Impressió

Aeroport de Barcelona

La dinàmica expansiva del trànsit internacional a la que s’hi ha afegit el trànsit interior, explica el fort creixement del tràfic aeroportuari al llarg de 2016. Un augment lligat a una conjuntura econòmica favorable i afavorit per la repercussió en les tarifes aèries del descens del preu del petroli. Una situació, la del mercat del petroli, que ha començat a canviar. 

La notable represa de la demanda durant el bienni 2014-2015, que va reflotar les xifres de passatgers per via aèria després de l’estancament d’un any abans, s’ha mantingut i accelerat durant la major part de 2016. També s’ha intensificat la tendència lleument expansiva del nombre d’operacions i s’ha accentuat la de mercaderia transportada. L’augment del nombre de turistes arribats a Catalunya i la millora de la conjuntura econòmica –amb la col·laboració del fort descens del preu del petroli i la devaluació interna- són alguns dels principals factors explicatius. I també ho és –potser més conjuntural i difús- el clima d’inseguretat que es viu a diverses destinacions turístiques del Mediterrani i a algunes capitals europees. Factors conjunturals que previsiblement perdran influència al llarg de 2017.     

Els fluxos internacionals han continuat liderant aquest creixement, injectant viatgers tant de dins com de fora de la UE. El daltabaix del mercat rus –per les sancions econòmiques i la depreciació del ruble- s’ha compensat àmpliament. Pel que fa al mercat interior, ha començat a repuntar afavorint un canvi de tendència en l’evolució del nombre de vols.