Impressió

L'economia de Barcelona - 2017

Array
Array

Després d’un bienni de creixement econòmic sostingut a l’entorn del 3,2% anual en termes de PIB, l’evolució de 2017 no ha decebut. Ha replicat aquest ritme de creixement mitjà anual però, a diferència del bienni 2015-2016, mantenint una trajectòria més estable i amb una lleu tendència a la baixa.

Les taxes de creixement s’han generalitzat a la immensa majoria de sectors productius enmig d’un clima econòmic favorable però parcialment malbaratat per l’atemptat terrorista de l’agost i per la incertesa i tensió que han condicionat la política catalana durant el darrer terç de 2017. Uns fets que han impactat negativament en les expectatives econòmiques a curt i mitjà termini de la ciutat.

L'economia de Barcelona  2017

En aquest document es fa un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2017.

 

Font: Eurostat, INE, Idescat i Ajuntament de Barcelona
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML