Impressió

Transports i comunicacions

Evolució notablement alcista i de màxims històrics als diferents serveis de transport de passatgers i de mercaderies a l’àrea de Barcelona durant 2017.

El tràfic comercial pel port, amb seixanta milions de tones manipulades, ha viscut l’any més expansiu de la seva història recent i ha registrat un nou màxim històric. El tràfic amb la resta d’Europa i especialment amb la resta de ports de la península perd pes relatiu a favor dels fluxos comercials amb la resta del món. El tràfic de contenidors ha estat el segment més dinàmic enfilant-se fins la cota dels tres milions de Teus gràcies a l’augment dels contenidors en trànsit.

L’aeroport també ha tancat un 2017 històric tant en termes de passatgers com de mercaderies gràcies a l’impuls del trànsit intercontinental i de l’interior amb l’excepció de la línia BCN-MDD, on ha de competir amb l’AVE. Tant els 47 milions de passatgers com les cent cinquanta mil tones de mercaderies transportades es converteixen en nous màxims a superar. Pel que fa al nombre d’operacions d’enlairament i aterratge, l’augment de la grandària dels avions explica que no s’hagi superat encara el màxim establert durant la segona meitat de la dècada passada.

Ha estat igualment expansiva l’evolució del nombre d’usuaris del transport públic urbà. Els principals factors impulsors s’han de buscar en la millora de la conjuntura econòmica i més concretament en l’augment de les xifres d’ocupats i del nombre de visitants.