Impressió

Barcelona en el context econòmic general

Si l’evolució de l’economia mundial durant 2016 ha estat relativament decebedora, la lectura positiva és que malgrat això, les previsions per a 2017 són unànimement positives. Sembla que gràcies a una nova fase de creixement compassat de les economies avançades i les emergents, s’està a l’inici d’un nou cicle expansiu de l’economia mundial.  

Gairebé sense excepció entre les grans economies del món, el ritme de creixement del PIB durant la segona meitat de 2016 ha estat més intens que durant la primera meitat de l’any. Tant els Estats Units com la UE i Japó s’han ajustat a la norma amb taxes de creixement que a final d’any vorejaven un modest dos per cent. Pel que fa a la Xina i el conjunt de les economies emergents asiàtiques, amb taxes de creixement anual que tripliquen les dels països més avançats, l’evolució al llarg de l’any s’ha de qualificar de relativa estabilitat. En el cas sud-americà, la tendència apunta clarament a deixar enrere la recessió.

La parcial recuperació del preu del petroli i primeres matèries i el manteniment de polítiques monetàries ultra expansives per part de les economies més avançades, han estat factors determinants en la consolidació d’aquest canvi de rumb. Les sacsejades provocades en un primer moment per les dues grans sorpreses polítiques de 2016, el Brexit i Trump, han estat absorbides sense massa dificultat per una economia en expansió i cada cop menys dependent de la política.