Impressió

L'economia espanyola en el context econòmic internacional

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
________________________________ Estats Units Unió Europea Espanya
III.17 IV.17 I.18 III.17 IV.17 I.18 III.17 IV.17 I.18
PIB 2,3 2,6 2,9 2,7 2,7 2,4 3,1 3,1 2,9
variació anual real (%)
Demanda nacional 2,5 2,7 3,0 1,9 1,9 1,9 2,7 2,7 2,6
aportació al creix PIB (%)
Demanda externa -0,2 -0,1 -0,1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4
aportació al creix PIB (%)
Indicador Clima Econòmic 99,7 99,8 100,1 112,0 114,3 114,0 108,7 110,1 110,0
índex 1990-2015=100
Producció industrial 1,3 3,0 3,9 4,1 3,9 3,8 3,1 4,6 2,2
variació anual (%)
Població ocupada 1,4 1,2 1,6 1,7 1,6 1,6 2,9 2,9 2,6
variació anual (%)
Taxa d'atur 4,3 4,1 4,1 7,5 7,3 7,1 16,4 16,5 16,7
(%) de la població activa
Preus de consum 2,2 2,1 2,4 1,8 1,7 1,5 1,8 1,1 1,2
variació anual (%)
Exportacions -0,8 -1,0 -5,4 7,3 7,1 8,2 8,2
variació anual (%)
Importacions -0,1 -0,4 -5,5 9,1 8,1 11,2 8,5
variació anual (%)
Notes: Als Preus de consum, les dades corresponen al darrer mes del trimestre. En l'Índex de Clima Econòmic, les dades d'Estats Units corresponen a l'Indicador Compost Avançat. Les dades d'Exportacions, Importacions i Població Ocupada de la UE corresponen a la zona euro. En cursiva, les dades provisionals i les estimades.
Font: INE i Ministerio de Economia y Hacienda.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

El PIB d’Espanya ha tancat el primer trimestre d’enguany sense poder aprofitar plenament el context fortament expansiu de l’economia mundial. Els primers avanços apunten a una lleu desacceleració després de completar un trienni d’expansió ininterrompuda i sense baixar del tres per cent anual. Es manté el diferencial de creixement amb la resta de la UE i es redueix amb el dels Estats Units, que mostren uns perfils expansius lleument divergents. Una conjuntura reforçada pel dinamisme que mantenen les principals economies asiàtiques i l’evolució igualment expansiva de les emergents més rellevants.

Les dades disponibles i encara provisionals referides al primer trimestre d’enguany semblen confirmar que el creixement de l’economia mundial fa bones les darreres previsions difoses per l’FMI i altres institucions i entitats públiques i privades: un lleu repunt del creixement de l’economia mundial fins a l’entorn del quatre per cent recolzat en un augment, en alguns casos imperceptible, de la intensitat de creixement a la majoria de les principals àrees econòmiques. L’avanç en aquest agregat el protagonitza Estats Units i, en menor mesura, els països de la zona euro. Japó, Canadà i Regne Unit en són el contrapès. Al marge de les economies més avançades, Xina i Índia es disputen el lideratge en termes de taxa de creixement mentre que 2018 es presenta com a molt expansiu per a les economies emergents d’Àfrica, Àsia i Amèrica. La progressiva normalització (augment) del preu del petroli i primeres matèries hi juga un paper destacat, alhora que els principals riscos es focalitzen als Estats Units i giren al voltant de dos temes: velocitat en l’enduriment de la política monetària i grau i terminis en l’aplicació de mesures proteccionistes que ajudin a reduir el dèficit comercial que manté amb alguns els seus principals proveïdors.

A més d’aquest context global favorable, el creixement sostingut de l’economia espanyola no es pot deslligar del clima de relativa bonança que viu la Unió Europea, principal mercat de destinació dels nostres productes i zona de procedència de la majoria dels turistes que ens visiten. Sense oblidar els beneficis derivats de la política monetària expansiva del BCE. Segons les estimacions referides al primer trimestre d’enguany, tant la zona euro com el conjunt de la UE han registrat creixements trimestrals que no superen el mig punt percentual, situant la variació interanual en el 2,4%, lleument per sota dels màxims assolits durant la segona meitat de l’any passat. Un resultat que fa pensar que ja s’ha superat el punt més elevat del cicle expansiu i que l’economia de la UE enceta una etapa de creixement més moderat i estable.

A l’espera de conèixer el detall de les primeres estimacions de la Comptabilitat Nacional referides al primer trimestre d’enguany, alguns dels resultats coneguts mostren que la demanda externa continua jugant un paper rellevant en el creixement del PIB. Aquesta evolució favorable de les exportacions no acaba de casar amb la pèrdua d’impuls que es desprèn de les xifres de producció industrial. En la mateixa línia de moderació es situen els principals indicadors del mercat de treball. Alhora, la contenció dels preus de consum es veu amenaçada per l’encariment del preu del petroli i l’apreciació del dòlar. En conjunt, l’economia espanyola porta camí de tancar un primer semestre raonablement expansiu i amb la mirada posada en l’evolució de la política monetària com a risc latent per a mantenir l’impuls expansiu la resta de l’any.       

Barcelona, 11 de maig de 2018

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML