Impressió

Barcelona en el context econòmic general

Tant l’economia mundial com la de la UE han tancat 2017 com l’any de més creixement de la darrera dècada. S’ha aconseguit gràcies a l’inici d’una nova fase de creixement compassat de les economies avançades i les emergents, en un context de recuperació continguda dels preus del petroli i primeres matèries i amb l’aplicació de polítiques monetàries expansives.

Gairebé sense excepció entre les grans economies del món, el ritme de creixement del PIB durant la major part de 2017 ha estat tant o més intens que un any abans. Els Estats Units i la UE han crescut a l’entorn del 2,5% mentre que Japó no ha arribat al dos per cent però millorant la taxa de 2016. El Regne Unit, previsiblement pel Brexit, ha estat l’excepció entre les principals economies. Així, s’estima que l’economia del conjunt dels països desenvolupats ha crescut prop d’un 2,5% mentre que la dels països emergents, amb Xina, Índia i Turquia com els més dinàmics, pràcticament ha doblat aquesta taxa de creixement. Brasil i especialment Rússia han tornat a reprendre la trajectòria expansiva. Sembla doncs, que les sacsejades provocades en un primer moment per les dues grans sorpreses polítiques de 2016, el Brexit i Trump, han estat absorbides sense massa dificultat per una economia en expansió i cada cop menys dependent de la política.