Impressió

Aeroport de Barcelona

La dinàmica expansiva del trànsit internacional a la que s’hi ha afegit el trànsit interior, explica el fort creixement del tràfic aeroportuari al llarg de 2017. Un augment lligat a una conjuntura econòmica favorable i afavorit per la repercussió en les tarifes aèries del descens del preu del petroli. Una situació, la d’aquest darrer factor, que ha començat a canviar.  

La notable represa de la demanda durant el trienni 2014-2016, que va reflotar les xifres de passatgers per via aèria després de l’estancament d’un any abans, s’ha mantingut durant 2017. El mateix ha passat amb la tendència lleument expansiva del nombre d’operacions i amb la més accentuada de la mercaderia transportada. L’augment del nombre de turistes arribats a Catalunya i la millora de la conjuntura econòmica –amb la col·laboració del fort descens del preu del petroli i la devaluació interna- són alguns dels principals factors explicatius. I també ho ha estat –potser més conjuntural i difús- el clima d’inseguretat que s’ha viscut a diverses destinacions turístiques del Mediterrani i a algunes capitals europees. Influència que s’ha esvaït notablement arran de l’atemptat de les Rambles.      

Els fluxos internacionals han continuat liderant aquest creixement, injectant viatgers tant de dins com de fora de la UE. L’important mercat rus –molt afectat per les sancions econòmiques i la depreciació del ruble- s’ha començat a recuperat. Pel que fa al trànsit interior, s’ha de diferenciar entre l’estancament de la línia BCN-MDD i el dinamisme de la resta.