiva per part de les grans economies del continent. Alemanya i Espanya lideren el grup mentre que Itàlia i el Regne Unit, per raons diferents, el tanquen.

A l’espera de conèixer el detall de les primeres estimacions de la Comptabilitat Nacional referides al darrer trimestre de 2017, es pot avançar que el PIB espanyol ha mantingut un ritme de creixement estable tant en termes trimestrals com anuals. L’anàlisi de l’evolució dels diversos components revela que el consum continua cedint protagonisme a la inversió, tant en actius immobiliaris com en béns d’equipament. No s’han d’esperar grans canvis en els pesos relatius de les aportacions dels grans components al creixement del PIB. Així la demanda nacional explica aproximadament el 85% del creixement anual i la demanda externa menys del 15% restant. L’augment de les importacions, replicat en part per les exportacions, explica una distribució menys equilibrada i sostenible que la registrada durant 2016 i primera meitat de 2017.       

Barcelona, 12 de febrer de 2018

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML