Impressió

L'economia espanyola en el context econòmic internacional

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
________________________________ Estats Units Unió Europea Espanya
IV.17 I.18 II.18 IV.17 I.18 II.18 IV.17 I.18 II.18
PIB 2,5 2,6 2,8 2,6 2,4 2,2 3,1 3,0 2,7
variació anual real (%)
Demanda nacional 2,8 2,9 2,9 1,6 2,0 1,9 3,2 2,8 2,9
aportació al creix PIB (%)
Demanda externa -0,4 -0,3 0,0 1,0 0,4 0,3 -0,1 0,2 -0,2
aportació al creix PIB (%)
Indicador Clima Econòmic 99,9 100,1 100,0 114,1 114,0 112,5 110,1 110,0 109,8
índex 1990-2015=100
Producció industrial 3,0 3,4 3,6 4,0 3,3 2,3 4,5 2,6 1,2
variació anual (%)
Població ocupada 1,2 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 2,9 2,6 2,5
variació anual (%)
Taxa d'atur 4,1 4,1 3,9 7,3 7,1 6,9 16,5 16,7 15,3
(%) de la població activa
Preus de consum 2,1 2,2 2,7 1,7 1,5 1,8 1,4 1,0 1,8
variació anual (%)
Exportacions -1,0 -6,5 3,6 7,0 3,3 3,8 8,2 4,1 2,8
variació anual (%)
Importacions -0,3 -5,5 0,2 8,4 2,9 5,4 8,5 2,9 3,2
variació anual (%)
Notes: Als Preus de consum, les dades corresponen al darrer mes del trimestre. En l'Índex de Clima Econòmic, les dades d'Estats Units corresponen a l'Indicador Compost Avançat. Les dades d'Exportacions, Importacions i Població Ocupada de la UE corresponen a la zona euro. En cursiva, les dades provisionals i les estimades.
Font: INE i Ministerio de Economia y Hacienda.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

El PIB d’Espanya ha tancat el primer semestre d’enguany sense poder aprofitar plenament el context fortament expansiu de l’economia mundial. Els primers avanços apunten a una lleu desacceleració després de completar un quadrienni d’intensa expansió. Es redueix mínimament el diferencial de creixement amb la resta de la UE i canvia de signe amb el dels Estats Units. Una conjuntura reforçada pel dinamisme que mantenen les principals economies asiàtiques i les emergents més rellevants.

Les dades disponibles i majoritàriament provisionals referides al segon trimestre d’enguany no permeten confirmar que el creixement de l’economia mundial acabi assolint la intensitat requerida per fer bones les darreres previsions difoses per l’FMI i altres institucions i entitats públiques i privades: consolidar el creixement de l’economia mundial a l’entorn del quatre per cent recolzat en un augment generalitzat a la majoria de les principals àrees econòmiques. L’avanç en aquest agregat el protagonitza Estats Units, compensant la pèrdua de ritme de la UE i Japó. Al marge de les economies més avançades, Xina i Índia, a més d’una sorprenent Turquia, es disputen el lideratge en termes de taxa de creixement alhora que 2018 es presenta com a força expansiu per a la majoria de les economies emergents. La progressiva normalització (augment) del preu del petroli i primeres matèries hi juga un paper destacat, alhora que els principals riscos es focalitzen als Estats Units i giren al voltant de la velocitat en l’enduriment de la política monetària i del grau i terminis en l’aplicació de mesures proteccionistes que ajudin a reduir el dèficit comercial que manté amb alguns els seus principals proveïdors.

A més d’aquest context global favorable, el creixement sostingut de l’economia espanyola no es pot deslligar del clima de relativa bonança que viu la Unió Europea, principal mercat de destinació dels nostres productes i zona de procedència de la majoria dels turistes que ens visiten. Sense oblidar els beneficis derivats de la política monetària expansiva del BCE. Segons les estimacions referides al segon trimestre d’enguany, tant la zona euro com el conjunt de la UE han registrat creixements trimestrals que no superen les quatre dècimes percentuals, situant-se la variació interanual lleument per sobre del dos per cent, clarament per sota dels màxims assolits durant la segona meitat de l’any passat. Un resultat que fa pensar que ja s’ha superat el punt més elevat del cicle expansiu i que l’economia de la UE enceta una etapa de creixement més moderat.

Les estimacions de la Comptabilitat Nacional referides al segon trimestre d’enguany mostren una pèrdua de protagonisme de la despesa en consum a favor de la inversió. També registren un accentuat alentiment del creixement de les exportacions que contrasta amb un comportament més expansiu de les importacions. En la mateixa línia de moderació es situen els principals indicadors del mercat de treball. Alhora, la contenció dels preus de consum es veu amenaçada per l’encariment del petroli. En conjunt, l’economia espanyola ha tancat el primer semestre de 2018 alentint el seu ritme d’expansió i amb un sorprenent canvi de govern inclòs. El segon semestre es presenta més ple que mai d’incerteses de tota mena i amb tensions inflacionistes a l’alça.       

Barcelona, 21 d’agost de 2018

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML