Impressió

Transports i comunicacions

Evolució notablement alcista dels diferents serveis de transport de passatgers i de mercaderies a l’àrea de Barcelona durant 2016.

El tràfic comercial pel port ha continuat creixent i s’apropa als màxims històrics del bienni 2007-2008. L’exportació per via portuària ha estat, un any més, un dels segments més dinàmics. Una tendència que aquest darrer any ha tingut el suport del tràfic de cabotatge. Per contra, les importacions s’han estancat per la negativa evolució de l’energia i d’algunes primeres matèries. El tràfic de contenidors creix amb força i recupera novament els 2,2 milions de Teus anuals.

El trànsit de passatgers, gràcies a l’impuls del turisme, ha dibuixat una trajectòria alcista especialment intensa tant en els vols internacionals com en el segment dels creuers. En el primer cas, s’estan assolint màxims històrics de manera successiva, mentre que en el dels creuers l’objectiu immediat és consolidar-los. Els fluxos de viatgers amb la resta d’Espanya s’han recuperat gràcies al revifament de la demanda interna i malgrat la forta competència de l’AVE.

També s’ha reafirmat el canvi de tendència que darrerament s’havia observat en el transport públic urbà. Un augment del nombre d’usuaris que prové tant de l’augment del nombre d’ocupats com del nombre de visitants.