Impressió

Mercat de renda variable

Les incerteses de tot tipus que planegen sobre l’economia europea i l’atonia de les seves taxes de creixement malgrat els estímuls monetaris, impacten negativament sobre l’evolució dels principal mercats borsaris de la zona.

Sembla que l’economia ha deixat d’ésser determinant en el comportament dels electors: el republicà Trump ha derrotat a la candidata demòcrata malgrat la notable millora dels principals indicadors econòmics assolits durant els dos mandats del president Obama, també demòcrata. Si els índexs borsaris són un bon reflex de la conjuntura econòmica, els principals líders europeus que enguany afronten eleccions tindran molts problemes per revalidar els seus càrrecs. Com ja s’ha vist en el cas espanyol. Mentre al costat americà de l’Atlàntic Nord es plantegen la conveniència de començar a retallar uns estímuls monetaris que semblen ja contraproduents, en el costat europeu la recuperació econòmica no acaba d’assolir una velocitat de creuer suficient ni prou consolidada per no témer aquell moviment. La diferent evolució dels índexs borsaris reflecteix aquesta situació.

Dades i anàlisi